ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการSMC โรงพยาบาลระยอง

คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการSMC โรงพยาบาลระยอง HealthServ.net
คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการSMC โรงพยาบาลระยอง ThumbMobile HealthServ.net

ค่าบริการ 500 บาท (ค่าบริการนอกเวลาราชการ 100 บาท ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง 400 บาท ไม่สามารถเบิกได้)
เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 16.30-20.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
ณ ห้องตรวจอาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุ ชั้น 2
สอบถาม-จองคิว ได้ที่ 081-6522851 (จันทร์-ศุกร์ 16.30-19.00 น. เว้นวันหยุดราชการ)

คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการSMC โรงพยาบาลระยอง HealthServ
ค่าบริการ 500 บาท (ค่าบริการนอกเวลาราชการ 100 บาท ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง 400 บาท ไม่สามารถเบิกได้)
 
เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 16.30-20.00 น.
เว้นวันหยุดราชการ
 
 
 
สิทธิการรักษา
ประกันสุขภาพถ้วนหน้า สวัสดิการข้าราชการ ประกันสังคม บริษัทคู่สัญญา บริษัทประกันชีวิตที่มีสัญญากับรพ.ระยอง
 
เจาะเลือด เอ็กซเรย์ และค่ายา ไม่ต้องชำระเงิน
 
 
 
สอบถาม-จองคิว ได้ที่ 081-6522851 (จันทร์-ศุกร์ 16.30-19.00 น. เว้นวันหยุดราชการ)
 
คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการSMC โรงพยาบาลระยอง HealthServ

คลินิกทันตกรรมพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา

 

คลีนิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ(แผนกรังสีวิทยา)

 

คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการSMC

 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด