ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ HealthServ.net
คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ThumbMobile HealthServ.net

โทร. 02-256-5193 เวลาทำการคลินิคพิเศษฯ
จันทร์ – ศุกร์ : 16:30 – 20:00
เสาร์ – อาทิตย์ : 08:00 – 12:00
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

คำแนะนำการเข้ารับบริการคลินิกพิเศษฯ
ผู้เข้ารับบริการจะต้องติดต่อนัดพบแพทย์ล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 วัน
เบอร์โทรศัพท์ 02-2565193

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีการดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 บริหารงานโดยชมรมคณาจารย์แพทย์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้แก่ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล เพื่อลดความคับคั่งของคลินิกผู้ป่วยนอกในเวลาทำการ โดยเปิดโอกาสให้แก่ผู้บริการที่มีความสามารถในการจ่ายเงินแต่ไม่สะดวกในการเข้ารับบริการในเวลาทำการปกติ ให้สามารถมาใช้บริการในช่วงเวลานอกราชการ เพื่อให้ได้รับความสะดวกสบายในการเข้ารับการรักษามากยิ่งขึ้น
 
คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการเปิดให้บริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน รวมถึงให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโดยแพทย์และบุคลากรเฉพาะทางที่ครอบคลุมทุกสาขาของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เช่น คลินิกโรคผิวหนัง คลินิกระบบทางเดินหายใจ (ปอด) คลินิกโรคหู คอ จมูก เป็นต้น
 
เวลาทำการคลินิคพิเศษฯ
จันทร์ – ศุกร์   : 16:30 – 20:00
เสาร์ – อาทิตย์ : 08:00 – 12:00
โทร. 02-256-5193
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
คำแนะนำการเข้ารับบริการคลินิกพิเศษฯ
ผู้เข้ารับบริการจะต้องติดต่อนัดพบแพทย์ล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 วัน 
เบอร์โทรศัพท์ 02-2565193
 
การเข้ารับบริการคลินิกพิเศษโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
“ผู้รับบริการติดต่อนัดหมายล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน” ผ่าน Call Center ที่เบอร์ 02-256-5193
 
  • เข้ารับบริการตามวัน เวลา และสถานที่ที่แจ้งไว้ในบัตรนัดหมายคลินิกพิศษฯ หรือที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ Call Center พร้อมยื่นบัตรประจำตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และใบนัดหมายคลินิกพิเศษฯ (ถ้ามี) ที่เคาเตอร์พยาบาลที่ได้ทำการตรวจในวันนั้น
  • กรณียังไม่เคยมีบัตรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้ติดต่อทำบัตรประจำตัวผู้ป่วยใหม่ที่ตึก ภปร ชั้น G โดยกรอกประวัติผู้ป่วยใหม่
  • กรณีไม่สามารถเข้ารับบริการตามนัดได้โปรดติดต่อเลื่อนนัดที่ Call Center ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการการรับบัตรคิว เพื่อทราบลำดับคิวการตรวจ (คลินิกพิเศษฯ จัดบริการตรวจรักษาตามลำดับคิวตามข้อมูลในการนัดหมาย และขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงลำดับคิวตามความเหมาะสม เมื่อพบผู้
  • ป่วยที่มีอาการหนัก และเมื่อเจ้าหน้าที่พยาบาลคัดกรองแล้วเห็นสมควรให้พบแพทย์ก่อน เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย)ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต หรือตรวจคัดกรองบริเวณหน้าห้องตรวจรอไว้
  • รับใบนัดหมาย หรือใบขอตรวจทางห้องปฏิบัติการ (หากมี) หลังจากการเข้าพบแพทย์เรียบร้อยแล้ว
  • หากแพทย์ไม่สั่งจ่ายยา โปรดติดต่อชำระค่าบริการ ณ จุดชำระค่าบริการได้เลย
  • การชำระค่าบริการกรณีสิทธิเบิกจ่ายตรง สิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ เบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง โปรดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อแสดงแก่เจ้าหน้าที่การเงินด้วย
 
ตารางแพทย์ออกตรวจ
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด