ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.วิภาวดี จัดกิจกรรม Mother Class เพื่อเตรียมตัวเป็น คุณแม่คนใหม่ ปี 2566

รพ.วิภาวดี จัดกิจกรรม Mother Class เพื่อเตรียมตัวเป็น คุณแม่คนใหม่ ปี 2566 Thumb HealthServ.net
รพ.วิภาวดี จัดกิจกรรม Mother Class เพื่อเตรียมตัวเป็น คุณแม่คนใหม่ ปี 2566 ThumbMobile HealthServ.net

รพ.วิภาวดี เล็งเห็นความสำคัญของการให้ข้อมูลความรู้และเพิ่มทักษะสำหรับคุณแม่คนใหม่ที่กำลังตั้งครรภ์ จึงได้จัดกิจกรรม Mother Class สำหรับอายุครรภ์ตั้งแต่ 33-42 สัปดาห์ เพื่อให้คุณแม่และครอบครัวสามารถดูแลสุขภาพตนเอง สุขภาพเด็ก ทั้งกายและใจ ลดความกังวลช่วยเพิ่มความมั่นใจ และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสมและนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาการบรรยายที่คุณแม่คนใหม่จะได้เรียนรู้
 
  • เตรียมตัวก่อนคลอด
  • อาการนำของการคลอด
  • การฝึกหายใจเพื่อลดการเจ็บครรภ์
  • การปฏิบัติตัวหลังคลอด
  • การดูแลอาบน้ำทารก 
 

วันที่จัดกิจกรรม
 
1. วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566
2. วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2566
3. วันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2566
4. วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2566
5. วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566
6. วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566
7. วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566
8. วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566
 


สถานที่จัดกิจกรรม
ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 4
 
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม แผนกสูติ-นรีเวช 02-561-1111 ต่อ 2219-20
รพ.วิภาวดี จัดกิจกรรม Mother Class เพื่อเตรียมตัวเป็น คุณแม่คนใหม่ ปี 2566 HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด