ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รายชื่อผู้รับอนุญาตผลิต (ปลูก) กัญชาถูกกฎหมายในประเทศไทย

รายชื่อผู้รับอนุญาตผลิต (ปลูก) กัญชาถูกกฎหมายในประเทศไทย Thumb HealthServ.net
รายชื่อผู้รับอนุญาตผลิต (ปลูก) กัญชาถูกกฎหมายในประเทศไทย ThumbMobile HealthServ.net

ข้อมูลจากระบบสืบค้นข้อมูล สืบค้นใบอนุญาตสำหรับกัญชา กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ข้อมูลจาก ระบบสืบค้นข้อมูล FDA ใบอนุญาตสำหรับกัญชา กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข


Update ล่าสุด 1 เมษายน 65

จำแนกตามจังหวัดได้ดังนี้
  • กรุงเทพและปริมณฑล : กรุงเทพ 4 นนทบุรี 4 ปทุมธานี 4 สมุทปราการ 3 สมุทรสงคราม 1
  • ภาคตะวันออก : จันทบุรี 4 ฉะเชิงเทรา 1 ชลบุรี 5 ตราด 1 ปราจีนบุรี 4 ระยอง 4 สระแก้ว 5
  • ภาคกลาง : กาญจนบุรี 11 กำแพงเพชร 4 ชัยนาท 1 ตาก 1 นครนายก 1 นครปฐม 1 นครสวรรค์ 12 พิษณุโลก 4 เพชรบุรี 1 พิจิตร 2 พระนครศรีอยุธยา 3 ราชบุรี 1 ลพบุรี 5 สุโขทัย 2 สุพรรณบุรี 1 สระบุรี 2 อ่างทอง 3 อุทัยธานี 15
  • ภาคอีสาน : กาฬสินธุ์ 9 ขอนแก่น 3 ชัยภูมิ 3 นครพนม 8 นครราชสีมา 17 บึงกาฬ 3 บุรีรัมย์ 25 เพชรบูรณ์ 3 มหาสารคาม 11 มุกดาหาร 5 ยโสธร 3 ร้อยเอ็ด 32 เลย 5 ศรีสะเกษ 5 สกลนคร 19 สุรินทร์ 3 หนองคาย 6 หนองบัวลำภู 1 อำนาจเจริญ 2 อุดรธานี 23 อุบลราชธานี 5
  • ภาคเหนือ : เชียงใหม่ 8 เชียงราย 5 น่าน 3 แพร่ 3 แม่ฮ่องสอน 1 ลำปาง 3 ลำพูน 4 อุตรดิตถ์ 2
  • ภาคใต้ : กระบี่ 1 ชุมพร 2 ตรัง 4 นครศรีธรรมราช 2 ปัตตานี 5 ประจวบคีรีขันธ์ 1 พังงา 2 พัทลุง 5 ภูเก็ต 6 สงขลา 1 สตูล 2 สุราษฎร์ธานี 3

ลำดับ 1-50

1 ชื่อผู้รับอนุญาต : องค์การเภสัชกรรม นาง นันทกาญจน์ สุวรรณปิฏกกุล
ชื่อสถานที่ : องค์การเภสัชกรรม
ที่ตั้ง : 138 4 รังสิต-นครนายก บึงสนั่น ธัญบุรี ปทุมธานี 0 2546 1955 12110
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 1/2562 (ปลูก)


2 ชื่อผู้รับอนุญาต : มหาวิทยาลัยรังสิต นาย ธนภัทร ทรงศักดิ์
ชื่อสถานที่ : คณะนวัตกรรมการเกษตร วิทยาลัยนวัตกรรมการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต
ที่ตั้ง : 52/347 พหลโยธิน 87 7 พหลโยธิน หลักหก เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 0 2997 2222 12000
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 2/2562 (ปลูก)


3 ชื่อผู้รับอนุญาต : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นาย โฆษิต ศรีภูธร
ชื่อสถานที่ : คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
ที่ตั้ง : 205 10 แร่ พังโคน สกลนคร 042 771 460 47160
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 4/2562 (ปลูก)


4 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ วิสาหกิจชุมชนศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพร เพ ลา เพลิน เพื่อชุมชน นาย กิตติ โล่สุวรรณรักษ์
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพร เพ ลา เพลิน เพื่อชุมชน
ที่ตั้ง : 252 7 หนองขมาร คูเมือง บุรีรัมย์ 44634736 - 31190
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 5/2562(ปลูก)


5 ชื่อผู้รับอนุญาต : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นาย วัชรพงษ์ อินทรวงศ์
ชื่อสถานที่ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ที่ตั้ง : 59 1 วปรอ.366 เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร 0 4272 5042 47000
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 6/2562(ปลูก)


6 ชื่อผู้รับอนุญาต : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นาย วีระพล ทองมา
ชื่อสถานที่ : โรงเรือนปลูกกัญชาระบบปิด สาขาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตร
ที่ตั้ง : 63 4 หนองหาร สันทราย เชียงใหม่ 0 5387 3000 50210
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 7/2562 (ปลูก)


7 ชื่อผู้รับอนุญาต : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นาย วีระพล ทองมา
ชื่อสถานที่ : โรงเรือนของศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน พื้นที่สำนักฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ที่ตั้ง : 151 7 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ 0 5387 3000 50210
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 8/2562 (ปลูก)


8 ชื่อผู้รับอนุญาต : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นาย สมชาย แก้ววังชัย
ชื่อสถานที่ : อาคารเรียนรู้การเกษตรและอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่ตั้ง : 162 17 นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม 0 4375 4333 44150
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 10/2562 (ปลูก)


9 ชื่อผู้รับอนุญาต : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นาย สมชาย แก้ววังชัย
ชื่อสถานที่ : อาคารวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่ตั้ง : 245 7 ขามเรียง กันทรวิชัย มหาสารคาม 04 3754 2246 44150
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 11/2562 (ปลูก)


10 ชื่อผู้รับอนุญาต : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา นาง มาลา สร้อยสำโรง
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรลานนา
ที่ตั้ง : 176 6 แจ้ห่ม-วังเหนือ แม่สุก แจ้ห่ม ลำปาง 08 1888 6079 52120
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 12/2562 (ปลูก)


11 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักจังฟาร์ม วังน้ำเขียว นาง โศรยา ธรรมรักษ์
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักจังฟาร์ม วังน้ำเขียว
ที่ตั้ง : 105 1 ไทยสามัคคี วังน้ำเขียว นครราชสีมา 08 1348 4444 30370
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 2/2563 (ปลูก)


12 ชื่อผู้รับอนุญาต : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นาย จิระศักดิ์ ธาระจักร์
ชื่อสถานที่ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ที่ตั้ง : 1381 ประชาราษฎร์ 1 วงศ์สว่าง บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 028363000 ต่อ 4194 10800
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 3/2563 (ปลูก)


13 ชื่อผู้รับอนุญาต : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร นาย จิระศักดิ์ ธาระจักร์
ชื่อสถานที่ : โรงพยาบาล สูงเนิน
ที่ตั้ง : 280 8 มิตรสัมพันธ์ สูงเนิน สูงเนิน นครราชสีมา 0 4441 9712 30170
ประเภทสถานที่ : รพ. รัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 4/2563 (ปลูก)


14 ชื่อผู้รับอนุญาต : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นาย สุรพล ใจวงศ์ษา
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุกเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม
ที่ตั้ง : 222/1 3 แม่ยวม แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 58110
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 5/2563 (ปลูก)


15 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ นาย ศรีเมฆ ชาวโพงพาง
ชื่อสถานที่ : อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 ทาวเวอร์ A สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ที่ตั้ง : 144 9 พหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 0 2564 7100 ต่อ 71453 12120
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 6/2563 (ปลูก)


16 ชื่อผู้รับอนุญาต : มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี นาง โศรยา ธรรมรักษ์
ชื่อสถานที่ : มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
ที่ตั้ง : 32/7 12 ปราจีนอนุสรณ์ ท่างาม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 0 3721 1088 25000
ประเภทสถานที่ : รพ. รัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 8/2563 (ปลูก)


17 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นาย สามิตร รมยาคม
ชื่อสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองม่วง
ที่ตั้ง : 17 4 คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา 0 4408 1456 30130
ประเภทสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.)
เลขที่ใบอนุญาต : 9/2563 (ปลูก)


18 ชื่อผู้รับอนุญาต : มหาวิทยาลัยขอนแก่น นาย มนต์ชัย ดวงจินดา
ชื่อสถานที่ : หมวดพืชผัก สาขาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ตั้ง : 123 16 ในเมือง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 0 4300 9700 40000
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 12/2563 (ปลูก)


19 ชื่อผู้รับอนุญาต : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นาย หนึ่ง เตียอำรุง
ชื่อสถานที่ : สวนเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา บรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ที่ตั้ง : 111 6 มหาวิทยาลัย สุรนารี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 0 4422 5097 30000
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 13/2563 (ปลูก)


20 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นาง อมร คำทะริ
ชื่อสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเชียงพิณ
ที่ตั้ง : 745 9 เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 0 4226 3307 41000
ประเภทสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.)
เลขที่ใบอนุญาต : 14/2563 (ปลูก)


21 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นาย ปัญญา โสรมรรค
ชื่อสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแซง
ที่ตั้ง : 250 อุดร-หนองบัวลำภู หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี 0 4212 5098 41360
ประเภทสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.)
เลขที่ใบอนุญาต : 15/2563 (ปลูก)


22 ชื่อผู้รับอนุญาต : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นาย สถิรกร พงศ์พานิช
ชื่อสถานที่ : ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี
ที่ตั้ง : 158 2 ห้วยแห้ง แก่งคอย สระบุรี 0 2218 8152 18110
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 18/2563 (ปลูก)


23 ชื่อผู้รับอนุญาต : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นาย ธนากร เปลื้องกลาง
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ตำบลเสมา
ที่ตั้ง : 59 1 เสมา สูงเนิน นครราชสีมา 08 4417 9950 30170
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 19/2563 (ปลูก)


24 ชื่อผู้รับอนุญาต : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา นาย ธนากร เปลื้องกลาง
ชื่อสถานที่ : ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ที่ตั้ง : 340 สุรนารายณ์ ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 0 4400 9009 ต่อ 1302 และ 1316 30000
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 20/2563 (ปลูก)


25 ชื่อผู้รับอนุญาต : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นาย ธวัชชัย กมลธรรม
ชื่อสถานที่ : วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
ที่ตั้ง : 111/2 7 พระรามที่ 2 บางแก้ว เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม 0 3477 3905 75000
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 22/2563 (ปลูก)


26 ชื่อผู้รับอนุญาต : กรมการแพทย์ ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเจริญศรีเกษตรอินทรีย์ครบวงจร เรืออากาศเอก สมชาย ธนะสิทธิชัย
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 51570
ที่ตั้ง : 6 กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 09 7924 5196 41000
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 23/2563 (ปลูก)


27 ชื่อผู้รับอนุญาต : กรมการแพทย์ เรืออากาศเอก สมชาย ธนะสิทธิชัย
ชื่อสถานที่ : โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี
ที่ตั้ง : 36 1 มิตรภาพ หนองไผ่ เมืองอุดรธานี อุดรธานี 0 4220 7375 41000
ประเภทสถานที่ : รพ. รัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 24/2563 (ปลูก)


28 ชื่อผู้รับอนุญาต : องค์การเภสัชกรรม นาง นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล
ชื่อสถานที่ : องค์การเภสัชกรรม
ที่ตั้ง : 999 6 หนองใหญ่ หนองใหญ่ ชลบุรี 20190
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 26/2563 (ปลูก)


29 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลบ้านพระ นาง โศรยา ธรรมรักษ์
ชื่อสถานที่ : โฉนดที่ดิน เลขที่ 18150
ที่ตั้ง : บุฝ้าย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 09 5552 4165 25130
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 27/2563 (ปลูก)


30 ชื่อผู้รับอนุญาต : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นาย ธานี ศรีวงศ์ชัย
ชื่อสถานที่ : คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ตั้ง : 50 งามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 0 2579 0588 10900
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 30/2563 (ปลูก)


31 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรอื่น ๆ ทุกชนิด อัจฉริยะส่งออกการนำเข้า นาย สามารถ ขันทกสิกรรม
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 15404
ที่ตั้ง : 9 14 หนองบัว หนองบัว นครสวรรค์ 09 7997 4654 60110
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 32/2563 (ปลูก)


32 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนโรงสีข้าวตำบลเขาทอง นาย พิสิฏฐ์ โมกขศักดิ์
ชื่อสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาทอง
ที่ตั้ง : 90 3 เขาทอง พยุหะคีรี นครสวรรค์ 0 5638 2092 60130
ประเภทสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.)
เลขที่ใบอนุญาต : 33/2563 (ปลูก)


33 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนผักพืชสมุนไพรและพืชพลังงาน ตำบลพนมรอก นาย ต่อลาภ ไร่นุ่น
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนผักพืชสมุนไพรและพืชพลังงาน ตำบลพนมรอก
ที่ตั้ง : 40/2 4 พนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์ 081 972 6923 60160
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 34/2563 (ปลูก)


34 ชื่อผู้รับอนุญาต : มหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี นาย ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์
ชื่อสถานที่ : อุทยานวิทยาศาสตร์สมเด็จพระนารายณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ที่ตั้ง : นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี 0 3642 2605 15000
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 35/2563 (ปลูก)


35 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอินทรีย์เพื่อสุขภาพละหานทราย นางสาว สลักจิต วรรณโกษิตย์
ชื่อสถานที่ : ตาม น.ส.3 เล่ม 2 หน้า 87 เลขที่ 316
ที่ตั้ง : สำโรงใหม่ ละหานทราย บุรีรัมย์ 0 4464 9037 31170
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 36/2563 (ปลูก)


36 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์ปลูกผักสวนครัวพืชสมุนไพรบ้านวังคาง นาย อนิรุทธ์ วินิจสร
ชื่อสถานที่ : ตาม น.ส.3 เล่ม 10(18) หน้า 144 เลขที่ 223
ที่ตั้ง : สำโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์ 09 5575 1267 60220
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 37/2563 (ปลูก)


37 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนรวมพลคนสร้างงานตำบลดอนชะเอม นาย ชนะศักดิ์ จิตต์น่วม
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 20541
ที่ตั้ง : 3 ดอนชะเอม ท่ามะกา กาญจนบุรี 063 909 8795 71130
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 38/2563 (ปลูก)


38 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรสมุนไพร พัฒนาก้าวหน้า นาย ไกรลาศ ครองรักษ์
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรสมุนไพร พัฒนาก้าวหน้า
ที่ตั้ง : 101 5 มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี 06 1553 9465 18180
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 41/2563 (ปลูก)


39 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มยางพาราห้วยทมน้อย ม.11 นาย ธนากร คนเพียร
ชื่อสถานที่ : โรงพยาบาล ชานุมาน
ที่ตั้ง : 4 8 หนองผือ-มุกดาหาร ชานุมาน ชานุมาน อำนาจเจริญ 0 4546 6009 37210
ประเภทสถานที่ : รพ. รัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 42/2563 (ปลูก)


40 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนภูมิใจไทอำนาจเจริญพืชเศรษฐกิจสมุนไพร นาง ศิรินุช ฉายแสง
ชื่อสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนดู่
ที่ตั้ง : 120 14 อรุณประเสริฐ สร้างนกทา เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 0 4598 9740 37000
ประเภทสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.)
เลขที่ใบอนุญาต : 43/2563 (ปลูก)


41 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรภูอ่าง นาย สุรพล สิมมะลี
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 37298
ที่ตั้ง : ผาน้อย วังสะพุง เลย 08 6450 3655 42130
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 44/2563 (ปลูก)


42 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตพืชปลอดสารพิษ นาง ปารณีย์ กิจไพบูลย์รัตน์
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 3536
ที่ตั้ง : 6 สวนพริก พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 08 9688 5842 13000
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 45/2563 (ปลูก)


43 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนตำบลคลองจิก นาย ธีรภัทร มารอด
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนตำบลคลองจิก
ที่ตั้ง : 36/12 3 คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 08 1355 6195 13160
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 46/2563 (ปลูก)


44 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเพื่อเศรษฐกิจทางเลือกจังหวัดสตูล นาย ประชา หนูหมาด
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 2544
ที่ตั้ง : ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล 08 1898 2486 91120
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 48/2563 (ปลูก)


45 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนบ้านโตนปาหนัน นาย บุญยืน ทองเงิน
ชื่อสถานที่ : ตาม น.ส.3 ก เลขที่ 1954 เล่ม 20 ข หน้า 54
ที่ตั้ง : 154 5 ทุ่งนุ้ย ควนกาหลง สตูล 06 1243 3212 91130
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 49/2563 (ปลูก)


46 ชื่อผู้รับอนุญาต : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) นางสาว พิริยาธร สุวรรณมาลา
ชื่อสถานที่ : สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ที่ตั้ง : 9/9 7 ทรายมูล องครักษ์ นครนายก 0 2401 9889 26120
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 50/2563 (ปลูก)


47 ชื่อผู้รับอนุญาต : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นาย อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช
ชื่อสถานที่ : อาคารพิรุณรักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ที่ตั้ง : 43 6 บางพระ ศรีราชา ชลบุรี 0 3313 6099 ต่อ 1180 20110
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 52/2563 (ปลูก)


48 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนสุขฤทัยเกษตรปลอดภัย นาย วัฒนะ ปานดวงแก้ว
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนสุขฤทัยเกษตรปลอดภัย
ที่ตั้ง : 199/9 6 สุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี 09 6753 2226 61170
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 53/2563 (ปลูก)


49 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนปลูกและแปรรูปพืชสมุนไพรปลอดสารพิษ นาย สมเจตน์ เจียมเจือจันทร์
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนปลูกและแปรรูปพืชสมุนไพรปลอดสารพิษ
ที่ตั้ง : 149 6 บ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี 08 0111 9944 และ 08 0111 8844 61140
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 54/2563 (ปลูก)


50 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรพอเพียงเลี้ยงแพะแกะอำเภอบ้านไร่
ชื่่อผู้ดำเนินกิจการ : นาย สมเจตน์ เจียมเจือจันทร์
ชื่อสถานที่ : ตาม น.ส.3 ก เลขที่ 1149 เล่ม 12ก หน้า 49 (อุทัยธานี)
ที่ตั้ง : 7 บ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี
เลขที่ใบอนุญาต : 56/2563 (ปลูก)

ลำดับ 51-100

51 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนคนหนามเข้ นาย สมเจตน์ เจียมเจือจันทร์
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนคนหนามเข้
ที่ตั้ง : 55/1 10 บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี 08 5604 0080 61140
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 57/2563 (ปลูก)


52 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนพัฒนาการเกษตรบ้านเขาผาลาด นาย จตุรงค์ ดิษผล
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 3832
ที่ตั้ง : พลวงสองนาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 08 9825 5067 61150
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 58/2563 (ปลูก)


53 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านหนองหิน นาง จารุวรรณ พลแสน
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 44087
ที่ตั้ง : ทุ่งจังหัน โนนสุวรรณ บุรีรัมย์ 31110
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 59/2563 (ปลูก)


54 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรอำเภอกระสัง นาย อิธิรัตน์ ศรีนาคา
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรอำเภอกระสัง
ที่ตั้ง : 679 19 กระสัง-ประโคนชัย กระสัง กระสัง บุรีรัมย์ 08 9420 5555 31160
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 60/2563 (ปลูก)


55 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพร ตำบลบางยอ นาย สายชล แสงแดงชาติ
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนสมุนไพร ตำบลบางยอ
ที่ตั้ง : 89/13 9 เพชรหึงษ์ บางยอ พระประแดง สมุทรปราการ 814413028 10130
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 2/2564 (ปลูก)


56 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรสวนดงเย็น นาย ยอด คุณยศยิ่ง
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 45784
ที่ตั้ง : ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 08 7195 1551 50220
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 3/2564 (ปลูก)


57 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านสหกรณ์ นาย สมบัติชนก์ หัตถะปนิตร
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 6604
ที่ตั้ง : เชียงใหม่-แม่ออน ออนกลาง แม่ออน เชียงใหม่ 09 9858 3585 50130
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 4/2564 (ปลูก)


58 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรพื้นบ้านและพืชกินผลตะวันออก นาย เฉลิมพล ฉิมพา
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรพื้นบ้านและพืชกินผลตะวันออก
ที่ตั้ง : 99 6 โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี 09 5695 4951 41000
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 5/2564 (ปลูก)


59 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ตำบลปากทาง นาง อักษร กล่อมจิตต์
ชื่อสถานที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง
ที่ตั้ง : ปากทาง เมืองพิจิตร พิจิตร 08 6440 0304 66000
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 6/2564 (ปลูก)


60 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรไทภูเขียว นาย สุภาพ สำราญวงษ์
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 53486
ที่ตั้ง : ผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ 08 9717 3816 และ 08 1949 4210 36110
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 7/2564 (ปลูก)


61 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านโสกจาน นาย กุญช์กฤษฏิ์ พันทา
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 39061
ที่ตั้ง : 1/1 7 ในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น 08 9819 5840 40110
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 8/2564 (ปลูก)


62 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทด่านบ้านโป่งชี นาง ศรีสุดา อุ่นแก้ว
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 14498
ที่ตั้ง : โป่ง ด่านซ้าย เลย 08 1822 9426 42120
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 9/2564 (ปลูก)


63 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีไทบ้าน นาย สุทิน แสงชมภู
ชื่อสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมี่ยง
ที่ตั้ง : 150 9 ท่าลี่-หนองผือ หนองผือ ท่าลี่ เลย 08 9840 9997 42140
ประเภทสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.)
เลขที่ใบอนุญาต : 11/2564 (ปลูก)


64 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาเกษตรกรพัฒนาธุรกิจภาคเอกชน นาย ไพรัช จันทร์แสง
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 19686
ที่ตั้ง : ศรีสองรัก เมืองเลย เลย 08 7978 7955 42100
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 12/2564 (ปลูก)


65 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนสารภีกรีนแอนด์คลีน นาย ศุภพร บุญศรีตัน
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 4066
ที่ตั้ง : ไชยสถาน สารภี เชียงใหม่ 08 9566 7669 และ 0856240055 50140
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 13/2564 (ปลูก)


66 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสภาชุมชนบ้านห้วยลาด นางสาว มนต์จันทร์ พิมใจ
ชื่อสถานที่ : ตาม น.ส.3 ก เลขที่ 1126 เล่ม 12ก หน้า 26 เลขที่ดิน 405
ที่ตั้ง : หนองบัว ภูเรือ เลย 08 3016 1694 42160
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 14/2564 (ปลูก)


67 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรปลูกรัก นาย บุญฤทธิ์ วงศ์เชวงทรัพย์
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรปลูกรัก
ที่ตั้ง : 348 แม่สอด-แม่ระมาด พระธาตุ แม่ระมาด ตาก 087-8443362 63140
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 15/2564 (ปลูก)


68 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเชิงเกษตรแบบผสมผสานตำบลเหล่ายาว นาย คะนอง ถนอมสัตย์
ชื่อสถานที่ : โรงพยาบาล บ้านโฮ่ง
ที่ตั้ง : 308 7 ลำพูน-ลี้ บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูน 0 5398 0377 0 53098 0504 51130
ประเภทสถานที่ : รพ. รัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 16/2564 (ปลูก)


69 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนพัฒนาสมุุนไพรครบวงจรอำเภอแกลง นางสาว นวลพรรณค์ เมตตา
ชื่อสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกร่ำ
ที่ตั้ง : 55 3 เพ-แกลง-กร่ำ กร่ำ แกลง ระยอง 0 3865 7457 21190
ประเภทสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.)
เลขที่ใบอนุญาต : 17/2564 (ปลูก)


70 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรามยม นาง ปรานอม ทองม่วง
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 13798
ที่ตั้ง : ทัพทัน ทัพทัน อุทัยธานี 08 1888 3142 61120
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 18/2564 (ปลูก)


71 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรตำบลหนองขาหย่าง นาย ชาญวิทย์ สุระดม
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 7753
ที่ตั้ง : เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี 09 5986 5456 61110
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 19/2564 (ปลูก)


72 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรไทย นาง กาญจนา มากวงษ์
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 6421
ที่ตั้ง : สว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 09 8787 3252 61150
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 20/2564 (ปลูก)


73 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนฅนท้องถิ่นบ้านสมุนไพรเขากวางทอง นาย สมเจตน์ ไวสาริกิจ
ชื่อสถานที่ : ส.ป.ก. เลขที่ 164 เล่ม 2 หน้า 64
ที่ตั้ง : เขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี 931383393 61110
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 21/2564 (ปลูก)


74 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกพืชสมุนไพรทางการแพทย์บ้านหนองมะกอก นาง ศญามล น้ำแก้ว
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 18397
ที่ตั้ง : หนองนางนวล หนองฉาง อุทัยธานี 08 4491 6189 61110
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 22/2564 (ปลูก)


75 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรบ้านดอนหมี ม.8 ต.เวียงสะอาด นาง อรทัย ญาติปราโมทย์
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 74563
ที่ตั้ง : เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม 909293544 44110
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 23/2564 (ปลูก)


76 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรช่วยชีวิตพิชิตโรคแปรรูปและจำหน่ายครบวงจร นาย บัญชา ดวงทิพย์จันทร์
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรช่วยชีวิตพิชิตโรคแปรรูปและจำหน่ายครบวงจร
ที่ตั้ง : 10 9 หนองซอน เชียงยืน มหาสารคาม 885719909 44160
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 24/2564 (ปลูก)


77 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรเกษตรผสมผสานบ้านนาปะขอ นาย เกรียงไกร ไชยวรรณ
ชื่อสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาปะขอ
ที่ตั้ง : 111/1 5 นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง 93140
ประเภทสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.)
เลขที่ใบอนุญาต : 25/2564 (ปลูก)


78 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนคนกระบี่เพื่อปลูกสมุนไพร นาง อัมพา เพ็ชรสุก
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนคนกระบี่เพื่อปลูกสมุนไพร
ที่ตั้ง : 222 ปากน้ำ เมืองกระบี่ กระบี่ 08 6275 3636 81000
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 26/2564 (ปลูก)


79 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทยโนนมาลัย นาย บดินทร์ ที่รักษ์
ชื่อสถานที่ : รายละเอียดระบุตามหมายเหตุ
ที่ตั้ง : - - - - - - บุรีรัมย์ -
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 28/2564 (ปลูก)


80 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรวิถีท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพบ้านแก่งหลวง นาง นวพรรษ พงษ์เผือก
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 30871
ที่ตั้ง : เกาะสำโรง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 08 7155 8425 71000
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 29/2564 (ปลูก)


81 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรวิถีท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพบ้านวังเย็น นาง บุบผา สิริชุมแสง
ชื่อสถานที่ : ตาม น.ส.3ก เล่มที่ 3ข หน้า 2 เลขที่ 252
ที่ตั้ง : วังเย็น เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 08 7169 4934 71000
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 30/2564 (ปลูก)


82 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรบ้านอดุลกาญจนกิจ นาง พรชื่น วรพิสุทธิวงศ์
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรบ้านอดุลกาญจนกิจ
ที่ตั้ง : 84 1 หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 09 2785 6195 71220
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 31/2564 (ปลูก)


83 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรบ้านท่าโป่ง นาย อุกฤษฎ์ บุษบงค์
ชื่อสถานที่ : พื้นที่วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรบ้านท่าโป่ง
ที่ตั้ง : 85/8 3 จรเข้เผือก ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 08 7000 5411 71260
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 32/2564 (ปลูก)


84 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรวิถีท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพบ้านหนองหญ้า นาง จารุวรรณ จันโทสถ
ชื่อสถานที่ : ตาม น.ส.3 เล่มที่ 14 หน้า 187
ที่ตั้ง : 5 หนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 33/2564 (ปลูก)


85 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจเกษตรวิถีท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพบ้านยางเกาะ นาย สุขชัย ประเสริฐสุข
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 11954 เล่ม 120 หน้า 54
ที่ตั้ง : กลอนโด ด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี 926162991 71260
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 34/2564 (ปลูก)


86 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรวิถีท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพบ้านลาดหญ้า นาง สงวน จันทร์สว่าง
ชื่อสถานที่ : ตาม น.ส.3 เลขที่ 10 เล่มที่ 5 หน้าที่ 38
ที่ตั้ง : ลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 08 7090 3163 71190
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 35/2564 (ปลูก)


87 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรและปศุสัตว์บ้านท่ามะเดื่อ นางสาว เกสร เรืองศรี
ชื่อสถานที่ : ตาม น.ส.3 เล่ม 10 หน้า 11 เลขที่ 52
ที่ตั้ง : ศรีมงคล ไทรโยค กาญจนบุรี 71150
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 36/2564 (ปลูก)


88 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรเพื่อเศรษฐกิจใหม่ นาย พงศกร กรโสภา
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 4630
ที่ตั้ง : หนองกุง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 09 6569 8892 46000
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 37/2564 (ปลูก)


89 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรไทยยางตลาด นาง ประภัสสร ใจศิริ
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรไทยยางตลาด
ที่ตั้ง : 179 18 ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุ์ 09 1054 1242 46120
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 38/2564 (ปลูก)


90 ชื่อผู้รับอนุญาต : มหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาว กรกนก อิงคนินันท์
ชื่อสถานที่ : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่ตั้ง : 99 9 ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 0 5596 3730 65000
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 39/2564 (ปลูก)


91 ชื่อผู้รับอนุญาต : สถาบันพระบรมราชชนก นาย ชัยวัฒน์ พันธ์รัศมี
ชื่อสถานที่ : วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก
ที่ตั้ง : 653 8 พิษณุโลก-หล่มสัก วังทอง วังทอง พิษณุโลก 0 55311025 65130
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 40/2564 (ปลูก)


92 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเมืองดงคอน นาย ชนาภัทร อุดมทรัพย์
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 24144
ที่ตั้ง : 14 ดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท 06 5547 5554 17140
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 41/2564 (ปลูก)


93 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงและพัฒนาพันธุ์กระบือลุ่มน้ำลำปาว นาง พนมวรรณ์ ศรีคิรินทร์
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 37240
ที่ตั้ง : ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 08 1053 9159 46000
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 42/2564 (ปลูก)


94 ชื่อผู้รับอนุญาต : มหาวิทยาลัยศิลปากร นาย ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 92882
ที่ตั้ง : พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา 30320
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 43/2564 (ปลูก)


95 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์จังหวัดบุรีรัมย์ นาย ธวัชชัย มากมน
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 27623
ที่ตั้ง : พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์ 08 1068 0770 31120
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 44/2564 (ปลูก)


96 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อการค้า นาย ปฏิภาณ เกียรติลือไกล
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อการค้า
ที่ตั้ง : 35/1 8 โนนขวาง บ้านด่าน บุรีรัมย์ 09 8102 6375 31000
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 47/2564 (ปลูก)


97 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรพื้นบ้านเฮือนฝั่งมูล นาย สุทัศน์ สิมพราช
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 986
ที่ตั้ง : สตึกสำราญ สตึก สตึก บุรีรัมย์ 06 1038 7988 31150
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 48/2564 (ปลูก)


98 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนห้างนาโมเดลกัญชารักษาโรค นาย ปิยะพร อ่อนศรี
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 711
ที่ตั้ง : หนองแก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 08 7842 1372 61000
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 49/2564 (ปลูก)


99 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกพืชสมุนไพรทางการแพทย์ตำบลหนองฉาง นาย อำนาจ บุญมีศรี
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 15068
ที่ตั้ง : หนองนางนวล หนองฉาง อุทัยธานี 08 6924 1789 61110
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 50/2564 (ปลูก)


100 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตพืชพลังงานทดแทนเพื่อโรงไฟฟ้าชีวมวลตำบลระบำ นาย นพดล ขยันการนาวี
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตพืชพลังงานทดแทนเพื่อโรงไฟฟ้าชีวมวลตำบลระบำ (อุทัยธานี)
ที่ตั้ง : 19 8 ระบำ ลานสัก อุทัยธานี
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 51/2564 (ปลูก)

ลำดับ 101-150

101 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์บ้านไร่ นาย สมเจตน์ เจียมเจือจันทร์
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนฅนรักษ์บ้านไร่
ที่ตั้ง : 199 7 บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี 08 7015 1796 61140
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 52/2564 (ปลูก)


102 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำการเกษตรบ้านห้วยใหญ่อ่าวตง นาย ปรพล สุขาทิพย์
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทำการเกษตรบ้านห้วยใหญ่อ่าวตง
ที่ตั้ง : 20 12 อ่าวตง วังวิเศษ ตรัง 08 9289 3900 92220
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 53/2564 (ปลูก)


103 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนบ้านหลังควน นาง ยุวดี ลื่อเท่ง
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนบ้านหลังควน
ที่ตั้ง : 311 21 เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง 06 2203 7159 92220
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 54/2564 (ปลูก)


104 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนบ้านควนสุขภาวะ นาง นภาภรณ์ ขวัญแก้ว
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนบ้านควนสุขภาวะ
ที่ตั้ง : 19 4 บ้านควน เมืองตรัง ตรัง 08 9157 8115 92000
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 55/2564 (ปลูก)


105 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์จังหวัดตรัง นาย สุรศักดิ์ ราชพาลี
ชื่อสถานที่ : ตาม น.ส.3 ก เลขที่ 1165 เล่มที่ 12 ข หน้าที่ 15
ที่ตั้ง : 8 น้ำผุด เมืองตรัง ตรัง 08 6945 5093 92000
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 56/2564 (ปลูก)


106 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรพัฒนา 2563 นาย อนันต์ รับบุญ
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 57331
ที่ตั้ง : เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค์ 08 8956 1305 60130
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 58/2564 (ปลูก)


107 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรและการแปรรูป นาย สุวัฒน์ ชมชื่น
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 14475
ที่ตั้ง : เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์ 08 6680 8206 60150
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 59/2564 (ปลูก)


108 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนตลาดน่าชมชุมชนบ้านหนองขอน นาย เรืองยศ ศรีอุดม
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 35448
ที่ตั้ง : วังเมือง ลาดยาว นครสวรรค์ 08 2479 6561 60150
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 60/2564 (ปลูก)


109 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนทำไร่อ้อยและทอพรมเช็ดเท้าหมู่ 7 บ้านพุตานวล นาย ทองสุก ขวัญใจ
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 114931
ที่ตั้ง : 8 พระนอน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 61/2564 (ปลูก)


110 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนต้นเจ้าพระยา นาย อรรถฤทธิ์ บดีรัฐ
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 57848
ที่ตั้ง : 4 เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค์ 864458589 60130
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 62/2564 (ปลูก)


111 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอินทรีย์อำเภอแก่งหางแมว นาย รัฐวุฒิ สมบูรณ์ธรรม
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอินทรีย์อำเภอแก่งหางแมว
ที่ตั้ง : 135/2 4 เขาวงกต แก่งหางแมว จันทบุรี 08 9245 9979 22160
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 63/2564 (ปลูก)


112 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ชอง-มู-แฮง นาย อดิศร จินดามณีกรกุล
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 8658
ที่ตั้ง : 1 คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 08 1295 3149 22210
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 64/2564 (ปลูก)


113 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะอำเภอจังหาร นาย เชวง บุริวัฒน์
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 30173
ที่ตั้ง : 9 ปาฝา จังหาร ร้อยเอ็ด 09 4542 7401 45000
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 65/2564 (ปลูก)


114 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพืชสมุนไพรชุมชนหินกอง นาง พาฝัน ทาสระคู
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพืชสมุนไพรชุมชนหินกอง
ที่ตั้ง : 100 1 หินกอง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 08 4428 1009 45130
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 66/2564 (ปลูก)


115 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ต.ชอนม่วง นาง วัชรินทร์ รีวงษ์
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 26670
ที่ตั้ง : ชอนม่วง บ้านหมี่ ลพบุรี 08 1456 9599 15110
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 67/2564 (ปลูก)


116 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดีบ้านหนองปลาไหล นาย ชัยพร กลิ่นจันทร์
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 975
ที่ตั้ง : ชัยนารายณ์ ชัยบาดาล ลพบุรี 09 5759 7575 15130
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 68/2564 (ปลูก)


117 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพืชสมุนไพรทางเลือกบ้านไทยสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 ตำบลพนมไพร นาย วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพืชสมุนไพรทางเลือกบ้านไทยสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 ตำบลพนมไพร
ที่ตั้ง : 95 12 พนมไพร-มหาชนะชัย พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด 08 9019 5666 45140
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 69/2564 (ปลูก)


118 ชื่อผู้รับอนุญาต : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นาย วีระพล ทองมา
ชื่อสถานที่ : โรงเรือนปลูกกัญชา ศูนย์วิจัยเกษตรสมัยใหม่
ที่ตั้ง : 151 สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 7 ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ 0 5387 3000 50210
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 70/2564 (ปลูก)


119 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนฮักจังโนนศิลา นาง นรินทิพย์ ฤทธิ์ฐิติ
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 36840 36841
ที่ตั้ง : วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 06 2265 9554 43120
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 71/2564 (ปลูก)


120 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนนาฮีเกษตรรุ่งเรือง นาย อุดมศักดิ์ มหาชัย
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 83976 83977 83978
ที่ตั้ง : ค่ายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย 43100
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 72/2564 (ปลูก)


121 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรรวมใจโคกถ้ำเทพนิมิตร นาย ณธกร จุมพลักษณ์
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 22134
ที่ตั้ง : กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 43110
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 73/2564 (ปลูก)


122 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผสมผสานภูมิบ้านแป้น นาย สมศักดิ์ นาโควงศ์
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผสมผสานภูมิบ้านแป้น
ที่ตั้ง : 324 10 บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร 934869519 47230
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 74/2564 (ปลูก)


123 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนไพรสกลบ้านดงยอ นาง สมพร อาจหาญ
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนไพรสกลบ้านดงยอ
ที่ตั้ง : 404 6 พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร 08 3281 5533 47000
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 75/2564 (ปลูก)


124 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรและเลี้ยงโคขุน ตำบลแวงน่าง นาย สุเทพ แก้วสีขาว
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 75846
ที่ตั้ง : แวงน่าง เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 08 1873 0322 44000
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 76/2564 (ปลูก)


125 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนพฤกษเวช บ้านโพนงาม หมู่ 5 อำเภอกุดบาก นาย แสงจันทร์ อัตรสาร
ชื่อสถานที่ : ตาม น.ส.3 ก เลขที่ 43 เล่ม 1ก หน้าที่ 43
ที่ตั้ง : 5 นาม่อง กุดบาก สกลนคร 933278397 47180
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 77/2564 (ปลูก)


126 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชน พฤษาเวช นาง จินตนา คำสวาสดิ์
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 31474
ที่ตั้ง : 1 นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร 08 7865 2958 47230
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 78/2564 (ปลูก)


127 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรตำบลบ่อใหญ่ นาย ณัฐวัฒน์ ธนาเกียรติเมธิน
ชื่อสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่อใหญ่
ที่ตั้ง : 399 3 บ่อใหญ่ บรบือ มหาสารคาม 44130
ประเภทสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.)
เลขที่ใบอนุญาต : 79/2564 (ปลูก)


128 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเพชรสมุนไพรชุมพร นาย พันเลิศ ปวัฒพันธ์
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนเพชรสมุนไพรชุมพร
ที่ตั้ง : 178 9 ท่ามะพลา หลังสวน ชุมพร 08 9673 8866 86110
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 80/2564 (ปลูก)


129 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชปลอดสารพิษ ต.บ้านด่าน นาง วัชราภรณ์ บำรุงธรรม
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรปลูกพืชปลอดสารพิษ ต.บ้านด่าน
ที่ตั้ง : 69 2 บ้านด่าน บ้านด่าน บุรีรัมย์ 091 264 7772 31000
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 81/2564 (ปลูก)


130 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนหนองหม้องพารวย นาย ทิพากร ดีแดง
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 59174
ที่ตั้ง : แก่งเลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 44000
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 82/2564 (ปลูก)


131 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์ดาวอินคา-ไดมอนด์ ภูพาน นางสาว พิมลรัตน์ วงค์สีดา
ชื่อสถานที่ : ตาม น.ส.3ก เลขที่ 110 เล่มที่ 2 ก หน้าที่ 10
ที่ตั้ง : 13 โคกภู ภูพาน สกลนคร 08 5758 6159 47180
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 83/2564 (ปลูก)


132 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานตำบลม่วง นาย เอกชัย พลศักดิ์ขวา
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 6293
ที่ตั้ง : 4 ม่วง บ้านม่วง สกลนคร 098326 9823 47140
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 84/2564 (ปลูก)


133 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสาน เพื่อคุณภาพชีวิตยั่งยืน อ.กุสุมาลย์ นาง ดารารัตน์ กุณสิทธิ์
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 25662
ที่ตั้ง : 6 กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร 969034218 47210
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 85/2564 (ปลูก)


134 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนผักผลไม้สมุนไพรอินทรีย์หนองไผ่ครบวงจร นาย เทา ทิพจร
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 129907
ที่ตั้ง : 7 ดงมะไฟ เมืองสกลนคร สกลนคร 06 3912 2206 47000
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 86/2564 (ปลูก)


135 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชน Best forests best for life นาย กิตติพงษ์ มณีเติม
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชน Best forests best for life
ที่ตั้ง : 124 16 สวายจีก เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 06 1694 4924 และ 08 9848 7486 44000
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 87/2564 (ปลูก)


136 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกรีนแมน นาย เสกสรร มีธรรม
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 13134
ที่ตั้ง : 9 บัวสลี แม่ลาว เชียงราย 887985701 57250
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 88/2564 (ปลูก)


137 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนหม่อนผลแปรรูปกลุ่มใต้ร่มบุญ นางสาว ดวงฤดี สุระสังวาลย์
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 108476
ที่ตั้ง : 6 พะตง หาดใหญ่ สงขลา 09 3685 1502 90230
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 89/2564 (ปลูก)


138 ชื่อผู้รับอนุญาต : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นาง ศิริวรรณ ชัยสมบูรณ์พันธ์
ชื่อสถานที่ : สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ที่ตั้ง : 88/7 บำราศนราดูร ติวานนท์ ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 0 2951 0000 11000
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 90/2564 (ปลูก)


139 ชื่อผู้รับอนุญาต : กรมสุขภาพจิต นาย ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์
ชื่อสถานที่ : โรงพยาบาลศรีธัญญา
ที่ตั้ง : 47 4 ติวานนท์ ตลาดขวัญ เมืองนนทบุรี นนทบุรี 0 2528 7800 0 2528 7874 11000
ประเภทสถานที่ : รพ. รัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 91/2564 (ปลูก)


140 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นาย พนา พงศ์ชำนะภัย
ชื่อสถานที่ : โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า
ที่ตั้ง : 180 1 นาแซง หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 848955352 67120
ประเภทสถานที่ : รพ. รัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 92/2564 (ปลูก)


141 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรและแปรรูป โคกภู ๔ นาง กนกอร จันทะวงศ์
ชื่อสถานที่ : ตาม น.ส.3ก เลขที่ 110 เล่มที่ 2 ก หน้าที่ 10
ที่ตั้ง : 13 โคกภู ภูพาน สกลนคร 06 1046 9284 47180
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 93/2564 (ปลูก)


142 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนพฤกษเวช หลุบเลา 2 นาง จิตลัดดา พาพรมฤทธิ์
ชื่อสถานที่ : ตาม น.ส.3ก เลขที่ 110 เล่มที่ 2 ก หน้าที่ 10
ที่ตั้ง : 98 13 โคกภู ภูพาน สกลนคร 06 5243 2397 47180
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 94/2564 (ปลูก)


143 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพร ตำบลดงเหนือ นาย กิตติศักดิ์ มานิสสรณ์
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 8724
ที่ตั้ง : 11 ดงเหนือ บ้านม่วง สกลนคร 08 7994 9894 47140
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 95/2564 (ปลูก)


144 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มวัวพูนทรัพย์บ้านม่วงไข่ นาง ปริศนา บุญสร้อย
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 20887
ที่ตั้ง : 5 ด่านม่วงคำ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 06 2446 8577 47280
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 96/2564 (ปลูก)


145 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ริมสีม่วงและผลิตภัณฑ์แปรรูป นาย ศุภสิทธิ์ สุขี
ชื่อสถานที่ : โรงพยาบาล เขาค้อ
ที่ตั้ง : 75 1 เขาค้อ เขาค้อ เพชรบูรณ์ 0 5672 8075-7 67270
ประเภทสถานที่ : รพ. รัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 97/2564 (ปลูก)


146 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพืชสมุนไพรนครบางยาง นาย ศิษฏิคม เบ็ญจขันธ์
ชื่อสถานที่ : โรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชนครไทย
ที่ตั้ง : 111 7 นครไทย นครไทย พิษณุโลก 0 5538 9060 ต่อ 151 65120
ประเภทสถานที่ : รพ. รัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 98/2564 (ปลูก)


147 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนผลิตสมุนไพรเพื่อการแพทย์ตำบลคลองห้า นาย สุเทพ สินทอง
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนผลิตสมุนไพรเพื่อการแพทย์ตำบลคลองห้า
ที่ตั้ง : 6 13 คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี 08 7065 1525 12120
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 99/2564 (ปลูก)


148 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพและแปรรูปตำบลสว่างแดนดิน นาง วิยดารัตน์ กุลแก้ว
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 90170
ที่ตั้ง : สงฆ์ธรรม 20 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร 08 5223 9242 47110
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 100/2564 (ปลูก)


149 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนไร่สวนดอกปลอดสาร นางสาว จันทิราพรรณ์ เพาะบุญ
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนไร่สวนดอกปลอดสาร
ที่ตั้ง : 39/9 7 ดอนฉิมพลี บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 09 6128 4799 24170
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 101/2564 (ปลูก)


150 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนสมาชิก อสม.สู่สมาชิกฟาร์มเมอร์ ตำบลคำเลาะ นาง ศุภลักษณ์ อันไชยศรี
ชื่อสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำเลาะ (อุดรธานี)
ที่ตั้ง : 155 1 คำเลาะ ไชยวาน อุดรธานี
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 102/2564 (ปลูก)

ลำดับ 151-200

151 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์สมุนไพรบ้านเมืองใหม่ นาย สุรศักดิ์ เตียงงา
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 12259
ที่ตั้ง : 4 ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 086 460 4839 31000
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 103/2564 (ปลูก)


152 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทยบ้านจาน นาง ไพรวรรณ มูลสาระ
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 4245
ที่ตั้ง : โนนนาจาน นาคู กาฬสินธุ์ 46160
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 104/2564 (ปลูก)


153 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยหัวงิ้ว นาย ไชยา ใจว่อง
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 22941
ที่ตั้ง : 2 โพตลาดแก้ว ท่าวุ้ง ลพบุรี 08 1847 3469 15150
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 105/2564 (ปลูก)


154 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตยางพารา นาย อาทิตย์ เหลาสุภาพ
ชื่อสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโก
ที่ตั้ง : 245 1 นาโก กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 0 4385 1916 และ 0 4384 0248 46110
ประเภทสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.)
เลขที่ใบอนุญาต : 106/2564 (ปลูก)


155 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ชุมชนคนบ้านเรา นาย มนพ ยกฉวี
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ชุมชนคนบ้านเรา
ที่ตั้ง : 124 5 ท่ามิหรำ เมืองพัทลุง พัทลุง 09 8001 7183 และ 08 2832 5660 93000
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 107/2564 (ปลูก)


156 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านเขาไม้แก้ว นาง โศรยา ธรรมรักษ์
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านเขาไม้แก้ว
ที่ตั้ง : 69 4 เขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 08 9895 7978 25110
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 108/2564 (ปลูก)


157 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรออร์แกนิคเขาฉกรรจ์ นาย ภาษิต รวดเร็ว
ชื่อสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับมะนาว
ที่ตั้ง : 333 18 หนองหว้า เขาฉกรรจ์ สระแก้ว 0 3755 0430 27000
ประเภทสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.)
เลขที่ใบอนุญาต : 109/2564 (ปลูก)


158 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยบ้านต้าย นาย อุดมพร ศรีวรสาร
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 5167
ที่ตั้ง : โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม 48190
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 110/2564 (ปลูก)


159 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรบ้านคลองหว้าใหม่ นาย วิชิต คำไกร
ชื่อสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทับพริก
ที่ตั้ง : 354 2 ทับพริก อรัญประเทศ สระแก้ว 0 3754 3430 27120
ประเภทสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.)
เลขที่ใบอนุญาต : 111/2564 (ปลูก)


160 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนบ้านสวนสมุนไพร ผักปลอดสาร นาย อุดมศักดิ์ ช่วยสงเคราะห์
ชื่อสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองมะนาว
ที่ตั้ง : 216 9 ท่าเกวียน วัฒนานคร สระแก้ว 08 5286 8370 27160
ประเภทสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.)
เลขที่ใบอนุญาต : 112/2564 (ปลูก)


161 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพืชผักสมุนไพรและไม้ดอกไม้ประดับตำบลชุมเห็ด นาย ธีระ ภาพยนตร์
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพืชผักสมุนไพรและไม้ดอกไม้ประดับตำบลชุมเห็ด
ที่ตั้ง : 270 3 ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 08 4356 7428 31000
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 113/2564 (ปลูก)


162 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านเขาไม้แก้ว นาย ธรรมนูญ ภักดิ์นิลรัตน์
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านเขาไม้แก้ว
ที่ตั้ง : 69 4 เขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 08 9895 7978 25110
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 114/2564 (ปลูก)


163 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรรายย่อยตำบลสลกบาตร นาย พิน สุริพัฒน์
ชื่อสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสลกบาตร
ที่ตั้ง : 802 1 พหลโยธิน สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 0 5577 1535 62140
ประเภทสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.)
เลขที่ใบอนุญาต : 115/2564 (ปลูก)


164 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนศูนย์เพาะชำไม้ผลไม้ยืนต้นและพืชสมุนไพร นาย พิน สุริพัฒน์
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนศูนย์เพาะชำไม้ผลไม้ยืนต้นและพืชสมุนไพร
ที่ตั้ง : 124 3 วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 09 3132 6370 62140
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 116/2564 (ปลูก)


165 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเซาะกราวเมืองบุรีรัมย์ นาย สถาปนา พานนนท์
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 22404
ที่ตั้ง : อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 09 5612 7467 31000
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 117/2564 (ปลูก)


166 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อสุขภาพตำบลค้อใต้ นาย วีรพล เพริศแก้ว
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 21150
ที่ตั้ง : ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร 08 3340 0025 47110
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 118/2564 (ปลูก)


167 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์และการแปรรูป นาย นิกร แสนบุญมา
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์และการแปรรูป
ที่ตั้ง : 136 5 ป่าพุทรา ขาณุวรลักษบุรี กำแพงเพชร 09 7397 5545 62130
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 119/2564 (ปลูก)


168 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรทางเลือกบ้านมาบลำบิด นาย ไพโรจน์ แสนจันทร์
ชื่อสถานที่ : สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี บ้านมาบลำบิด
ที่ตั้ง : 2/2 7 คลองกิ่ว บ้านบึง ชลบุรี 0 3815 8881 20220
ประเภทสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.)
เลขที่ใบอนุญาต : 120/2564 (ปลูก)


169 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนไทยทวีกิจ นางสาว รัติยา สาทรสวัสดิ์
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนไทยทวีกิจ
ที่ตั้ง : 159 6 คลองกิ่ว บ้านบึง ชลบุรี 08 1654 8185 20220
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 121/2564 (ปลูก)


170 ชื่อผู้รับอนุญาต : กรมวิชาการเกษตร นาย สมบัติ ตงเต๊า
ชื่อสถานที่ : โรงเรือนความปลอดภัยทางชีวภาพ อาคารปฏิบัติการสำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร กรุงเทพฯ
ที่ตั้ง : 50 พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 0 2579 0151-8 10900
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 122/2564 (ปลูก)


171 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองผักตบ นางสาว ใฝ่ปอง บุรีขันธ์
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 25680
ที่ตั้ง : 4 นาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม 48190
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 123/2564 (ปลูก)


172 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนชุมชนเกษตรผสมผสานบ้านดงยาง นาง หนูพร ชรินทร์
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 6845
ที่ตั้ง : 6 ม่วง บ้านม่วง สกลนคร 08 9046 7896 47140
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 124/2564 (ปลูก)


173 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนอคิลานัง เภสัชภิรมย์ นาย วันชัย พิลาพันธ์
ชื่อสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช่องเม็ก
ที่ตั้ง : 55 13 ช่องเม็ก สิรินธร อุบลราชธานี 34350
ประเภทสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.)
เลขที่ใบอนุญาต : 125/2564 (ปลูก)


174 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนม่วงสามสิบเกษตรสมาร์ทฟาร์ม นาย ธงศักดิ์ เกิดสุข
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนม่วงสามสิบเกษตรสมาร์ทฟาร์ม
ที่ตั้ง : 77 1 หนองเมือง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี 08 7569 9519 34140
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 126/2564 (ปลูก)


175 ชื่อผู้รับอนุญาต : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรในเมือง นาย ปรีชา หนูทิม
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนเกษตรในเมือง
ที่ตั้ง : 6/54 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 08 4644 3969 10900
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 127/2564 (ปลูก)


176 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อการแพทย์ นาง บุษบง ไชยวงค์
ชื่อสถานที่ : ตาม น.ส.3 ก เลขที่ 4780 เล่มที่ 48 หน้าที่ 30
ที่ตั้ง : 9 ป่าสัก เชียงแสน เชียงราย 57150
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 128/2564 (ปลูก)


177 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนฟาร์มครูหวัด นาง สมหญิง สุคนธ์
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนฟาร์มครูหวัด
ที่ตั้ง : 157 7 ปรางหมู่ เมืองพัทลุง พัทลุง 08 8298 5695 และ 08 82988508 93000
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 130/2564 (ปลูก)


178 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนภูผาฟาร์ม นาย สุรชัย พฤกษาพิสิฐ
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนภูผาฟาร์ม
ที่ตั้ง : 18 2 โคกสูง-ขามทะเลสอ พุดซา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 09 4364 5557 และ 06 5347 0577 30000
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 131/2564 (ปลูก)


179 ชื่อผู้รับอนุญาต : (โคราชเฮิรฟ-ไวลเนสต์ ทุ่งสว่าง) นาย ไพศาล ลินนะเลิง
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนผลิตสมุนไพรเพื่อเวชศาสตร์และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (โคราชเฮิรฟ-ไวลเนสต์ ทุ่งสว่าง)
ที่ตั้ง : 159 เจนจบทิศ ทุ่งสว่าง ประทาย นครราชสีมา 08 1838 7401 และ 08 8362 5723 30180
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 132/2564 (ปลูก)


180 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกและสกัดสมุนไพรไทยครบวงจร นาย บุญภพ ทาธิจันทร์
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 28146
ที่ตั้ง : เวียง ฝาง เชียงใหม่ 08 9755 2435 50110
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 133/2564 (ปลูก)


181 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนคนร้องกวางเพื่อปลูกสมุนไพร นาย ไพรวัลย์ สายศร
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนคนร้องกวางเพื่อปลูกสมุนไพร
ที่ตั้ง : 182 ยันตรกิจโกศล ร้องเข็ม ร้องกวาง แพร่ 08 1998 8926 54140
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 134/2564 (ปลูก)


182 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคบ้านโนนภิบาลบ้านหนองพลวงน้อย นาย พิเชษฐ์ เมืองแสน
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 39027
ที่ตั้ง : 5 วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา 091 831 3350 30180
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 135/2564 (ปลูก)


183 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนพืชทางเลือกอำเภอครบุรี นาย นที ศุภลักษณ์
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 29597
ที่ตั้ง : 8 เฉลียง ครบุรี นครราชสีมา 09 4539 5651 และ 08 1073 7748 30250
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 136/2564 (ปลูก)


184 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเวชศาสตร์สมุนไพรเครือข่ายพัฒนาชีวิตครู อ.ครบุรี กลุ่มที่ 1 จ.นครราชสีมา นาย สุเทพ เกษรครบุรี
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 29597
ที่ตั้ง : 8 เฉลียง ครบุรี นครราชสีมา 09 4539 5651 และ 08 1073 7748 30250
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 137/2564 (ปลูก)


185 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนภูมิใจ ไทยขอนแก่น นาย ชลวิทย์ บุญศรี
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 45325
ที่ตั้ง : พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 08 5009 9914 40000
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 138/2564 (ปลูก)


186 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรหนองโนใต้ นาย วิเชียร โทอินทร์
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 14676
ที่ตั้ง : นาดูน นาดูน มหาสารคาม 06 2914 4219 44180
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 139/2564 (ปลูก)


187 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเหล่าราษฎร์พัฒนาฟาร์ม ม.11 ต.ประชาพัฒนา นาง เตือนใจ ภวภูตานนท์
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 69336
ที่ตั้ง : ประชาพัฒนา วาปีปทุม มหาสารคาม 09 8625 1995 44120
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 140/2564 (ปลูก)


188 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนวิชาชีพเกษตรอินทรีย์ไร่ทหารสานประชา นาย ศักดิ์ชัย พอกขุนทด
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 68149
ที่ตั้ง : 6 นิคมสร้างตนเอง เมืองลพบุรี ลพบุรี 09 8825 3034 และ 09 5557 8381 15000
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 141/2564 (ปลูก)


189 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนพฤกษเวช หมู่ 5 บ้านค้อน้อย พันจ่าตรี สำรอง วงค์ละคร
ชื่อสถานที่ : ตาม น.ส.3 ก เลขที่ 523 เล่มที่ 6 ก หน้าที่ 23
ที่ตั้ง : 2 กุดบาก กุดบาก สกลนคร 08 6373 3583 47180
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 142/2564 (ปลูก)


190 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรโพหักเข้มแข็ง นาง จรรยา บัวพึ่ง
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนเกษตรโพหักเข้มแข็ง
ที่ตั้ง : 38 4 โพหัก บางแพ ราชบุรี 08 1299 1710 70160
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 143/2564 (ปลูก)


191 ชื่อผู้รับอนุญาต : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นาย สัญชัย จตุรสิทธา
ชื่อสถานที่ : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ที่ตั้ง : 239 ห้วยแก้ว สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 0 5394 1300 50200
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 144/2564 (ปลูก)


192 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนบ้านสมุนไพรแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ นาง ราตรี ครองราษฎร์
ชื่อสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่จำศีล
ที่ตั้ง : 3 ไผ่จำศิล วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 0 3563 1654 14110
ประเภทสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.)
เลขที่ใบอนุญาต : 145/2564 (ปลูก)


193 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนตำบลบะหว้าพัฒนาสมุนไพรครบวงจร นาย เอกธนา ทิพม้อม
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 47603
ที่ตั้ง : 6 บ้านนายอ อากาศ อากาศอำนวย สกลนคร 0 4209 9951 47170
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 146/2564 (ปลูก)


194 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรผสมผสานและพืชสมุนไพร นาย ชนินทร์ งามแสง
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 16390
ที่ตั้ง : 2 โนนนาจาน นาคู กาฬสินธุ์ 08 7852 3270 46160
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 147/2564 (ปลูก)


195 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรออแกนิคอำเภอเลิงนกทา นาย คมสันต์ กาลจักร
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรออแกนิคอำเภอเลิงนกทา
ที่ตั้ง : 161 5 สามแยก เลิงนกทา ยโสธร 06 1923 6999 35120
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 148/2564 (ปลูก)


196 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักษ์สมุนไพรไทย บ้านสร้างแก้ว ท่าคันโท นาย ศิริชัย ไกรเสน
ชื่อสถานที่ : ตาม น.ส.3 ก เลขที่ 1520 เล่มที่ 16 หน้าที่ 20
ที่ตั้ง : 2 กุงเก่า ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 08 0462 5161 และ 09 9363 5845 46190
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 149/2564 (ปลูก)


197 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรแม่จั๊วะ นาง ศิราภรณ์ ภิญโญชูโต
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรแม่จั๊วะ
ที่ตั้ง : 33 8 แม่จั๊วะ เด่นชัย แพร่ 0 5461 3395 54110
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 150/2564 (ปลูก)


198 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอินทรีย์เพื่อสุขภาพฟากคลอง นาง ปาริฉัตร ตองติดรัมย์
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอินทรีย์เพื่อสุขภาพฟากคลอง
ที่ตั้ง : 103 6 ลำไทรโยง นางรอง บุรีรัมย์ 08 1669 4844 31110
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 151/2564 (ปลูก)


199 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนน้ำรักพัฒนา นาย ประกิต สุทธิธรรม
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนน้ำรักพัฒนา (จันทบุรี)
ที่ตั้ง : 46/4 2 ท่าหลวง มะขาม จันทบุรี
เลขที่ใบอนุญาต : 153/2564 (ปลูก)


200 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนน้ำรักพัฒนา นาย ประกิต สุทธิธรรม
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนน้ำรักพัฒนา (จันทบุรี)
ที่ตั้ง : 46/4 2 ท่าหลวง มะขาม จันทบุรี
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 153/2564 (ปลูก)

ลำดับ 201-250

201 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเพาะปลูกพืชสมุนไพรเพื่อสุขภาพ บ้านหนองน้ำใส นาย สมชาย พสุธาดลอนันต์
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 14340
ที่ตั้ง : 2 หนองน้ำใส วัฒนานคร สระแก้ว 08 1865 9374 27160
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 154/2564 (ปลูก)


202 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อทางการแพทย์หนองแคนใหญ่ นาย ศิระ หล้าธรรม
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 3768
ที่ตั้ง : 12 เมืองจันทร์ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ 09 8597 2150 33120
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 155/2564 (ปลูก)


203 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกสมุนไพรทางการแพทย์บ้านอะลาง นาย ธีรวิชญ์ ศรชัย
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพืชสมุนไพรทางการแพทย์บ้านอะลาง
ที่ตั้ง : 115 3 หนองใหญ่ เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ 065 761 3082 33120
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 156/2564 (ปลูก)


204 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพอเพียง (สีเขียว) นาย ณรงค์ นามวงษ์
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพอเพียง (สีเขียว)
ที่ตั้ง : 126 12 สำโรง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 08 6879 5359 33120
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 157/2564 (ปลูก)


205 ชื่อผู้รับอนุญาต : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นาย สุรพล ใจวงศ์ษา
ชื่อสถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
ที่ตั้ง : 52 7 บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 0 5529 8438 65000
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 158/2564 (ปลูก)


206 ชื่อผู้รับอนุญาต : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นาย สุรพล ใจวงศ์ษา
ชื่อสถานที่ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ที่ตั้ง : 59 13 ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน 0 5434 2547-8 55000
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 159/2564 (ปลูก)


207 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตลูกพันธุ์ปลาประทาย นาย ชูชีพ ประสาทไทย
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 55930
ที่ตั้ง : กระทุ่มราย ประทาย นครราชสีมา 08 1074 0630 30180
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 160/2564 (ปลูก)


208 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ตำบลโนนเพ็ด นาย เทพวิทย์ เทพวงษ์
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 3872
ที่ตั้ง : 9 โนนเพ็ด ประทาย นครราชสีมา 08 7452 1978 30180
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 161/2564 (ปลูก)


209 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกพืชผักสมุนไพรวังทรายพูน นางสาว พัลลภา กุลเทศ
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 2069
ที่ตั้ง : หนองปลาไหล วังทรายพูน พิจิตร 08 1785 5471 66180
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 162/2564 (ปลูก)


210 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง ลำน้ำห้วยเสนง นาง ฉวีวรรณ ชุ่มชื่นดี
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง ลำน้ำห้วยเสนง
ที่ตั้ง : 32 1 ตาเบา ปราสาท สุรินทร์ 08 1202 8500 32140
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 163/2564 (ปลูก)


211 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเพราะรักสุรินทร์ นาง โฉมศรี ถุนาพรรณ์
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 12374
ที่ตั้ง : เชื้อเพลิง ปราสาท สุรินทร์ 09 1758 0993 32140
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 164/2564 (ปลูก)


212 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเพราะรักสุรินทร์ นาย อนันต์ โชติสิรินันท์
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนเพราะรักสุรินทร์
ที่ตั้ง : 131 2 โชคชัยเดชอุดม กันตวจระมวล ปราสาท สุรินทร์ 08 1593 8718 32140
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 165/2564 (ปลูก)


213 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปอาหารปลอดภัย นาง นวลจันทร์ เจือวงษ์
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปอาหารปลอดภัย
ที่ตั้ง : 81 1 ชยางกูร โชคชัย นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 08 1745 1743 49130
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 166/2564 (ปลูก)


214 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านหนองนกเขียน นาง เทียมจันทร์ มนต์ดี
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 7297
ที่ตั้ง : 4 ร่มเกล้า นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 06 1062 1274 49130
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 167/2564 (ปลูก)


215 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สหกรณ์ปลูกพืชปลอดภัยมุกดาหาร จำกัด นาง อ้อมทิพย์ บุญแฝง
ชื่อสถานที่ : ตาม น.ส.3 ก. เลขที่ 5199 เล่ม 52 ข. หน้า 49
ที่ตั้ง : มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 08 1054 3345 49000
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 168/2564 (ปลูก)


216 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนสู้ไปด้วยกัญ นาง ฉวีวรรณ จันทรักษ์
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 70150
ที่ตั้ง : ท่าสองคอน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 09 0252 9393 44000
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 169/2564 (ปลูก)


217 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนชมรมแพทย์แผนไทย ต.บ่อสวก นาย วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ
ชื่อสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อสวก
ที่ตั้ง : 98 3 บ่อสวก เมืองน่าน น่าน 0 5468 1089 55000
ประเภทสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.)
เลขที่ใบอนุญาต : 170/2564 (ปลูก)


218 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนตำบลคอรุม นาย พงษ์ศักดิ์ สมประสงค์
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 47907
ที่ตั้ง : คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์ 08 2410 4895 53120
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 171/2564 (ปลูก)


219 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรปลูกพืชสมุนไพรตำบลพะทาย นาย ทวี สุวรรณมาโจ
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 23276
ที่ตั้ง : พะทาย ท่าอุเทน นครพนม 09 7193 2823 48120
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 172/2564 (ปลูก)


220 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชผักอินทรีย์ (ปลอดสารพิษ) ตำบลท่าขุนราม นาย ภูเบศ ชัยพิทักษ์
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 67030
ที่ตั้ง : 11 ท่าขุนราม เมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 06 2294 5498 และ 08 8282 1148 62000
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 173/2564 (ปลูก)


221 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรนอกกรอบเพื่อรอยยิ้มที่ยั่งยืน นาง บัวลอย ชุ่มกระโทก
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรนอกกรอบเพื่อรอยยิ้มที่ยั่งยืน
ที่ตั้ง : 112 9 เมืองแฝก ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 09 2989 9898 31130
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 174/2564 (ปลูก)


222 ชื่อผู้รับอนุญาต : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นาย สุรพล ใจวงศ์ษา
ชื่อสถานที่ : สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง
ที่ตั้ง : 202 17 พหลโยธิน พิชัย เมืองลำปาง ลำปาง 0 5434 2547-8 52000
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 175/2564 (ปลูก)


223 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนสามสวนสมุนไพร นาง หทัยกาญจน์ ภิญโญทรัพย์
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนสามสวนสมุนไพร
ที่ตั้ง : 396 9 สามสวน บ้านแท่น ชัยภูมิ 098 6396894 36190
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 176/2564 (ปลูก)


224 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเกษตรอินทรีย์เพื่อสังคม นาง อุทุมพร ภักดีศิริวงษ์
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 58124
ที่ตั้ง : หนองโดน จัตุรัส ชัยภูมิ 06 3826 4239 36130
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 177/2564 (ปลูก)


225 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรครบวงจรบ้านนาตุ้ม นาย จรัญเดช เมืองแก้ว
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรครบวงจรบ้านนาตุ้ม
ที่ตั้ง : 118 2 บ่อเหล็กลอง ลอง แพร่ 09 1140 3001 54150
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 178/2564 (ปลูก)


226 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนพืชเศรษฐกิจใหม่ ต.บึงวิชัย นาย วรพล คนใจบุญ
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 32861
ที่ตั้ง : 2 ลำคลอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 08 3345 7755 46000
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 179/2564 (ปลูก)


227 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนผลิตสมุนไพรเพื่อการแพทย์อำเภอคูเมือง นาย เวฬุวัน อินทอง
ชื่อสถานที่ : ตาม น.ส.3 ก เลขที่ 909 เล่ม 10 ก
ที่ตั้ง : คูเมือง คูเมือง บุรีรัมย์ 08 9474 8322 31190
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 180/2564 (ปลูก)


228 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรสมุนไพรไทยภูเก็ต นาย อนุ ยกทอง
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 50341 เลขที่ 60457 เลขที่ 60456 เลขที่ 60455 และ เลขที่ 60454
ที่ตั้ง : ศรีสุนทร เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต 09 6639 3666 83110
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 181/2564 (ปลูก)


229 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพืชสมุนไพรทางเลือกบ้านไทยสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 ตำบลพนมไพร นาย เดช ผลไม้
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพืชสมุนไพรทางเลือกบ้านไทยสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 ตำบลพนมไพร
ที่ตั้ง : 95 12 พนมไพร-มหาชนะชัย พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด 08 9019 5666 45140
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 182/2564 (ปลูก)


230 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคพื้นบ้าน บ้านหัวดอนชาด หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด นาย พงษ์เฉลย พลอยวิเลิศ
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคพื้นบ้าน บ้านหัวดอนชาด
ที่ตั้ง : 4 บ้านฝาง เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 08 1314 3747 45150
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 183/2564 (ปลูก)


231 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชผสมผสานบ้านโคกกลาง นาย พงษ์เฉลย พลอยวิเลิศ
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 25771
ที่ตั้ง : หนองแคน ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 06 5727 8585 45190
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 184/2564 (ปลูก)


232 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการแพทย์ไทย นาย พงษ์เฉลย พลอยวิเลิศ
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 64972 และ 64971
ที่ตั้ง : 3 จตุร-บ้านหนองห่าง หัวช้าง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 08 4789 0789 45180
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 185/2564 (ปลูก)


233 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรบ้านโคกกุง หมู่ 5 นาย สุพัตร บุรณะเวช
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 7982
ที่ตั้ง : - - - - 5 - ขามเปี้ย โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 08 3355 1221 45230
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 186/2564 (ปลูก)


234 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรทางเลือก นาย วิเชียร โพธิจักร์
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 10340
ที่ตั้ง : 12 ขอนแก่น-โพนทอง นาอุดม โพนทอง ร้อยเอ็ด 08 9574 5621 45110
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 187/2564 (ปลูก)


235 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกพืชสมุนไพรทุ่งกุลาทอง นาย คำพันธ์ บุตรพรม
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกพืชสมุนไพรทุ่งกุลาทอง
ที่ตั้ง : 8 1 สระคู สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 06 5952 4699 45130
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 188/2564 (ปลูก)


236 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพืชสมุนไพรบ้านหนองน้ำลึก หมู่ 4 นาย สัมฤทธิ์ ศรีประทุม
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพืชสมุนไพรบ้านหนองน้ำลึก หมู่ 4
ที่ตั้ง : 110 4 หนองตาไก้ โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 08 1872 8232 45230
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 189/2564 (ปลูก)


237 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนปลูกสมุนไพรบ้านยางเลิง นาย ชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกสมุนไพรบ้านยางเลิง
ที่ตั้ง : 248 12 ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 06 5294 0647 45130
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 190/2564 (ปลูก)


238 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเครือข่ายนาแปลงใหญ่ อ.พุทไธสง นาง นารี เทพบัณฑิตย์
ชื่อสถานที่ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่ายนาแปลงใหญ่ อ.พุทไธสง
ที่ตั้ง : 77 12 บ้านจาน พุทไธสง บุรีรัมย์ 08 1879 1527 31120
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 191/2564 (ปลูก)


239 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพืชสมุนไพรทางการแพทย์เชียงอาด นาย วุฒิภิวัตน์ คำหงษ์ษา
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 32072
ที่ตั้ง : เหล่าต่างคำ โพนพิสัย หนองคาย 06 3516 5041 43120
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 192/2564 (ปลูก)


240 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนสวนสมุนไพรชายทุ่ง นาย อัครวัฒน์ เพียวพงภควัต
ชื่อสถานที่ : ตาม น.ส.3 ก เลขที่ 920 เล่ม 10 ก หน้า 20
ที่ตั้ง : หนองกี่ หนองกี่ บุรีรัมย์ 08 1296 2385 31210
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 193/2564 (ปลูก)


241 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรชุมชนยิ้ม นาย อัครวัฒน์ เพียวพงภควัต
ชื่อสถานที่ : ตาม น.ส.3 ก เลขที่ 105 เล่ม 2 ก หน้า 5
ที่ตั้ง : ทุ่งกระเต็น หนองกี่ บุรีรัมย์ 09 8964 1519 31210
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 194/2564 (ปลูก)


242 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนแผ่นดินเงินแผ่นดินทอง นาย กิตติ โล่สุวรรณรักษ์
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 9107
ที่ตั้ง : 2 ไทรม้า เมืองนนทบุรี นนทบุรี 08 9651 5456 11000
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 195/2564 (ปลูก)


243 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเฮอร์บริสต้า (Herbristra) SMEs นาง จันทนา มงคล
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนเฮอร์บริสต้า (Herbristra) SMEs
ที่ตั้ง : 12/2 เลียบคลองบางไทร บางไผ่-หนองเพรางาย บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี 08 6105 0320 11110
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 196/2564 (ปลูก)


244 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนที่นี่ น้ำใส นาย วิจิตร พิมพ์บุญ
ชื่อสถานที่ : สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านน้ำใส
ที่ตั้ง : 277 2 น้ำเป็น เขาชะเมา ระยอง 09 4484 8618 และ 0 3899 6214 21110
ประเภทสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.)
เลขที่ใบอนุญาต : 197/2564 (ปลูก)


245 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนลุ่มไทรเกษตรวิถีใหม่ นาง ยุพเยาว์ ภูศรี
ชื่อสถานที่ : ตาม น.ส.3 ก เลขที่ 1402 เล่มที่ 15 ก หน้า 2
ที่ตั้ง : 2 ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต 08 8751 1962 83110
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 199/2564 (ปลูก)


246 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนผลิตพืชสมุนไพรไทยตำบลปากล่อ นาย ธีรชัย มะโนมะยา
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนผลิตพืชสมุนไพรตำบลปากล่อ
ที่ตั้ง : 1/1 3 ปากล่อ โคกโพธิ์ ปัตตานี 08 6689 9601 94180
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 200/2564 (ปลูก)


247 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อการแพทย์บ้านมะกรูด นาง เสาวลี จันทร์งาม
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 2022
ที่ตั้ง : 5 มะกรูด โคกโพธิ์ ปัตตานี 08 6967 3729 94120
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 201/2564 (ปลูก)


248 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนผักปลอดสารพิษและสมุนไพรทางการแพทย์ นาย โยธิน นันทวิสุทธิ์
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนผักปลอดสารพิษและสมุนไพรทางการแพทย์
ที่ตั้ง : 126 1 นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี 08 9295 9760 94180
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 202/2564 (ปลูก)


249 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อการแพทย์ ต.คอกกระบือ นาง สุจินต์ มัจฉาชาญ
ชื่อสถานที่ : ตาม น.ส.3 เล่ม (1) 46 หน้า 88 (ปัตตานี)
ที่ตั้ง : 1 คอกกระบือ ปะนาเระ ปัตตานี
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 203/2564 (ปลูก)


250 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรทางเลือกและการแปรรูปนาง บุญธิญา สุทธิโคตร
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 19401 (หนองบัวลำภู)
ที่ตั้ง : หนองบัว เมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 204/2564 (ปลูก)

ลำดับ 251-300

251 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนบ้านไร่สะบายดีบ้านสบคำ นาย กฤษกร หมั่นกิจ
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 17388
ที่ตั้ง : เวียง เชียงแสน เชียงราย 09 1956 6564 57150
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 205/2564 (ปลูก)


252 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเวชศาสตร์สมุนไพรศึกษาเพื่อพัฒนาชีวิตครูแห่งประเทศไทยกลุ่มที่ 1 อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม นาง เทพนม อินทรีย์
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 49416
ที่ตั้ง : 14 ทช.นพ.3013 นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม 06 1089 5009 48110
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 206/2564 (ปลูก)


253 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรเพื่อแปรรูปเป็นอาหารและยา นาย ทนงศิลป์ ลี้พล
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 14941
ที่ตั้ง : 3 ยอดชาด วังยาง นครพนม 09 5596 6417 48130
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 207/2564 (ปลูก)


254 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนไร่เพื่อนคุณ นาง นันทวัน วัฒนราช
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนไร่เพื่อนคุณ
ที่ตั้ง : 229 14 ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์ 08 9924 9927 31140
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 208/2564 (ปลูก)


255 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพืชสมุนไพรตำบลริมปิง นาย บัญชา ประสานสิน
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 39154
ที่ตั้ง : 7 จามเทวี ริมปิง เมืองลำพูน ลำพูน 08 0241 9626 51000
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 209/2564 (ปลูก)


256 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนภูมิภักดิ์ไผท นาย สุพจน์ เฉยแสง
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนภูมิภักดิ์ไผท
ที่ตั้ง : 12/12 12 ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี 08 1663 3996 22180
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 210/2564 (ปลูก)


257 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพืชสมุนไพรทางการแพทย์โปร่งเย็น นาง นรินทิพย์ ฤทธิ์ฐิติ
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพืชสมุรไพรทางการแพทย์โปร่งเย็น
ที่ตั้ง : 64 17 จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 09 0030 6666 43120
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 211/2564 (ปลูก)


258 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์และแปรรูปพืชสมุนไพร นาย กมล แซ่ปึง
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 17305
ที่ตั้ง : พังโคน-บึงกาฬ โนนสมบูรณ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 38000
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 212/2564 (ปลูก)


259 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพืชผักและสมุนไพรปลอดสารพิษบ้านนาโนน นาง เตือนใจ ไกรรัตน์
ชื่อสถานที่ : รายละเอียดระบุตามหมายเหตุ
ที่ตั้ง : - - - - - - - -
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 213/2564 (ปลูก)


260 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดบ้านท่าไคร้ นาง เตือนใจ ไกรรัตน์
ชื่อสถานที่ : รายละเอียดระบุตามหมายเหตุ
ที่ตั้ง : - - - - - - - -
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 214/2564 (ปลูก)


261 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรหนองสมออำเภอคง นาย เทอดพงศ์ พันธวิศิษฏ์
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรหนองสมออำเภอคง
ที่ตั้ง : 171 14 เมืองคง คง นครราชสีมา 09 7935 6282 30260
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 215/2564 (ปลูก)


262 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดบ้านท่าไคร้ นาง เตือนใจ ไกรรัตน์
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 35050
ที่ตั้ง : 5 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 08 1749 9311 38000
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 217/2564 (ปลูก)


263 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและพืชสมุนไพรบ้านหนองปรือ นาย เอกภพ ด้วงชื่น
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 3575
ที่ตั้ง : หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 08 4820 5189 60180
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 219/2564 (ปลูก)


264 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนพืชผักผลไม้และนวัตกรรมกล้วยบรรพตพิสัย นาง สุมณฑา บุนนาค
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 3576
ที่ตั้ง : 9 หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์ 09 6881 3006 60180
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 220/2564 (ปลูก)


265 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรอำเภอกะปง นาย กษิต วิริยะนรอนันต์
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรอำเภอกะปง
ที่ตั้ง : 33/4 4 ท่านา กะปง พังงา 09 9109 2807 82170
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 221/2564 (ปลูก)


266 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรภูเก็ต นางสาว เหมือนแพร บุญล้อม
ชื่อสถานที่ : ตาม น.ส.3ก เลขที่ 4515 เล่ม 45 ก หน้า 15
ที่ตั้ง : 7 กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต 09 2365 5165 83120
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 222/2564 (ปลูก)


267 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชใบเขียว นางสาว เหมือนแพร บุญล้อม
ชื่อสถานที่ : ตาม น.ส.3ก เลขที่ 3600 เล่ม 36 ข หน้า 50
ที่ตั้ง : กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต 08 1535 6636 83120
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 223/2564 (ปลูก)


268 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรอำเภอประโคนชัย นาง วารินทร์ สุขสำโรง
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 8799
ที่ตั้ง : ประโคนชัย ประโคนชัย บุรีรัมย์ 093 7892654 31140
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 224/2564 (ปลูก)


269 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกพืชสมุนไพรอำเภอปะคำ นาง เมลดา แพทย์กระโทก
ชื่อสถานที่ : ตาม น.ส.3 เลขที่ 66/608 เล่ม 1 หน้า 113
ที่ตั้ง : 1 โคกมะม่วง ปะคำ บุรีรัมย์ 916612582 31220
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 225/2564 (ปลูก)


270 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนศูนย์กลางสมุนไพรพนาสวรรค์ นาย ประยงค์ ชุมวรฐายี
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนศูนย์กลางสมุนไพรพนาสวรรค์
ที่ตั้ง : 23 7 ท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร 09 1819 6263 86140
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 226/2564 (ปลูก)


271 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเพียงกัญ นาย กสิณพจน์ ฟูเจริญกัลยา
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 52241
ที่ตั้ง : ป่าซาง แม่จัน เชียงราย 08 0256 4252 57110
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 227/2564 (ปลูก)


272 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกพืชสมุนไพรทางการแพทย์ปทุมรัตต์ นาย ธวัชชัย อินธิสาร
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 22160
ที่ตั้ง : หนองแคน ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 081 9544703 45190
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 228/2564 (ปลูก)


273 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรสาเกตนคร นาย ชอบ จิตรไทย
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรสาเกตนคร
ที่ตั้ง : 88 8 เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 09 8662 6711 45000
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 229/2564 (ปลูก)


274 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนพัฒนาการเกษตรบ้านเมืองแก้ว นาง เพ็ญศรี สุดชา
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 9986
ที่ตั้ง : 4 หนองหิน เมืองสรวง ร้อยเอ็ด 08 6016 4118 45220
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 230/2564 (ปลูก)


275 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพืชสมุนไพรทางเลือกบ้านไทยสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 ตำบลพนมไพร นาย เดช ผลไม้
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพืชสมุนไพรทางเลือกบ้านไทยสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 ตำบลพนมไพร
ที่ตั้ง : 95 12 พนมไพร-มหาชนะชัย พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด 08 9019 5666 45140
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 231/2564 (ปลูก)


276 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นาย ปรีชา สุมาลัย
ชื่อสถานที่ : โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเวียงสระ
ที่ตั้ง : 204/16 10 บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี 0 7736 1283 84190
ประเภทสถานที่ : รพ. รัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 232/2564 (ปลูก)


277 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรสมุนไพรก้าวหน้า นาย ภูวดล กิตติวัฒนาสาร
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 29030
ที่ตั้ง : 29031 78432 78431 77355 หนองยายพิมพ์ นางรอง
ประเภทสถานที่ : บุรีรัมย์
เลขที่ใบอนุญาต : 06 5515 8289


278 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรสมุนไพรก้าวหน้า นาย วัชรพงษ์ ชอบสุข
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 29030
ที่ตั้ง : 29031 78432 78431 77355 หนองยายพิมพ์ นางรอง
ประเภทสถานที่ : บุรีรัมย์
เลขที่ใบอนุญาต : 06 5515 8289


279 ชื่อผู้รับอนุญาต : กรมการแพทย์ ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรสมุนไพรก้าวหน้า นาง มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 29030
ที่ตั้ง : 29031 78432 78431 77355 9 หนองยายพิมพ์ นางรอง
ประเภทสถานที่ : บุรีรัมย์
เลขที่ใบอนุญาต : 06 5515 8289


280 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรดงลานปลูกพืชสมุนไพร นาง เพ็ญประภา วิเศษสัตย์
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรดงลานปลูกพืชสมุนไพร
ที่ตั้ง : 151 3 ดงลาน เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 08 1769 7959 45000
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 236/2564 (ปลูก)


281 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนออร์แกนิกเกษมสุข นาย ทินเทวัญ พุทธลา
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 8724
ที่ตั้ง : พลับพลา เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด 09 6874 6195 และ 06 3829 6994 45170
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 237/2564 (ปลูก)


282 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน นาย พงษ์เฉลย พลอยวิเลิศ
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 26127
ที่ตั้ง : 11 ดู่น้อย จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 08 2840 8451 45180
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 238/2564 (ปลูก)


283 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพืชเศรษฐกิจใหม่บ้านนาชม หมู่ที่ 16 ตำบลแสนสุข อ.พนมไพร นาย วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 30370
ที่ตั้ง : 13 แสนสุข พนมไพร ร้อยเอ็ด 08 2357 2499 45140
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 239/2564 (ปลูก)


284 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรทางเลือกใหม่ไทยสมบูรณ์ หมู่ 12 ต.พนมไพร อ.พนมไพร นาย วัชระ เอี่ยมรัศมีกุล
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 13968
ที่ตั้ง : 12 พนมไพร พนมไพร ร้อยเอ็ด 08 0198 8515 45140
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 240/2564 (ปลูก)


285 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนอาชีวะรักษ์สมุนไพร นาย วัชระบพิตร บังพิมาย
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนอาชีวะรักษ์สมุนไพร
ที่ตั้ง : 17/17 17 นาอุดม โพนทอง ร้อยเอ็ด 08 1208 5882 45110
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 241/2564 (ปลูก)


286 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนทับทิมพิลาฟาร์ม นาย อัศราวุธ ใจหาญ
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนทับทิมพิลาฟาร์ม
ที่ตั้ง : 208 10 รอบเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 08 1294 2560 45000
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 242/2564 (ปลูก)


287 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรชุมชนดอกไม้ นาง รัตนากร อาจหาญ
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 26664
ที่ตั้ง : 2 ดอกไม้ สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 08 7545 4634 45130
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 243/2564 (ปลูก)


288 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงไส้เดือนดินดี ตำบลคำพอุง นางสาว ทองหลาง ประชาโชติ
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงไส้เดือนดินดี ตำบลคำพอุง
ที่ตั้ง : 144 3 คำพอุง โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด 08 2858 1558 45230
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 244/2564 (ปลูก)


289 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เสลภูมิพอเพียงตามศาสตร์พระราชา บ้านดงประเสริฐ นาย บุญมี โพธิ์สนาม
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 53798
ที่ตั้ง : 19 10 ขวัญเมือง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด 08 8569 9989 45120
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 245/2564 (ปลูก)


290 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อำเภอทุ่งเขาหลวง นาย ครรชิต นามไพรสันต์
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อำเภอทุ่งเขาหลวง
ที่ตั้ง : 13 9 มะบ้า ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด 09 0192 7900 45170
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 246/2564 (ปลูก)


291 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มภูมิปัญญาไทย ม.8 ต.เขาปู่ นาง อุไร คงแสง
ชื่อสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาปู่
ที่ตั้ง : 20 11 เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง 0 7468 9340 93190
ประเภทสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.)
เลขที่ใบอนุญาต : 247/2564 (ปลูก)


292 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าว ม.5 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ นาย บรรเจิด ปานเงิน
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 4216 และ 4218
ที่ตั้ง : ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 09 3141 5234 67170
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 248/2564 (ปลูก)


293 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนบริษัทนาดอนฟาร์ม นาย สมมาตร สุขดำ
ชื่อสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหานโพธิ์
ที่ตั้ง : 34 10 หานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง 0 7467 3879 93130
ประเภทสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพสต.)
เลขที่ใบอนุญาต : 249/2564 (ปลูก)


294 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรรักป่าดงขวาง นาย วิจิตร สุวรรณไตรย์
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 17268
ที่ตั้ง : 9 อาจสามารถ เมืองนครพนม นครพนม 08 7772 7380 48000
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 250/2564 (ปลูก)


295 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนปลูกสมุนไพรเพื่อการแปรรูปในชุมชนบ้านท่าควาย นาย วิจิตร สุวรรณไตรย์
ชื่อสถานที่ : รายละเอียดระบุตามหมายเหตุ
ที่ตั้ง : - - - - - - - -
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 251/2564 (ปลูก)


296 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรบ้านนางเลิศ หมู่ที่ 6 นาย ภาณุวัฒน์ ธันยพงศ์พันธุ์
ชื่อสถานที่ : รายละเอียดระบุตามหมายเหตุ
ที่ตั้ง : - - - - - - - -
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 252/2564 (ปลูก)


297 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรพึ่งพาตนเองและชุมชน นางสาว พัชรา ดีพรหม
ชื่อสถานที่ : รายละเอียดระบุตามหมายเหตุ
ที่ตั้ง : - - - - - - - -
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 253/2564 (ปลูก)


298 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรแบบผสมผสานบ้านศาลา นาย บุญรส พ่อค้าช้าง
ชื่อสถานที่ : รายละเอียดระบุตามหมายเหตุ
ที่ตั้ง : - - - - - - - -
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 254/2564 (ปลูก)


299 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนอุดมสมุนไพร นาง สุภัตรา ศรีวรสาร
ชื่อสถานที่ : รายละเอียดระบุตามหมายเหตุ (-)
ที่ตั้ง : - - - - - - -
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 255/2564 (ปลูก)


300 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนพัฒนาสมุนไพรครบวงจรอำเภอเวียงหนองล่อง นาย สุเทพ สมบูรณ์ชัย
ที่ตั้ง : 371 6 วังผาง เวียงหนองล่อง ลำพูน
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 256/2564 (ปลูก)

ลำดับ 301-350

301 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเรณูใต้ นาง สุภาณี สารทอง
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 38810
ที่ตั้ง : เรณูใต้ เรณูนคร นครพนม 09 3424 1765 48170
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 257/2564 (ปลูก)


302 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกไม้ไผ่และแปรรูป นาย กิตติเชษฐ์ ธีรกุลพงศ์เวช
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 38056
ที่ตั้ง : 4 นาหว้า นาหว้า นครพนม 09 4804 0360 48180
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 258/2564 (ปลูก)


303 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ท่าอยู่ นาย พิเชฐ เจ๊ะโส๊ะ
ชื่อสถานที่ : โฉนดตราจอง เลขที่ 9 เล่มที่ 1 หน้าที่ 9
ที่ตั้ง : ท่าอยู่ ตะกั่วทุ่ง พังงา 08 8167 5170 82130
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 259/2564 (ปลูก)


304 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรรุ่นใหม่อำเภอเมืองเชียงราย นาย พิภพ ดวงมา
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 6050
ที่ตั้ง : 9 บ้านดู่ เมืองเชียงราย เชียงราย 08 6516 5433 57100
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 260/2564 (ปลูก)


305 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรปราการ นาย นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนเกษตรปราการ
ที่ตั้ง : 200/31 1 สุขุมวิท บางปูใหม่ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 09 2626 2659 10280
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 261/2564 (ปลูก)


306 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรปราการ นาย นเรศฤทธิ์ ขัดธะสีมา
ชื่อสถานที่ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ
ที่ตั้ง : 19 35 อัศวนนท์ 2 สุขุมวิท ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 0 2389 5980 ต่อ 232 10270
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 262/2564 (ปลูก)


307 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรไทย (ไทยสปา) นาย อัศราวุธ ใจหาญ
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรไทย (ไทยสปา)
ที่ตั้ง : 199 6 โคกล่าม จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 08 5199 5140 45180
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 263/2564 (ปลูก)


308 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรผสมผสานและการเกษตรเพื่อชุมชนบ้านโพธิ์เงิน นาย กัมปนาท โกวิทางกูร
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 9399
ที่ตั้ง : โพธิ์ศรีสว่าง โพนทอง ร้อยเอ็ด 08 4030 3599 45110
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 264/2564 (ปลูก)


309 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนหมอยาฟาร์ม นาย กัมปนาท โกวิทางกูร
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 30502
ที่ตั้ง : 16 นิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 08 6596 1789 45170
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 265/2564 (ปลูก)


310 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนหมอยาฟาร์ม นาย ประกาศ เจริญราษฎร์
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 30502
ที่ตั้ง : 16 นิเวศน์ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 08 6596 1789 45170
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 266/2564 (ปลูก)


311 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อการแพทย์และสุขภาพวังน้อยเมืองใหม่ นาย สุนทร โรจน์สุริยาวงศ์
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 17943
ที่ตั้ง : ลำตาเสา วังน้อย พระนครศรีอยุธยา 06 4515 9559 13170
ประเภทสถานที่ : หน่วยงานของรัฐ
เลขที่ใบอนุญาต : 1/2565 (ปลูก)


312 ชื่อผู้รับอนุญาต : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นางสาว พจมาลย์ สุรนิลพงศ์
ชื่อสถานที่ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ที่ตั้ง : 222 10 ไทยบุรี ท่าศาลา นครศรีธรรมราช 0 7567 2303 80160
ประเภทสถานที่ :
เลขที่ใบอนุญาต : นศ 1/2565 (ป-ว)


313 ชื่อผู้รับอนุญาต : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรอินทรีย์ นาย เทวัญ ธานีรัตน์
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 55841
ที่ตั้ง : บ้านกิ่ว แม่ทะ ลำปาง 08 9126 7289 52150
ประเภทสถานที่ :
เลขที่ใบอนุญาต : ลป 1/2565 (ป)


314 ชื่อผู้รับอนุญาต : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก วิสาหกิจชุมชนนงนุชพัทยาการ์เด้นดีไซน์ นาย เทวัญ ธานีรัตน์
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนนงนุชพัทยาการ์เด้นดีไซน์
ที่ตั้ง : 82/8 8 นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี 08 9747 5978 20250
ประเภทสถานที่ :
เลขที่ใบอนุญาต : ชบ 1/2565 (ป)


315 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชน NYNO SAMUI นาง ดวงพร บุญมี
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชน NYNO SAMUI
ที่ตั้ง : 123 3 บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 892142999 84320
ประเภทสถานที่ :
เลขที่ใบอนุญาต : สฎ 1/2565 (ป)


316 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนท่าขอนยางรักษ์ไพร นางสาว จิรพรรณ ช่อประพันธ์
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 60469
ที่ตั้ง : 1 ท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม 816702467 44150
ประเภทสถานที่ :
เลขที่ใบอนุญาต : มค 1/2565 (ป)


317 ชื่อผู้รับอนุญาต : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชน พืชสมุนไพรหาดเล็ก นาย เทวัญ ธานีรัตน์
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 3133
ที่ตั้ง : 2 หาดเล็ก คลองใหญ่ ตราด 06 1662 9929 23110
ประเภทสถานที่ :
เลขที่ใบอนุญาต : ตร 1/2565 (ป)


318 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มคลองปูนรักษ์สมุนไพร นาย ยอดรัก รัตนคุณ
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มคลองปูนรักษ์สมุนไพร
ที่ตั้ง : 222 2 คลองปูน แกลง ระยอง 08 0093 3288 21170
ประเภทสถานที่ :
เลขที่ใบอนุญาต : รย 1/2565 (ป)


319 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนรักษ์สมุนไพรตำบลสีแก้ว นาย อินทนนท์ อินทนพ
ชื่อสถานที่ : สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านสีแก้ว
ที่ตั้ง : 222 5 สีแก้ว เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 0 4365 4723 45000
ประเภทสถานที่ :
เลขที่ใบอนุญาต : รอ 1/2565 (ป)


320 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนคนรักบ้านโพธิ์ นาย เอนก ล้อมวงษ์
ชื่อสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์
ที่ตั้ง : 9/9 1 บ้านโพธิ์ เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 0 3545 1225 72000
ประเภทสถานที่ :
เลขที่ใบอนุญาต : สพ 1/2565 (ป)


321 ชื่อผู้รับอนุญาต : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรทางการแพทย์และท่องเที่ยวท่าบ่อ นาย เทวัญ ธานีรัตน์
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพรทางการแพทย์และท่องเที่ยวท่าบ่อ
ที่ตั้ง : 182 2 บ้านถ่อน ท่าบ่อ หนองคาย 09 8615 1996 43110
ประเภทสถานที่ :
เลขที่ใบอนุญาต : นค 1/2565 (ป)


322 ชื่อผู้รับอนุญาต : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (ภูเก็ต) นาย เทวัญ ธานีรัตน์
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (ภูเก็ต)
ที่ตั้ง : 266 เดชาณรงค์ เยาวราช ตลาดใหญ่ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 09 3640 5554 83000
ประเภทสถานที่ :
เลขที่ใบอนุญาต : ภก 1/2565 (ป)


323 ชื่อผู้รับอนุญาต : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนคนรักหนองหมากฝ้าย นาย เทวัญ ธานีรัตน์
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 17399
ที่ตั้ง : 3 หนองหมากฝ้าย วัฒนานคร สระแก้ว 06 1878 2951 และ 06 4879 5495 27160
ประเภทสถานที่ :
เลขที่ใบอนุญาต : สก 1/2565 (ป)


324 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกู่แก้วพาเจริญ นาย ชินวัฒน์ เดชวงษา
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 8502
ที่ตั้ง : 386 7 บ้านจีต กู่แก้ว อุดรธานี - 41130
ประเภทสถานที่ :
เลขที่ใบอนุญาต : อด 1/2565 (ป)


325 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกู่แก้วพาเจริญ นาย ชินวัฒน์ เดชวงษา
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 8502
ที่ตั้ง : 179 4 บ้านจีต กู่แก้ว อุดรธานี - 41130
ประเภทสถานที่ :
เลขที่ใบอนุญาต : อด 1/2565 (ป)


326 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกู่แก้วพาเจริญ นาย ชินวัฒน์ เดชวงษา
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 8502
ที่ตั้ง : 168 7 บ้านจีต กู่แก้ว อุดรธานี - 41130
ประเภทสถานที่ :
เลขที่ใบอนุญาต : อด 1/2565 (ป)


327 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกู่แก้วพาเจริญ นาย ชินวัฒน์ เดชวงษา
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 8502
ที่ตั้ง : 3 4 บ้านจีต กู่แก้ว อุดรธานี - 41130
ประเภทสถานที่ :
เลขที่ใบอนุญาต : อด 1/2565 (ป)


328 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกู่แก้วพาเจริญ นาย ชินวัฒน์ เดชวงษา
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 8502
ที่ตั้ง : 92 7 บ้านจีต กู่แก้ว อุดรธานี - 41130
ประเภทสถานที่ :
เลขที่ใบอนุญาต : อด 1/2565 (ป)


329 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกู่แก้วพาเจริญ นาย ชินวัฒน์ เดชวงษา
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 8502
ที่ตั้ง : 287 7 บ้านจีต กู่แก้ว อุดรธานี - 41130
ประเภทสถานที่ :
เลขที่ใบอนุญาต : อด 1/2565 (ป)


330 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกู่แก้วพาเจริญ นาย ชินวัฒน์ เดชวงษา
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 8502
ที่ตั้ง : 187 6 บ้านจีต กู่แก้ว อุดรธานี - 41130
ประเภทสถานที่ :
เลขที่ใบอนุญาต : อด 1/2565 (ป)


331 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกู่แก้วพาเจริญ นาย ชินวัฒน์ เดชวงษา
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 8502
ที่ตั้ง : 288 7 บ้านจีต กู่แก้ว อุดรธานี - 41130
ประเภทสถานที่ :
เลขที่ใบอนุญาต : อด 1/2565 (ป)


332 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกู่แก้วพาเจริญ นาย ชินวัฒน์ เดชวงษา
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 8502
ที่ตั้ง : 58 7 บ้านจีต กู่แก้ว อุดรธานี - 41130
ประเภทสถานที่ :
เลขที่ใบอนุญาต : อด 1/2565 (ป)


333 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกู่แก้วพาเจริญ นาย ชินวัฒน์ เดชวงษา
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 8502
ที่ตั้ง : 124 2 บ้านจีต กู่แก้ว อุดรธานี - 41130
ประเภทสถานที่ :
เลขที่ใบอนุญาต : อด 1/2565 (ป)


334 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกู่แก้วพาเจริญ นาย ชินวัฒน์ เดชวงษา
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 8502 (อุดรธานี)
ที่ตั้ง : 97 2 บ้านจีต กู่แก้ว อุดรธานี
เลขที่ใบอนุญาต : อด 1/2565 (ป)


335 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกู่แก้วพาเจริญ นาย ชินวัฒน์ เดชวงษา
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 8502 (อุดรธานี)
ที่ตั้ง : 2 7 บ้านจีต กู่แก้ว อุดรธานี
เลขที่ใบอนุญาต : อด 1/2565 (ป)


336 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกู่แก้วพาเจริญ นาย ชินวัฒน์ เดชวงษา
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 8502 (อุดรธานี)
ที่ตั้ง : 309 7 บ้านจีต กู่แก้ว อุดรธานี
เลขที่ใบอนุญาต : อด 1/2565 (ป)


337 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกู่แก้วพาเจริญ นาย ชินวัฒน์ เดชวงษา
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 8502 (อุดรธานี)
ที่ตั้ง : 31 5 บ้านจีต กู่แก้ว อุดรธานี
เลขที่ใบอนุญาต : อด 1/2565 (ป)


338 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกู่แก้วพาเจริญ นาย ชินวัฒน์ เดชวงษา
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 8502 (อุดรธานี)
ที่ตั้ง : 117 6 บ้านจีต กู่แก้ว อุดรธานี
เลขที่ใบอนุญาต : อด 1/2565 (ป)


339 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกู่แก้วพาเจริญ นาย ชินวัฒน์ เดชวงษา
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 8502 (อุดรธานี)
ที่ตั้ง : 240 7 บ้านจีต กู่แก้ว อุดรธานี
เลขที่ใบอนุญาต : อด 1/2565 (ป)


340 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกู่แก้วพาเจริญ นาย ชินวัฒน์ เดชวงษา
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 8502 (อุดรธานี )
ที่ตั้ง : 16 4 บ้านจีต กู่แก้ว อุดรธานี
เลขที่ใบอนุญาต : อด 1/2565 (ป)


341 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนบ้านแก่งแหล่งเรียนรู้การผลิตพริกไทยดำและปุ๋ยอินทรีย์ นาย ฑีรพล แว่นแก้ว
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 4249 (นครสวรรค์)
ที่ตั้ง : 10 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
เลขที่ใบอนุญาต : นว 1/2565 (ป)


342 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านไร่เจริญ นาย วิรัตน์ ยิ้มมี
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนบ้านไร่เจริญ (อุตรดิตถ์)
ที่ตั้ง : 171 7 บ้านโคน พิชัย อุตรดิตถ์
เลขที่ใบอนุญาต : อต 1/2565 (ป)


343 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเครือนอนนา นาย วิโรจน์ กอบางยาง
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนเครือนอนนา (กาฬสินธุ์)
ที่ตั้ง : 275 13 กุดสิมคุ้มใหม่ เขาวง กาฬสินธุ์
เลขที่ใบอนุญาต : กส 1/2565 (ป)


344 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนพืชสมุนไพรและผลไม้ปลอดสารพิษบ้านน้ำตก นาง ญาพณิดา แย้มวัตร
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 23557 (อุทัยธานี)
ที่ตั้ง : 1 สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
เลขที่ใบอนุญาต : อน 1/2565 (ป)


345 ชื่อผู้รับอนุญาต : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรนาคาทิพย์ นาย เทวัญ ธานีรัตน์ ประเภทคำขอ : เพื่อใช้ทางการแพทย์ ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน นค.3 12116 (บึงกาฬ) ที่ตั้ง : 7 โนนศิลา ปากคาด บึงกาฬ เลขที่ใบอนุญาต : บก 1/2565 (ป)


346 ชื่อผู้รับอนุญาต : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนโยโกะ ฟาร์มเกษตร สมุนไพร นาย เทวัญ ธานีรัตน์ ประเภทคำขอ : เพื่อใช้ทางการแพทย์ ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนโยโกะฟาร์มเกษตรสมุนไพร (กาญจนบุรี) ที่ตั้ง : 148 1 ลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี เลขที่ใบอนุญาต : กจ 1/2565 (ป)


347 ชื่อผู้รับอนุญาต : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทยทีเอ็นเฮช (TNH) นาย เทวัญ ธานีรัตน์
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 57418 (นครราชสีมา)
ที่ตั้ง : ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
เลขที่ใบอนุญาต : นม 1/2565 (ป)


348 ชื่อผู้รับอนุญาต : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก วิสาหกิจชุมชนนิวไฮมุกดาหาร นาย เทวัญ ธานีรัตน์
ชื่อสถานที่ : ตาม น.ส.3 ก เลขที่ 5199 เล่มที่ 52 หน้า 49 (มุกดาหาร)
ที่ตั้ง : ตาดแคน มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
เลขที่ใบอนุญาต : มห 1/2565 (ป)


349 ชื่อผู้รับอนุญาต : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนนวตกรรมเกษตรแกมบิส นาย เทวัญ ธานีรัตน์
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนนวตกรรมเกษตรแกมบิส (ประจวบคีรีขันธ์)
ที่ตั้ง : 37/48 หินเหล็กไฟ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
เลขที่ใบอนุญาต : ปข 1/2565 (ป)350 ชื่อผู้รับอนุญาต : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรทางการแพทย์กุดชุม นาย เทวัญ ธานีรัตน์
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรทางการแพทย์กุดชุม (ยโสธร)
ที่ตั้ง : 222 7 กุดชุม กุดชุม ยโสธร
เลขที่ใบอนุญาต : ยส 1/2565 (ป)

ลำดับ 351-400

351 ชื่อผู้รับอนุญาต : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวหอมมะลิบ้านหนองโดน นาย เทวัญ ธานีรัตน์
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 17085
ที่ตั้ง : 5 หนองโดน ลำปลายมาศ บุรีรัมย์ 08 8595 9297 31130
ประเภทสถานที่ :
เลขที่ใบอนุญาต : บร 1/2565 (ป)


352 ชื่อผู้รับอนุญาต : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรดอนชาดพืชปลอดภัย นาย เทวัญ ธานีรัตน์
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนเกษตรดอนชาดพืชปลอดภัย
ที่ตั้ง : 208 3 บุ่งหวาย วารินชำราบ อุบลราชธานี 08 4960 4448 34310
ประเภทสถานที่ :
เลขที่ใบอนุญาต : อบ 1/2565 (ป)


353 ชื่อผู้รับอนุญาต : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นาง มธุรส ทาทอง
ชื่อสถานที่ : ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี
ที่ตั้ง : 82 11 คลังอาวุธ ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 0 4531 2232 34000
ประเภทสถานที่ :
เลขที่ใบอนุญาต : อบ 1/2565 (ป-ว)


354 ชื่อผู้รับอนุญาต : วิสาหกิจชุมชน เกษตรกรยุคใหม่บ้านหาดตุ่น นาง อรุวรรณ แสงพยับ
ชื่อสถานที่ : น.ส.3 ก. เลขที่ 105 เล่ม 2ก หน้า 5
ที่ตั้ง : 28 10 ปากจั่น กระบุรี ระนอง 936357456 85110
ประเภทสถานที่ :
เลขที่ใบอนุญาต : รน 1/2565 (ป)


355 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อการแพทย์ตำบลรูสะมิแล นาย แวอารีเฟ็น และมะลี
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อการแพทย์ตำบลรูสะมิแล
ที่ตั้ง : 99 1 รูสะมิแล เมืองปัตตานี ปัตตานี 081-8964323 94000
ประเภทสถานที่ :
เลขที่ใบอนุญาต : ปน 1/2565 (ป)


356 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนผลิตผลจากธรรมชาติ นาง สมยงค์ ทุ่งสาร
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนผลิตผลจากธรรมชาติ
ที่ตั้ง : 31/23 3 ศาลายา-นครชัยศรี มหาสวัสดิ์ พุทธมณฑล นครปฐม 08 6600 9686 73170
ประเภทสถานที่ :
เลขที่ใบอนุญาต : นฐ 1/2565 (ป)


357 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนพัฒนาสมุนไพรลำพูน นาง มณีรัตน์ กัณธิยะ
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 138117
ที่ตั้ง : 138118 138119 138120 หนองช้างคืน เมืองลำพูน ลำพูน
ประเภทสถานที่ : 841704047
เลขที่ใบอนุญาต :


358 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพนาไม้ไผ่ นาย ปราโมทย์ เดชะราช
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 15248
ที่ตั้ง : นาไม้ไผ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 08 1326 4881 80110
ประเภทสถานที่ :
เลขที่ใบอนุญาต : นศ 1/2565 (ป)


359 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรต้นบุญ นาง สุภาวดี นันทะเสน
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 2428
ที่ตั้ง : หนองครก เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 0 8173 9039-2 33000
ประเภทสถานที่ :
เลขที่ใบอนุญาต : ศก 1/2565 (ป)


360 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนพืชเศรษฐกิจและพลังงาน ต.ยี่ล้น นางสาว สุรินทร์ ประมวลสุข
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนพืชเศรษฐกิจและพลังงาน ต.ยี่ล้น
ที่ตั้ง : 125/10 2 ยี่ล้น วิเศษชัยชาญ อ่างทอง 09 1892 6635 14110
ประเภทสถานที่ :
เลขที่ใบอนุญาต : อท 1/2565 (ป)


361 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนสามภู นาง บุญรวม ใจกล้า
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 44331
ที่ตั้ง : หนองศาลา ชะอำ เพชรบุรี 08 4911 5616 76120
ประเภทสถานที่ :
เลขที่ใบอนุญาต : พบ 1/2565 (ป)


362 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน นางสาว ศิรินันท์ สารมณฐี
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 9201
ที่ตั้ง : น้ำแก่น เมืองน่าน น่าน 0 5471 9420 55000
ประเภทสถานที่ :
เลขที่ใบอนุญาต : นน 1/2565 (ป)


363 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนใบตองคลองกระจง นาย สังวร ทองงาม
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 12589
ที่ตั้ง : คลองกระจง สวรรคโลก สุโขทัย 08 9641 5319 64110
ประเภทสถานที่ :
เลขที่ใบอนุญาต : สท 1/2565 (ป)


364 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรก้าวหน้า ว่าที่ร้อยตรี พีระ สีปานเงิน
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 27587
ที่ตั้ง : ตาลเตี้ย เมืองสุโขทัย สุโขทัย 06 1901 9675 64220
ประเภทสถานที่ :
เลขที่ใบอนุญาต : สท 2/2565 (ป)


365 ชื่อผู้รับอนุญาต : วิสาหกิจชุมชน กะทู้เกษตรผสมผสาน นาย ภานุวัฒน์ จันทรวิภาดา
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนกะทู้เกษตรผสมผสาน
ที่ตั้ง : 18/241 สี่กอ 6 วิชิตสงคราม กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต 818356310 83120
ประเภทสถานที่ :
เลขที่ใบอนุญาต : ภก 2/2565 (ป)


366 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนพืชเศรษฐกิจพลังงานตำบลบางจักและคลองขนาก นาง สมจิตร์ ขุนสุข
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 801 เล่มที่ 9 หน้า 444 (อ่างทอง)
ที่ตั้ง : 88/2 5 บางจัก วิเศษชัยชาญ อ่างทอง
เลขที่ใบอนุญาต : อท 2/2565 (ป)


367 ชื่อผู้รับอนุญาต : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเงินยวงสมุย นาย เทวัญ ธานีรัตน์
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 39175 (สุราษฎร์ธานี)
ที่ตั้ง : 4 แม่น้ำ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
เลขที่ใบอนุญาต : สฎ 2/2565 (ป)


368 ชื่อผู้รับอนุญาต : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพืชสมุนไพรตำบลริมปิง นาย เทวัญ ธานีรัตน์
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพืชสมุนไพรตำบลริมปิง (ลำพูน)
ที่ตั้ง : 66 จามเทวี 7 ริมปิง เมืองลำพูน ลำพูน
เลขที่ใบอนุญาต : ลพ 2/2565 (ป)


369 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพร ม.2 ต.กำแพง นาย ณรงค์ วราพุฒ
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพร ม.2 ต.กำแพง (ศรีสะเกษ)
ที่ตั้ง : 123 2 กำแพง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
เลขที่ใบอนุญาต : ศก 2/2565 (ป)


370 ชื่อผู้รับอนุญาต : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเรือนไทยเมล่อนและพืชปลอดภัย นาย เทวัญ ธานีรัตน์
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 17088 และ 17089 (อุบลราชธานี)
ที่ตั้ง : 11 หัวดอน เขื่องใน อุบลราชธานี
เลขที่ใบอนุญาต : อบ 2/2565 (ป)


371 ชื่อผู้รับอนุญาต : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนวังโพธิ์พัฒนา นาย เทวัญ ธานีรัตน์
ชื่อสถานที่ : ตาม น.ส.3 ก เลขที่ 702 เล่มที่ 8ก. หน้า 2 (กาญจนบุรี)
ที่ตั้ง : 1 ลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี
เลขที่ใบอนุญาต : กจ 2/2565 (ป)
วันที่อนุมัติ : 25 กุมภาพันธ์ 2565


372 ชื่อผู้รับอนุญาต : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนบ้านทิพสมุนไพรไทยเพื่อการแปรรูป นาย เทวัญ ธานีรัตน์
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนบ้านทิพสมุนไพรไทยเพื่อการแปรรูป (บุรีรัมย์)
ที่ตั้ง : 95 21 ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
เลขที่ใบอนุญาต : บร 2/2565 (ป)


373 ชื่อผู้รับอนุญาต : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพทุ่งแต้ นาย เทวัญ ธานีรัตน์
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เพื่อสุขภาพทุ่งแต้ (ยโสธร)
ที่ตั้ง : 157 1 ทุ่งแต้ เมืองยโสธร ยโสธร
เลขที่ใบอนุญาต : ยส 2/2565 (ป)


374 ชื่อผู้รับอนุญาต : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก วิสาหกิจชุมชนสมุนไพร Herb tone ภูมโนรมย์ นาย เทวัญ ธานีรัตน์
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชน สมุนไพร Herb tone ภูมโนรมย์ (มุกดาหาร)
ที่ตั้ง : 99/9 6 คำอาฮวน เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
เลขที่ใบอนุญาต : มห 2/2565 (ป)


375 ชื่อผู้รับอนุญาต : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทยทุ่งทะเลโคราช นาย เทวัญ ธานีรัตน์
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 57418 (นครราชสีมา)
ที่ตั้ง : ในเมือง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
เลขที่ใบอนุญาต : นม 2/2565 (ป)


376 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนดอนขวางพัฒนา " นางสาว ณฐมน ชูศักดิ์
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนดอนขวางพัฒนา (อุทัยธานี)
ที่ตั้ง : 80 3 ดอนขวาง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
เลขที่ใบอนุญาต : อน 2/2565 (ป)


377 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนยางพาราเหล่าทอง นาง ปิยะรัตน์ ระดาฤทธิ์
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนยางพาราเหล่าทอง (บึงกาฬ)
ที่ตั้ง : 65 10 เหล่าทอง โซ่พิสัย บึงกาฬ
เลขที่ใบอนุญาต : บก 2/2565 (ป)


378 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนไร่พญาน้อย นาย เฉลิมพล นิมิตรพรชัย
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนไร่พญาน้อย (นครสวรรค์)
ที่ตั้ง : 142 12 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
เลขที่ใบอนุญาต : นว 2/2565 (ป)


379 ชื่อผู้รับอนุญาต : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนคนรักหนองหมากฝ้าย นาย เทวัญ ธานีรัตน์
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 22732 (สระแก้ว)
ที่ตั้ง : 7 หนองหมากฝ้าย วัฒนานคร สระแก้ว
เลขที่ใบอนุญาต : สก 2/2565 (ป)


380 ชื่อผู้รับอนุญาต : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนนาคาเกษตรริมโขงหนองคาย นาย เทวัญ ธานีรัตน์
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 15538 (หนองคาย)
ที่ตั้ง : 2 หาดคำ เมืองหนองคาย หนองคาย
เลขที่ใบอนุญาต : นค 2/2565 (ป)


381 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรเกษตรอินทรีย์ตำบลหนองฮี นาง รจนา หลวงสนาม
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 9506 (ร้อยเอ็ด)
ที่ตั้ง : 16 หนองฮี หนองฮี ร้อยเอ็ด
เลขที่ใบอนุญาต : รอ 2/2565 (ป)


382 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรบ้านนาซา นาย บุญเริ่ม โอทาน
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกพืชสมุนไพรบ้านนาซา (ระยอง)
ที่ตั้ง : 888 4 ปากน้ำกระแส แกลง ระยอง
เลขที่ใบอนุญาต : รย 2/2565 (ป)


383 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรปลอดภัยจังหวัดตราด นางสาว ชนันรัตน์ ฉิมผกา
ชื่อสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเสม็ด (ตราด)
ที่ตั้ง : 149 4 หนองเสม็ด เมืองตราด ตราด
เลขที่ใบอนุญาต : ตร 2/2565 (ป)


384 ชื่อผู้รับอนุญาต : มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นาย ปิติชน เปี่ยมบริบูรณ์
ชื่อสถานที่ : ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) จังหวัดสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี (สุพรรณบุรี)
ที่ตั้ง : 450 สุพรรณบุรี-ชัยนาท ย่านยาว สามชุก สุพรรณบุรี
เลขที่ใบอนุญาต : สพ 2/2565 (ป)


385 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านเชียง นาย จันทร์ โฮมป่า
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 13852 (อุดรธานี)
ที่ตั้ง : 36 11 บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี
เลขที่ใบอนุญาต : อด 2/2565 (ป)


386 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านเชียง นาย จันทร์ โฮมป่า
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 13852 (อุดรธานี)
ที่ตั้ง : 36 11 บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี
เลขที่ใบอนุญาต : อด 2/2565 (ป)


387 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านเชียง นาย จันทร์ โฮมป่า
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 13852 (อุดรธานี)
ที่ตั้ง : 19 11 บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี
เลขที่ใบอนุญาต : อด 2/2565 (ป)


388 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านเชียง นาย จันทร์ โฮมป่า
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 13852 (อุดรธานี)
ที่ตั้ง : 73 6 บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี
เลขที่ใบอนุญาต : อด 2/2565 (ป)


389 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านเชียง นาย จันทร์ โฮมป่า
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 13852 (อุดรธานี)
ที่ตั้ง : 222 3 บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี
เลขที่ใบอนุญาต : อด 2/2565 (ป)


390 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านเชียง นาย จันทร์ โฮมป่า
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 13852 (อุดรธานี)
ที่ตั้ง : 105 6 บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี
เลขที่ใบอนุญาต : อด 2/2565 (ป)


391 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านเชียง นาย จันทร์ โฮมป่า
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 13852 (อุดรธานี)
ที่ตั้ง : 319 13 บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี
เลขที่ใบอนุญาต : อด 2/2565 (ป)


392 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านเชียง นาย จันทร์ โฮมป่า
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 13852 (อุดรธานี)
ที่ตั้ง : 189 13 บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี
เลขที่ใบอนุญาต : อด 2/2565 (ป)


393 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านเชียง นาย จันทร์ โฮมป่า
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 13852 (อุดรธานี)
ที่ตั้ง : 121 6 บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี
เลขที่ใบอนุญาต : อด 2/2565 (ป)


394 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษบ้านเชียง นาย จันทร์ โฮมป่า
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 13852 (อุดรธานี)
ที่ตั้ง : 10 13 บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี
เลขที่ใบอนุญาต : อด 2/2565 (ป)


395 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชเศรษฐกิจและสมุนไพรบ้านดอนข่า นาง รัชนีกร คำนวนอินทร์์
ชื่อสถานที่ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกประสิทธิ์ (กาฬสินธุ์)
ที่ตั้ง : - - - 12 โคกสะอาด ฆ้องชัย กาฬสินธุ์
เลขที่ใบอนุญาต : กส 2/2565 (ป)


396 ชื่อผู้รับอนุญาต : สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนปลูกพืชสมุนไพร และพืชเศรษฐกิจดูนลำพัน พันจ่าโท คุณากร เจียมใจ
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 42601 (มหาสารคาม)
ที่ตั้ง : นาเชือก นาเชือก มหาสารคาม
เลขที่ใบอนุญาต : มค 2/2565 (ป)


397 ชื่อผู้รับอนุญาต : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเหมืองทอง นาย เทวัญ ธานีรัตน์
ชื่อสถานที่ : วิสาหกิจชุมชนเหมืองทอง (ชลบุรี)
ที่ตั้ง : 44/44 4 เหมือง เมืองชลบุรี ชลบุรี
เลขที่ใบอนุญาต : ชบ 2/2565 (ป)


398 ชื่อผู้รับอนุญาต : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อสุขภาพคลองนกกระทุง นาย เทวัญ ธานีรัตน์
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 3701 , 3702 , 3703 (นครปฐม)
ที่ตั้ง : 11 คลองนกกระทุง บางเลน นครปฐม
เลขที่ใบอนุญาต : นฐ 2/2565 (ป)


399 ชื่อผู้รับอนุญาต : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรออร์แกนิค สปา นาย เทวัญ ธานีรัตน์
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 43652 (สุพรรณบุรี)
ที่ตั้ง : 10 เดิมบาง เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี
เลขที่ใบอนุญาต : สพ 3/2565 (ป)


400 ชื่อผู้รับอนุญาต : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรเพื่อการแปรรูป นาย เทวัญ ธานีรัตน์
ชื่อสถานที่ : ตามโฉนดที่ดิน เลขที่ 1401 (ชลบุรี)
ที่ตั้ง : 1 บ่อทอง บ่อทอง ชลบุรี
เลขที่ใบอนุญาต : ชบ 3/2565 (ป)

////////////////

ข้อมูลจาก ระบบสืบค้นข้อมูล FDA ใบอนุญาตสำหรับกัญชา

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร 02 590 7772-3 โทรสาร 02 590 7772 narcotic@fda.moph.go.th
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด