ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ตารางการให้บริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ

ตารางการให้บริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ Thumb HealthServ.net
ตารางการให้บริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ ThumbMobile HealthServ.net

ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ ให้บริการ คลินิกทันตกรรม คลินิกฝากครรภ์ คลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กดี คลินิกกายภาพบำบัด คลินิกวางแผนครอบครัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง คลินิกทันตกรรม คลินิกฟื้นฟูกายภาพบำบัด

ตารางการให้บริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ HealthServ
ตารางการให้บริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ 

บริการ
คลินิกทันตกรรม
คลินิกฝากครรภ์
คลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กดี
คลินิกกายภาพบำบัด
คลินิกวางแผนครอบครัว
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง
คลินิกทันตกรรม
คลินิกฟื้นฟูกายภาพบำบัด


ตารางการให้บริการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ HealthServ
 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ
3 - 5  ถ.เจริญกรุง  แขวงวังบูรพาภิรมย์  เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร  10200
โทรศัพท์ 02-222-7874 , 02-226-5897
โทรสาร 02-222-7874 ต่อ 33
 
สถานที่ใกล้เคียง : กรมการรักษาดินแดง, ส.สะพานมอญ, สวนสราญรมย์, สนามหลวง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

คลินิกทันตกรรม ศบส1 สะพานมอญ

 

ค่าบริการคลินิกทันตกรรม ศบส1 สะพานมอญ

 

คลินิกส่งเสริมสุขภาพเด็กดี ศบส1 สะพานมอญ

 

คลินิกฝากครรภ์ ศบส1 สะพานมอญ

 

คลินิกกายภาพบำบัด ศบส1 สะพานมอญ

บริการด้านรักษาโรคระบบกระดูกและข้อ เช่น ข้อเข่าเสื่อม ข้อไหล่ยึด กล้ามเนื้อ เอ็นกล้ามเนื้อักเสบ และโรคทางระบบประสาท อัมพฤกษ์ อัมพาต  โดยให้บริการโดยนักกายภาพบำบัด 
มีให้บริการทั้งในคลินิกและนอกคลินิก  

คลินิกวางแผนครอบครัว ศบส1 สะพานมอญ

 บริการวันพฤหัสบดี 13-16 น. เว้นวันหยุด
- ประเมินภาวะสุขภาพสตรีวัยเจริญพันธ์และหลังคลอด
- ให้ความรู้ ปรึกษาแนะนำ การคุมกำเนิด
- บริการคุมกำเนิดด้วยยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีด และถุงยางอนามัย
- ตรวจคัดกรองเบื้องต้น มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยง ศบส1 สะพานมอญ

บริการทุกวันศุกร์ 13-16 น. 

ศูนย์ฯ 1 สะพานมอญ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดทุกเข็ม แก่ประชาชนทั่วไป ทุกสัญชาติ จองผ่านแอป QueQ

สามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ผ่านแอป QueQ
เข็ม 1, เข็ม 2, เข็ม 3 และเข็มกระตุ้นหลังติดเชื้อ ให้แก่ประชาชนทั่วไป  ทุกสัญชาติ 
ผ่านแอป QueQ 
 
ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. สแกน QR Code ดาวน์โหลดแอป 
2. เลือก "ศูนย์ฉีดวัคซีน กทม"
3. เลือกสถานที่เข้ารับบริการ " เขตพระนคร "
4. เลือก " ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 สะพานมอญ "
5. กรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชน 
6. เลือกวันที่ และเวลา กดยืนยัน 
** ให้บริการฉีดวัคซีน เฉพาะวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 
ทั้งนี้ประชาชนที่ลงทะเบียนผ่านแอพ QueQ เรียบร้อยแล้ว 
สิ่งที่ต้องนำมาในวันฉีดวัคซีน
1. บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรอื่นๆ ที่ใช้ยืนยันตัวตน เช่น passport
2. หลักฐานการจองคิวผ่านแอพ QueQ
3. หลักฐานรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 หรือใบรับรองแพทย์ว่าเคยติดเชื้อโควิด 19 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 , เข็มที่ 3 หรือเข็มกระตุ้นหลังติดเชื้อ
4. ปากกาส่วนตัว
 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-2227874,02-2265897 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด