ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ฤกษ์วันดีปี 2567 - วันธงชัย วันอธิบดี วันอุบาทว์ วันโลกาวินาศ ฤกษ์วันแต่ง วันมงคล

ฤกษ์วันดีปี 2567 - วันธงชัย วันอธิบดี วันอุบาทว์ วันโลกาวินาศ ฤกษ์วันแต่ง วันมงคล Thumb HealthServ.net
ฤกษ์วันดีปี 2567 - วันธงชัย วันอธิบดี วันอุบาทว์ วันโลกาวินาศ ฤกษ์วันแต่ง วันมงคล ThumbMobile HealthServ.net

ฤกษ์ดีเป็นศรีแก่องค์กร หมู่คณะและบริวาร ปี 2567 ฤกษ์วันธงชัย และ ฤกษ์วันอธิบดี ปี 2567 นี้ นั้นตรงกับวันใดบ้าง ตรวจตราฤกษ์ยามเพื่อวางแผนก่อนเริ่มทำกิจการ เพื่อชัยชนะและความสำเร็จในทุกภารกิจ ชนะทุกอุปสรรค เกิดพลังในหมู่คณะ

นิยามความหมาย วันธงชัย วันอธิบดี วันอุบาทว์ วันโลกาวินาศ


               วันธงชัย เป็นวันดี ทำการใดสำเร็จได้ผลดี มีชัยชนะ มิ่งขวัญ ของหมู่คณะ ชัยชนะ (มักใช้กับสิ่งของ วัตถุ สถานที่)

               วันอธิบดี เป็นวันดี ให้คุณเรื่องอำนาจ บารมี เป็นใหญ่ มีอำนาจในการปกครอง ควบคุมดูแล เวลาประกอบด้วยโชค ความเป็นใหญ่ มักใช้กับบุคคล

               วันอุบาทว์/อุบาสนตามตำราปัจจุบัน เป็นวันไม่ดี ไม่เป็นมงคล ตกอยู่ในบ่วงกรรมอุปสรรค ทำการค้าไม่ขึ้น โชคร้าย อุบัติเหตุ เคราะห์ไม่ดี สิ่งที่ไม่เป็นมงคล (ใช้กับบุคคล)

               อุบาทว์ ตามตำราเดิมสมัยรัชกาลที่ 4 หรือปฏิทินปูมโหรเก่า ๆ จะใช้คำว่า "อุบาสน" แปลว่าเข้าใกล้ , รัชกาลที่ 5 ทรงพระราชหัถตเลขา (พ.ศ. 2417) ถึงกรมพระอาลักษณ์ เกี่ยวกับพระราชดำริรัชกาลที่ 4 เรื่องวันอุบาสน มีสรุปความตอนหนึ่งว่า "แต่นี้สืบไป อย่าให้ผู้ใดเขียนว่าวันอุบาท ทูลเกล้าฯถวายเป็นอันขาด ให้เขียนว่า วันอุบาสน คือแปลว่าเข้าใกล้ จะได้สมกันกับที่อยู่ใกล้วันธงไชย" ดังนั้น "อุบาสน" ไม่ได้มีความหมายแรงตามที่ใช้ในปัจจุบัน วันที่ไม่ดีตามกาลโยกตำราเดิมคือวัน "โลกาวินาสน์" เท่านั้น อ่านต่อ
 
               วันโลกาวินาศ หรือ วันขลุบ เป็นวันไม่ดี ไม่เป็นมงคล วุ่นวาย ยุ่งยาก ติดขัด ระส่ำระสาย ความหายนะ สูญเสีย เข้าไปสู่อันตราย ไม่เป็นมงคลต่อหมู่คณะเป็นส่วนรวม (ใช้กับสิ่งของ วัตถุ สถานที่)
 

วันธงชัย วันอธิบดี วันอุบาทว์ วันโลกาวินาศ ปี 2567

 วันธงชัย และ วันอธิบดี และวันอุบาทว์ ปี 2567
ดังนี้
 
 
เดือนมกราคม 2567 
วันธงชัย เสาร์ที่ 6, 13, 20 และ 27 
วันอธิบดี พุธที่ 3, 10, 17, 24 และ 31
วันอุบาทว์ ศุกร์ที่  5, 12, 19 และ  26
 
 
 
เดือนกุมภาพันธ์ 2567
วันธงชัย เสาร์ที่ 3, 10, 17 และ 24
วันอธิบดี พุธที่ 7, 14, 21 และ 28
วันอุบาทว์ ศุกร์ที่ 2, 9, 16 และ  23
 
 
เดือนมีนาคม 2567
วันธงชัย เสาร์ที่ 2, 9, 16, 23 และ 30
วันอธิบดี พุธที่ 6, 13, 20 และ 27
วันอุบาทว์ ศุกร์ที่ 1, 8, 15, 22 และ  29
 
 
 
เดือนเมษายน 2567
วันธงชัย เสาร์ที่ 6, 13, อังคารที่ 16, อังคารที่ 23 และ อังคารที่ 30
วันอธิบดี พุธที่ 3, 10, พฤหัสบดีที่ 18 และ พฤหัสบดีที่ 25
วันอุบาทว์  ศุกร์ที่ 5, 12, จันทร์ที่ 22 และ จันทร์ที่ 29 
วันโลกาวินาศ วันเสาร์ที่ 20 และ 27
 
 
 
เดือนพฤษภาคม 2567
วันธงชัย อังคารที่  7, 14, 21 และ 28
วันอธิบดี พฤหัสบดีที่ 2, 9, 16, 23 และ 30 (วันอัฎฐมีบูชา)
วันอุบาทว์ จันทร์ที่ 6, 13, 20 และ 27
วันโลกาวินาศ วันเสาร์ที่ 4, 11, 18 และ 25
 
 
 
เดือนมิถุนายน  2567
วันธงชัย อังคารที่ 4, 11, 18 และ 25
วันอธิบดี พุธที่ 6, 13, 20 และ 27
วันอุบาทว์ จันทร์ที่ 3, 10, 17 และ 24
วันโลกาวินาศ วันเสาร์ที่ 1, 8, 15, 22 และ 29
 
 
 
เดือนกรกฎาคม 2567
วันธงชัย อังคารที่  2, 9, 16, 23 และ 30
วันอธิบดี พฤหัสบดีที่ 4, 11, 18 และ 25
วันอุบาทว์ จันทร์ที่ 1, 8, 15, 22 และ 29
วันโลกาวินาศ วันเสาร์ที่ 6, 13, 20 และ 27
 
 
 
 
เดือนสิงหาคม  2567
วันธงชัย อังคารที่ 6, 13, 20 และ 27
วันอธิบดี พฤหัสบที่ 1, 8, 15, 22 และ 29
วันอุบาทว์ จันทร์ที่ 5, 12, 19 และ 26
วันโลกาวินาศ วันเสาร์ที่ 3, 10, 17, 24 และ 31
 
 
 
 
เดือนกันยายน 2567
วันธงชัย อังคารที่ 3, 10, 17 และ 24
วันอธิบดี พฤหัสบดีที่ 5, 12, 19 และ 26
วันอุบาทว์ จันทร์ที่ 2, 9, 16, 23 และ 30
วันโลกาวินาศ วันเสาร์ที่ 7, 14, 21 และ 28
 
 
 
เดือนตุลาคม 2567
วันธงชัย อังคารที่  1, 8, 15, 22 และ 29
วันอธิบดี พฤหัสบดีที่ 3, 10, 17, 24 และ 31
วันอุบาทว์ จันทร์ที่ 7, 14, 21 และ 28
วันโลกาวินาศ วันเสาร์ที่ 5, 12, 19 และ 26
 

 
 
เดือนพฤศจิกายน 2567
วันธงชัย อังคารที่ 5, 12, 19 และ 26
วันอธิบดี พฤหัสบดีที่ 7, 14, 21 และ 28
วันอุบาทว์ จันทร์ที่ 2, 9, 16, 23 และ 30
วันโลกาวินาศ วันเสาร์ที่ 2, 9, 16, 23 และ 30
 
 
 
 
เดือนธันวาคม 2567
วันธงชัย อังคารที่ 3, 10, 17, 24 และ 31
วันอธิบดี พฤหัสบดีที่ 5, 12, 19 และ 26
วันอุบาทว์ จันทร์ที่ 4, 11, 18 และ 25
วันโลกาวินาศ วันเสาร์ที่ 7, 14, 21 และ 28

ฤกษ์แต่งงานปี 2567

ฤกษ์แต่งงาน เดือนมกราคม ปี 2567
วันจันทร์ ที่ 1 มกราคม
วันพุธ ที่ 3 มกราคม
วันอังคาร ที่ 9 มกราคม 
วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม
วันเสาร์ที่ 27 มกราคม
 
 
 
ฤกษ์แต่งงาน เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2567
วันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์
วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์
วันอาทิตย์ ที่ 18 กุมภาพันธ์
วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์
วันอาทิตย์ ที่ 25 กุมภาพันธ์
 
 
ฤกษ์แต่งงาน เดือนมีนาคม ปี 2567
วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม
วันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม
วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม
วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม
วันพุธ ที่ 27 มีนาคม
วันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม
 
ฤกษ์แต่งงาน เดือนเมษายน ปี 2567
วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน
วันเสาร์ ที่ 6 เมษายน
วันอาทิตย์ ที่ 14 เมษายน
วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน
วันพุธ ที่ 24 เมษายน
วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน
 
 
ฤกษ์แต่งงาน เดือนพฤษภาคม ปี 2567
วันพุธ ที่ 1 พฤษภาคม
วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤษภาคม 
วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม
วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม
วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม
วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม
วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม
วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม
 
 
ฤกษ์แต่งงาน เดือนมิถุนายน ปี 2567
วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน
วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน
วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 
วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน
 
 
ฤกษ์แต่งงาน เดือนกรกฎาคม ปี 2567
วันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม
วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม
วันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม
วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม
วันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม
วันอังคาร ที่ 30 กรกฎาคม
 
 
 
ฤกษ์แต่งงาน เดือนสิงหาคม ปี 2567
วันเสาร์ ที่ 3 สิงหาคม
วันอาทิตย์ ที่ 11 สิงหาคม
วันเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม
วันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม
วันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม
วันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม
 
 
ฤกษ์แต่งงาน เดือนกันยายน ปี 2567
วันจัทร์ ที่ 2 กันยายน
วันจันทร์ ที่ 9 กันยายน
วันพฤหัสบดี ที่ 12 กันยายน
วันอาทิตย์ ที่ 15 กันยายน
วันเสาร์ ที่ 21 กันยายน
วันศุกร์ ที่ 27 กันยายน
 
 
ฤกษ์แต่งงาน เดือนตุลาคม ปี 2567
วันอังคาร ที่ 1 ตุลาคม
วันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม
วันอังคาร ที่ 15 ตุลาคม
วันจันทร์ ที่ 21 ตุลาคม
วันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม
วันอาทิตย์ ที่ 27 ตุลาคม
วันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม
 
 
ฤกษ์แต่งงาน เดือนพฤศจิกายน ปี 2567
วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน
วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน
วันอังคาร ที่ 19 พฤศจิกายน
วันเสาร์ ที่ 23 พฤศจิกายน
วันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน
วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน
 
 
 
ฤกษ์แต่งงาน เดือนธันวาคม ปี 2567
วันเสาร์ ที่ 7 ธันวาคม
วันอังคารที่ 10 ธันวาคม
วันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม
วันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม
วันจันทร์ ที่ 23 ธันวาคม
วันอาทิตย์ ที่ 29 ธันวาคม
 
 
ข้อมูลจากเพจแสนสิริ
 ฤกษ์แต่งงาน เดือนมกราคม ปี 2567
วันจันทร์ ที่ 1 มกราคม
วันพุธ ที่ 3 มกราคม
วันอังคาร ที่ 9 มกราคม 
วันจันทร์ ที่ 15 มกราคม
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม
วันเสาร์ที่ 27 มกราคม
 
 
 
ฤกษ์แต่งงาน เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2567
วันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์
วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์
วันอาทิตย์ ที่ 18 กุมภาพันธ์
วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์
วันอาทิตย์ ที่ 25 กุมภาพันธ์
 
 
ฤกษ์แต่งงาน เดือนมีนาคม ปี 2567
วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม
วันเสาร์ ที่ 9 มีนาคม
วันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม
วันพฤหัสบดี ที่ 21 มีนาคม
วันพุธ ที่ 27 มีนาคม
วันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม
 
ฤกษ์แต่งงาน เดือนเมษายน ปี 2567
วันพฤหัสบดี ที่ 4 เมษายน
วันเสาร์ ที่ 6 เมษายน
วันอาทิตย์ ที่ 14 เมษายน
วันศุกร์ ที่ 19 เมษายน
วันพุธ ที่ 24 เมษายน
วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน
 
 
ฤกษ์แต่งงาน เดือนพฤษภาคม ปี 2567
วันพุธ ที่ 1 พฤษภาคม
วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤษภาคม 
วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม
วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม
วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม
วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม
วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤษภาคม
วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม
 
 
ฤกษ์แต่งงาน เดือนมิถุนายน ปี 2567
วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน
วันอังคาร ที่ 18 มิถุนายน
วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 
วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน
 
 
ฤกษ์แต่งงาน เดือนกรกฎาคม ปี 2567
วันศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม
วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม
วันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม
วันพฤหัสบดี ที่ 18 กรกฎาคม
วันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม
วันอังคาร ที่ 30 กรกฎาคม
 
 
 
ฤกษ์แต่งงาน เดือนสิงหาคม ปี 2567
วันเสาร์ ที่ 3 สิงหาคม
วันอาทิตย์ ที่ 11 สิงหาคม
วันเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม
วันศุกร์ ที่ 23 สิงหาคม
วันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม
วันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม
 
 
ฤกษ์แต่งงาน เดือนกันยายน ปี 2567
วันจัทร์ ที่ 2 กันยายน
วันจันทร์ ที่ 9 กันยายน
วันพฤหัสบดี ที่ 12 กันยายน
วันอาทิตย์ ที่ 15 กันยายน
วันเสาร์ ที่ 21 กันยายน
วันศุกร์ ที่ 27 กันยายน
 
 
ฤกษ์แต่งงาน เดือนตุลาคม ปี 2567
วันอังคาร ที่ 1 ตุลาคม
วันเสาร์ ที่ 12 ตุลาคม
วันอังคาร ที่ 15 ตุลาคม
วันจันทร์ ที่ 21 ตุลาคม
วันศุกร์ ที่ 25 ตุลาคม
วันอาทิตย์ ที่ 27 ตุลาคม
วันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม
 
 
ฤกษ์แต่งงาน เดือนพฤศจิกายน ปี 2567
วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน
วันอาทิตย์ ที่ 10 พฤศจิกายน
วันอังคาร ที่ 19 พฤศจิกายน
วันเสาร์ ที่ 23 พฤศจิกายน
วันจันทร์ ที่ 25 พฤศจิกายน
วันศุกร์ ที่ 29 พฤศจิกายน
 
 
 
ฤกษ์แต่งงาน เดือนธันวาคม ปี 2567
วันเสาร์ ที่ 7 ธันวาคม
วันอังคารที่ 10 ธันวาคม
วันศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม
วันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม
วันจันทร์ ที่ 23 ธันวาคม
วันอาทิตย์ ที่ 29 ธันวาคม
 
 
ข้อมูลจากเพจแสนสิริ
  

ฤกษ์ออกรถปี 2567

 ฤกษ์ออกรถปี 2567 เดือนมกราคม 
วันจันทร์ที่ 9 มกราคม
วันอังคารที่ 17 มกราคม
วันเสาร์ที่ 21 มกราคม
วันพุธที่ 25 มกราคม
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 
 
ฤกษ์ออกรถปี 2567 เดือนกุมภาพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์
วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์
 
ฤกษ์ออกรถปี 2567 เดือนมีนาคม
วันพุธที่ 1 มีนาคม
วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม
วันพุธที่ 8 มีนาคม
วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม
วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม
วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม
วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม
วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม
วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม
วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม
 
ฤกษ์ออกรถปี 2567 เดือนเมษายน
วันเสาร์ที่ 1 เมษายน
วันอังคารที่ 4 เมษายน
วันจันทร์ที่ 10 เมษายน
วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน
วันจันทร์ที่ 17 เมษายน
วันอังคารที่ 18 เมษายน
วันจันทร์ที่ 24 เมษายน
วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน
 
ฤกษ์ออกรถปี 2567 เดือนพฤษภาคม
วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม
วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม
วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม
วันพุธที่ 10 พฤษภาคม
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม
วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม
วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม
 
ฤกษ์ออกรถปี 2567 เดือนมิถุนายน
วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน
วันพุธที่ 7 มิถุนายน
วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน
วันพุธที่ 21 มิถุนายน
วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน
 
ฤกษ์ออกรถปี 2567 เดือนกรกฏาคม
วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฏาคม
วันอังคารที่ 11 กรกฏาคม
วันพุธที่ 12 กรกฏาคม
วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฏาคม
วันพุธที่ 19 กรกฏาคม
วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฏาคม
วันเสาร์ที่ 22 กรกฏาคม
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฏาคม
 
ฤกษ์ออกรถปี 2567 เดือนสิงหาคม
วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม
วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม
วันอังคารที่ 15 สิงหาคม
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม
วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม
วันอังคารที่ 29 สิงหาคม
 
ฤกษ์ออกรถปี 2567 เดือนกันยายน
วันศุกร์ที่ 1 กันยายน
วันพุธที่ 6 กันยายน
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน
วันพุธที่ 20 กันยายน
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน
 
ฤกษ์ออกรถปี 2567 เดือนตุลาคม
วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม
วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม
วันพุธที่ 18 ตุลาคม
วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม
 
ฤกษ์ออกรถปี 2567 เดือนพฤศจิกายน
วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน
วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน
วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน
วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน
วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน
วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน
วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน
 
ฤกษ์ออกรถปี 2567 เดือนธันวาคม
วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม
วันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม
วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม
วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม
วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม
วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม
วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด