ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

Dashboard ข้อมูลสุขภาพประชาชน สปสช. - ใช้งาน Big data ได้แล้ว

Dashboard ข้อมูลสุขภาพประชาชน สปสช. - ใช้งาน Big data ได้แล้ว HealthServ.net
Dashboard ข้อมูลสุขภาพประชาชน สปสช. - ใช้งาน Big data ได้แล้ว ThumbMobile HealthServ.net

สปสช.เปิดตัว Big data ข้อมูลสุขภาพประชาน ระบบ Dashboard ข้อมูลสุขภาพประชาชน ให้ประชาชนและโรงพยาบาล เข้าใช้งานได้แล้ว เริ่มต้นเปิดข้อมูลบริการ 5 รายการ อนาคตเตรียมเปิดเพิ่มอีก 5 รายการ รวมบริการ Telemedicine เป็นอีกก้าวสำคัญของการเข้าถึงข้อมูลและโอกาสนำเข้าข้อมูลไปพัฒนาด้านต่างๆต่อไปในอนาคต

 
โดยบทบาทหน้าที่หลักของ สปสช. คือให้การดูแลบริการด้านสาธารณสุขกับประชาชนคนไทยทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับอายุ โดยตรง จึงถือได้ว่า สปสช.เป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักเพียงไม่กี่แห่งที่มี "ข้อมูลประชากรชาวไทย" สมบูรณ์และครบถ้วนที่สุด (อาจจะรองแต่เพียงฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร์ของมหาดไทยเท่านั้น) 
 
 
ไม่เพียงแต่ความสมบูรณ์ในเชิงปริมาณของจำนวนประชากรไทย กว่า 70 ล้านคน ที่คาดว่าจะมีครบถ้วนแล้ว ยังมีข้อมูลสำคัญอีกด้านที่ประกอบกันไป นั่นคือ ข้อมูลด้านการบริการสาธารณสุข การรักษาพยาบาลและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ของประชาชนแต่ละคนด้วย
 
 
ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้ให้ระบุเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้ไว้ว่า 
 
" เรามีข้อมูลการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน ปีละ 7 ล้านครั้ง ผู้ป่วยนอก 200 ล้านครั้ง การตรวจคัดกรองโรคต่างๆ การฉีดวัคซีน ฯลฯ อีกไม่ต่ำกว่า 30 ล้านครั้ง และเก็บข้อมูลเหล่านี้มาแล้ว 2 ทศวรรษ"
 
ข้อมูลเหล่านี้จัดเป็น Big data หรือ ข้อมูลขนาดใหญ่ ที่มีความสำคัญมากในการ พัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ การจัดการด้านงบประมาณ และ สำหรับการวางแผนจัดสรรบริหารงบประมาณในอนาคต 
 
 
สปสช. เรียกระบบที่แสดงผล Big data นี้ ไว้ว่า "Dashboard สุขภาพ"
 
ข้อมูลสุขภาพประชาชนชุดนี้ เป็นข้อมูลที่ผ่านการ "ชำระ" หรือตรวจสอบความถูกต้องแล้ว เนื่องจาก สปสช.ได้ใช้ข้อมูลชุดนี้ "เพื่อจ่ายเงินให้กับโรงพยาบาลแทนประชาชน และใช้เป็นข้อมูลเพื่อทำนายบริการที่จะเกิดขึ้น แปลงมูลค่าเป็นงบประมาณที่จะต้องนำเสนอสำนักงบประมาณ ทุกปี"
 
 
 
 
 
 
 
 
Dashboard ข้อมูลสุขภาพประชาชน สปสช. - ใช้งาน Big data ได้แล้ว HealthServ
 
 
ที่ผ่านมา สปสช.คืนข้อมูลดังกล่าวให้กับโรงพยาบาลในรูปแบบของรายงาน และเปิดให้นักวิจัยขอข้อมูลไปใช้ในการทำการศึกษาวิจัย ภายใต้ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 
 
ปี 2565 นี้ สปสช. ได้เปิดตัวระบบ Dashboard สุขภาพ สู่สาธารณชน เพื่อให้ประชาชน หน่วยงาน องค์กรต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพเหล่านี้ได้แล้ว โดยข้อมูลจะแสดงในแง่มุมต่างๆ ทั้งรูปแบบภาพ ตาราง ชาร์ท  สามารถดูได้ในระดับประเทศ จังหวัด จนถึงโรงพยาบาล เพื่อให้เห็นการกระจายของบริการ เช่น บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง โดยสามารถเข้าไปดูได้ว่ามีบริการอยู่ที่ใด จำนวนเท่าใด หรือแม้แต่การดำเนินโครงการที่ใช้งบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น
 
บริการที่เปิดให้ในวันนี้ มี 5 รายการ 
1) บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กปท.
2) บริการผู้ป่วยโควิด-19 
3) บริการผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง 
4) บริการยาและเวชภัณฑ์ 
5) ข้อมูลบริการคุ้มครองสิทธิ สายด่วน สปสช.1330
 
 
 
ทั้งนี้ จำแนกการเข้าชมข้อมูล ไว้ 2 กลุ่มผู้ใช้ คือกลุ่มโรงพยาบาล และ กลุ่มประชาชนทั่วไป
 
1. โรงพยาบาล
สามารถเข้าได้ที่ medata.nhso.go.th/service
โดยใช้ Username และ Password ที่มีอยู่แล้วในระบบ Data Center ของแต่ละโรงพยาบาลได้เลย
 
2. ประชาชนทั่วไป 
เข้าได้ที่ medata.nhso.go.th/eople
โดยไม่ต้องใช้ Username และ Password แต่อย่างใด


หรือ Scan QR Code 
 
 
 
สำหรับส่วนเพิ่มเติมที่จะเปิดให้บริการข้อมูลในอนาคต
1) บริการผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง
2) บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
3) บริการ Telemedicine
4) บริการมะเร็งรักษาทุุกที่
5) การจัดสรรงบประมาณรายโรงพยาบาล
 
เมื่อเปิดให้บริการส่วนเพิ่มเติมแล้ว คาดจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ไม่มีกำหนดแน่นอนว่าจะเปิดให้บริการส่วนเพิ่มนี้เมื่อใด แนะนำติดตามประกาศจาก สปสช.ในระยะต่อไป 
 

เข้าสู่ระบบ ระบบสารสนเทศการสร้างหลักประกันสุขภาพ (สำหรับหน่วยบริการ)

เข้าระบบด้วยชุดข้อมูลที่สปสช.จัดให้แต่ละหน่วยงาน 

QR Code เข้าทั้งสองระบบ รวดเร็ว

 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด