ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายโรงพยาบาลมะการักษ์

คลินิกเครือข่ายโรงพยาบาลมะการักษ์ HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายโรงพยาบาลมะการักษ์ อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อคลินิกดังนี้

คลินิกเครือข่ายโรงพยาบาลมะการักษ์ ThumbMobile HealthServ.net
คลินิกเครือข่ายโรงพยาบาลมะการักษ์ HealthServ
โรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์พนมทวน
ถ.แสงชูโต ต.พนมทวน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี  โทร.0 3463 0409
 
โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย 
ถ.แสงชูโต ต.ด่านมะขามเตี้ย อ.ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี โทร.0 3464 2102
 
โรงพยาบาลทองผาภูมิ 
ถ.แสงชูโต ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิจ.กาญจนบุรี
โทร.0 3459 9602-6
 
โรงพยาบาลท่าม่วง 
ม.3 ต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรีโทร.0 3461 1044
 
โรงพยาบาลท่ากระดาน 
ถ.แสงชูโต ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์จ.กาญจนบุรี
โทร.0 3469 6117
 
โรงพยาบาลไทรโยค 
ถ.แสงชูโต ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
โทร.0 3459 1034
 
โรงพยาบาลบ่อพลอย
ถ.แสงชูโต ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
โทร.0 3458 1160
 
โรงพยาบาลเลาขวัญ 
ถ.แสงชูโต ต.เลาขวัญ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
โทร.0 3457 6050
 
โรงพยาบาลศุกร์ศิริศรีสวัสดิ์ 
ถ.แสงชูโต ต.ด่านแม่แฉลบ อ.ศรีสวัสดิ์จ.กาญจนบุรี
โทร.0 3459 7111
 
โรงพยาบาลสถานพระบารมี 
ถ.แสงชูโต ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
โทร.0 3467 5042
 
โรงพยาบาลสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต 
ถ.แสงชูโต ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
โทร.0 3451 6133
 
โรงพยาบาลสังขละบุรี 
ถ.แสงชูโต ต.หนองลูอ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี
โทร.0 3459 5030
 
โรงพยาบาลห้วยกระเจา เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
ถ.แสงชูโต ต.ห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี 
 โทร.0 3452 6241
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด
 
คลินิกนายแพทย์ก่อพงษ์ 
72/20 ม.4 ซ.รพ.มะการักษ์ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรีโทร.08 9836 8448 
 
คลินิกนายแพทย์ทนงศักดิ์ 
3/184 ม.3 ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
โทร.0 3454 2346
 
คลินิกแพทย์ชาติชาย 
28/29 ม.6 ต.ดอนขมิ้น อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรีโทร.08 1372 5088
 
คลินิกแพทย์เชาว์โรจน์ 
112 ถ.แสงชูโต ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรีโทร.0 3456 1810 
 
คลินิกแพทย์บุญลักษณ์-เกรียงศักดิ์ 
114 ถ.ท่าเรือ-พระแท่น ต.ตะคร้ าเอน
อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรีโทร.0 3463 6675 
 
คลินิกแพทย์พงษ์ศักดิ์ 
368 ถ.แสงชูโต ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
โทร.08 9921 3137
 
คลินิกสมพงษ์การแพทย์
4/35 ม.3 ถ.ท่ามะกา-หนองตากยา ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรีโทร.0 3454 2284 
 
คลินิกหมอพวงทิพย์ 
290 ถ.แสงชูโต ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรีโทร.0 3463 6093 
 
คลินิกหมอภาวิณี 
52/61 ถ.แสงชูโต ต.ท่ามะกา อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรีโทร.0 3464 0544 
 
เบญญาภาคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมสูติ-นรีเวช 
105 ถ.พระแท่น ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี
โทร.09 7179 1245
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด