ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เทศบาลนครระยอง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ทำหมันสุนัขและแมว ฟรี

เทศบาลนครระยอง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ทำหมันสุนัขและแมว ฟรี Thumb HealthServ.net
เทศบาลนครระยอง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ทำหมันสุนัขและแมว ฟรี ThumbMobile HealthServ.net

เทศบาลนครระยอง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ขอเชิญชวนชาวนครระยองทุกท่าน นำสุนัขและแมวเข้ารับบริการทำหมันสุนัขและแมว 25 เมษายน 2566 ถึง 18 พฤษภาคม 2566 จำกัดจำนวนสุนัขและแมวพื้นที่ละไม่เกิน 30 ตัว เท่านั้น

 เทศบาลนครระยอง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ขอเชิญชวนชาวนครระยองทุกท่าน นำสุนัขและแมวเข้ารับบริการทำหมันสุนัขและแมวในเขตพื้นที่เทศบาลนครระยองตามเขตพื้นที่ ในเวลา 8.30 - 12.00 น.  ดังนี้  
1. วันที่ 25 เมษายน 2566  ณ ลานสนามหญ้าข้างถนนริมน้ำ 
2. วันที่ 9 พฤษภาคม 2566  ณ วัดโขดทิมทาราม 
3. วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 น. ณ วัดปากน้ำ  
4. วันที่ 18 พฤษภาคม 2566  ณ ที่ทำการชุมชนเรือนจำ 

สุนัขและแมวต้องเตรียมพร้อม โดยงดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8 ชั่วโมงก่อนทำการผ่าตัดทำหมัน (ให้เริ่มงดน้ำและอาหารตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไป) 

เจ้าหน้าที่จะเริ่มให้บัตรคิว คิวละ 1 ตัวต่อบ้าน เวลา 8.30 น.  กรุณาเตรียมบัตร ปชช. เฉพาะที่อยู่ในเขต ทน.ระยอง มาลงทะเบียน
 
จำกัดจำนวนสุนัขและแมวพื้นที่ละไม่เกิน 30 ตัว เท่านั้น 
เทศบาลนครระยอง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ทำหมันสุนัขและแมว ฟรี HealthServ

ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด เทศบาลนครระยอง LINK

ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด เทศบาลนครระยอง เทศบาลนครระยอง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ทำหมันสุนัขและแมว ฟรี
ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด เทศบาลนครระยอง เทศบาลนครระยอง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ทำหมันสุนัขและแมว ฟรี
ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด เทศบาลนครระยอง ดูแลสัตว์จรจัดภายในเขตเทศบาลนครระยอง

เงื่อนไขการรับสุนัขเข้ามาดูแลที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด เทศบาลนครระยอง
1.สุนัขตามคำร้องเรียนในพื้นที่เขตเทศบาลนครระยอง
2.สุนัขจรจัดก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ เช่น ไล่กัดผู้สัญจรไปมา
3.กรณีเร่งด่วน เช่น สุนัขต้องสงสัยโรคพิษสุนัขบ้า หรือโรคร้ายแรงอื่นๆที่สามารถติดต่อสู่คน

*สำหรับกรณีนอกเหนือจากนี้ ทางศูนย์พักพิงฯ ไม่สามารถนำเข้ามาดูแลได้เนื่องจากอยู่นอกขอบเขตและภารกิจงานของศูนย์พักพิงฯ

**ทางศูนย์พักพิงฯ มีความยินดีหากมีผู้ประสงค์จะขอรับน้องๆ ในศูนย์พักพิงฯไปเลี้ยงเลี้ยงดูต่อ หากสนใจสามารถติดต่อได้ผ่านงานสัตวแพทย์ หรือสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยอง ในวันและเวลาตามราชการ

***หากท่านใดประสงค์จะบริจาคอาหารหรือให้ความช่วยเหลือในการดูแลน้องๆในศูนย์พักพิงฯ สามารถติดต่อได้ผ่านงานสัตวแพทย์ หรือสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยอง ในวันและเวลาตามราชการ

หน่วยฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า เดือนมีนาคม 2566

จุดบริการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยสามารถมาเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 16.00 - 19.00 น. กรุณาเตรียมบัตรประชาชน และเตรียมสุนัขและแมวของท่านให้พร้อม ผู้ที่สนใจสามารถพาสุนัขและแมวเข้ารับบริการตามจุดที่ท่านสะดวกได้เลย ตามตารางออกหน่วยนี้

25 เมษายน 2566 ทำหมันสุนัขและแมวในเขตพื้นที่เทศบาลนครระยอง LINK

 25 เมษายน 2566 ทำหมันสุนัขและแมวในเขตพื้นที่เทศบาลนครระยอง เทศบาลนครระยอง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ทำหมันสุนัขและแมว ฟรี
 25 เมษายน 2566 ทำหมันสุนัขและแมวในเขตพื้นที่เทศบาลนครระยอง เทศบาลนครระยอง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ทำหมันสุนัขและแมว ฟรี
 25 เมษายน 2566 เทศบาลนครระยอง โดยนายวิชิต  ศรีชลา นายกเทศมนตรีนครระยอง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ร่วมจัดกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมวในเขตพื้นที่เทศบาลนครระยอง 
 เพื่อส่งเสริมการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  ณ ลานสนามหญ้าข้างถนนริมน้ำ โดยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการจำนวน 25 ราย ทำหมันสุนัขและแมวรวมจำนวน 25 ตัว

9 พฤษภาคม 2566 ทำหมันฟรีให้สุนัขและแมว ณ วัดโขดทิมทาราม

 9 พฤษภาคม 2566 จะมีการจัดกิจกรรมทำหมันฟรีให้สุนัขและแมว ณ วัดโขดทิมทาราม
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ กรุณาเตรียมตัวดังนี้
1. งดน้ำและอาหารสุนัขและแมวที่จะทำหมัน อย่างน้อย 8 ชม. ก่อนผ่าตัด
2. เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครระยอง มาลงทะเบียนเวลา 8.30 น.
3. จำกัดบ้านละ 1 ตัว  
 เทศบาลนครระยอง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ทำหมันสุนัขและแมว ฟรี
 เทศบาลนครระยอง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ทำหมันสุนัขและแมว ฟรี
9 พฤษภาคม 2566 เทศบาลนครระยองร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมวฯ เพื่อส่งเสริมการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  ณ วัดโขดทิมทาราม โดยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการจำนวน 29 ราย ทำหมันสุนัขและแมวรวมจำนวน 29 ตัว ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมฯ เป็นอย่างดียิ่ง พบกันใหม่  ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ณ วัดปากน้ำ วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ณ ที่ทำการชุมชนเรือนจำ

11 พฤษภาคม 2566 ทำหมันสุนัขและแมว ณ วัดปากน้ำ LINK

11 พฤษภาคม 2566 ทำหมันสุนัขและแมว ณ วัดปากน้ำ เทศบาลนครระยอง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ทำหมันสุนัขและแมว ฟรี
11 พฤษภาคม 2566 ทำหมันสุนัขและแมว ณ วัดปากน้ำ เทศบาลนครระยอง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ทำหมันสุนัขและแมว ฟรี
 11 พฤษภาคม 2566 เทศบาลนครระยองร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมวฯ พร้อมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2563 เพื่อส่งเสริมการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  ณ วัดปากน้ำ โดยมีประชาชนเข้าร่วมโครงการจำนวน 33 ราย ทำหมันสุนัขและแมวรวมจำนวน 33 ตัว

11 พฤษภาคม 2566 ทำหมันสุนัขและแมวในเขตเทศบาลนครระยอง LINK

11 พฤษภาคม 2566 ทำหมันสุนัขและแมวในเขตเทศบาลนครระยอง เทศบาลนครระยอง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ทำหมันสุนัขและแมว ฟรี
11 พฤษภาคม 2566 ทำหมันสุนัขและแมวในเขตเทศบาลนครระยอง เทศบาลนครระยอง ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ทำหมันสุนัขและแมว ฟรี
วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายวิชิต ศรีชลา นายกเทศมนตรีนครระยอง มีความห่วงใยในความปลอดภัยทั้งคนและสัตว์เลี้ยง จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่จากสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครระยอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง จัดกิจกรรมบริการทำหมันสุนัขและแมวในเขตเทศบาลนครระยอง โดยในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นที่บริเวณภายในวัดปากน้ำสมุทรคงคาราม ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

เทศบาลนครระยองจัดกิจกรรมบริการทำหมันสุนัขและแมว เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่ร้ายแรงจากสัตว์สู่คนและอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ และเพื่อให้สอดคล้องกับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมเป็นการสนับสนุนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่เทศบาลนครระยอง 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด