ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เปิด "ศูนย์จอประสาทตา" โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก

เปิด "ศูนย์จอประสาทตา" โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก Thumb HealthServ.net
เปิด "ศูนย์จอประสาทตา" โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก ThumbMobile HealthServ.net

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และพื้นที่ใกล้เคียง สามารถเข้าถึงบริการได้มากขึ้นและลดการสูญเสียสายตาจากโรคจอประสาทตา ทำให้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

เปิด "ศูนย์จอประสาทตา" โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก HealthServ
 
วันที่ (15 ธ.ค.64)ที่ผ่านมา ที่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก นายแพทย์ชัยวัฒน์ พัฒนาพิศาลศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีเปิด “ศูนย์จอประสาทตา” โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก โดยมี นางสุนันทา กาญจนพงศ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 12 เป็นประธาน  นายแพทย์บรรยง เหล่าเจริญสุข ผู้อำนายการโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก กล่าวรายงาน มีแพทย์ พยาบาล และบุคลากรสาธารณสุข เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และพื้นที่ใกล้เคียง สามารถเข้าถึงบริการได้มากขึ้นและลดการสูญเสียสายตาจากโรคจอประสาทตา ทำให้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เปิด "ศูนย์จอประสาทตา" โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก HealthServ
เปิด "ศูนย์จอประสาทตา" โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก HealthServ
เปิด "ศูนย์จอประสาทตา" โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก HealthServ
เปิด "ศูนย์จอประสาทตา" โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด