× รพ.ตรวจโควิด ข่าวโควิด
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

กัญชาทางการแพทย์ อุตสาหกรรมกัญชาไทย ธุรกิจผลิตภัณฑ์จากกัญชา

ข่าวสาร-กิจกรรม กัญชาไทยเทศ

ข่าวสาร กิจกรรม เหตุการณ์ สาระความรู้ ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกัญชา-กัญชงในประเทศไทยและต่างประเทศ
ข่าวสาร-กิจกรรม กัญชา ทั้งหมด

กฏหมายกัญชา การปลูก-ผลิต

กฏหมาย พรบ กฏกระทรวง ประกาศ ข้อกำหนด เกี่ยวกับการปลูก การผลิต กัญชา-กัญชง สำหรับประชาชน องค์กร ธุรกิจและหน่วยงาน (*กัญชา-กัญชงถูกกฎหมาย ส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติด)
กฏหมายกัญชา ทั้งหมด

วิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชา

ติดตามวิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชา หน่วยงานรัฐ สถานพยาบาล สถานศึกษาที่มีบทบาทในการผลิต (ปลูก-แปรรูป) วิจัยพัฒนาและต่อยอดกับกัญชา-กัญชงในประเทศไทย ภูมิภาคและนานาชาติ (*กัญชา-กัญชงถูกกฎหมาย ส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติด)

การตลาด-ผลิตภัณฑ์กัญชา

อัพเดตด้านธุรกิจ การตลาด สินค้าและบริการผลิตภัณฑ์กัญชา-กัญชง อาหาร-เครื่องดื่ม-ขนมกัญชา เครื่องสำอาง เวชภัณฑ์ ธุรกิจบริการ ร้านอาหารกัญชา การท่องเที่ยว ฯลฯ (*กัญชา-กัญชงถูกกฎหมาย ส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติด)
การตลาด-ผลิตภัณฑ์กัญชา ทั้งหมด

กัญชาทางการแพทย์

สาระความรู้สุขภาพ บทความ วิชาการ บทสัมภาษณ์ ในทุกด้านเกี่ยวกัญชาทางการแพทย์ (*กัญชา-กัญชงถูกกฎหมาย ส่วนที่ไม่ใช่ยาเสพติด)
กัญชาทางการแพทย์ ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ"บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)