ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

อุทัยธานี ประชุมขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรและกัญชาทางการแพทย์

อุทัยธานี ประชุมขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรและกัญชาทางการแพทย์ Thumb HealthServ.net
อุทัยธานี ประชุมขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรและกัญชาทางการแพทย์ ThumbMobile HealthServ.net

อุทัยธานี ประชุมขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรและกัญชาทางการแพทย์

อุทัยธานี ประชุมขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรและกัญชาทางการแพทย์ HealthServ
 วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรจังหวัดอุทัยธานี และคณะกรรมการพัฒนางานการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมบรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน
เมืองสมุนไพรจังหวัดอุทัยธานี ส่งเสริมการใช้สมุนไพร/กัญชาทางการแพทย์ในระบบบริการสุขภาพ และส่งเสริมการปลูกสมุนไพร/กัญชาทางการแพทย์ให้มีมาตรฐาน

 
อุทัยธานี ประชุมขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรและกัญชาทางการแพทย์ HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด