ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

อย่าให้เสียสิทธิ์! ผู้ประกันตนตรวจสุขภาพ ฟรี 14 รายการ ที่ รพ.รัฐบาล-รพ.เอกชน เหล่านี้

อย่าให้เสียสิทธิ์! ผู้ประกันตนตรวจสุขภาพ ฟรี 14 รายการ ที่ รพ.รัฐบาล-รพ.เอกชน เหล่านี้ Thumb HealthServ.net
อย่าให้เสียสิทธิ์! ผู้ประกันตนตรวจสุขภาพ ฟรี 14 รายการ ที่ รพ.รัฐบาล-รพ.เอกชน เหล่านี้ ThumbMobile HealthServ.net

บริการตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ เป็นสิทธิพื้นฐานสำหรับ ผู้ประกันตน ม.33 – ม.39 สามารถไปรับบริการได้ ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ณ สถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพกับสำนักงานประกันสังคม ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาล (163 แห่ง) และ โรงพยาบาลเอกชน (54 แห่ง) ทั่วประเทศ (อัพเดตมิถุนายน 2567) ผู้ประกันตนเข้ารับบริการได้โดยไม่จำกัดเฉพาะโรงพยาบาลตามสิทธิการรักษาของตนเองเท่านั้น (ไปรับบริการที่รพ.ไหนก็ได้ในลิสต์นี้ ทั้งรพ.รัฐและเอกชน)

อย่าให้เสียสิทธิ์! ผู้ประกันตนตรวจสุขภาพ ฟรี 14 รายการ ที่ รพ.รัฐบาล-รพ.เอกชน เหล่านี้ HealthServ
 

รายละเอียดโปรแกรม การตรวจสุขภาพฟรี 14 รายการ 

บริการตรวจฟรี 14 รายการ  แต่ละรายการ จะเป็นไปตามกรอบ อายุ ของผู้ประกันตนที่  และ ส่วนใหญ่ สามารถตรวจได้ ปีละครั้ง  ยกเว้นบางรายการ กำหนดให้ตรวจที่ต่างออกไป เช่น ทุก 3 ปี หรือ 5 ปี ก็ได้  แต่ละรายการและข้อกำหนดมีดังนี้
 1. ตรวจคัดกรองการได้ยิน Finger Rub Test   ผู้ประกันตน อายุ 15 ปีขึ้นไป  ตรวจ 1 ครั้ง/ปี
 2. ตรวจเต้านม และสอนการตรวจเต้านมด้วยตัวเอง   แบ่งเป็น 2 กลุ่มอายุ  (และสอนการตรวจเต้านมด้วยตนเอง) 
  • ผู้ประกันตน อายุ 30-39 ปี  ตรวจทุก 2 ปี
  • ผู้ประกันตน อายุ 40 ปีขึ้นไป  ตรวจ 1 ครั้ง/ปี
 3. ตรวจตา คัดกรองความผิดปกติและค้นหาโรคทางสายตา   ตรวจเพื่อคัดกรองความผิดปกติและค้นหาโรคทางสายตา ทั้งการตรวจ Snellen eye chart  และการวัดความดันของเหลวภายในลูกตา
  • ผู้ประกันตน อายุ 40-54 ปี  ตรวจทุก 2 ปี
  • ผู้ประกันตน อายุ 55 ปีขึ้นไป  ตรวจ 1 ครั้ง/ปี
 4. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
  • ผู้ประกันตน อายุ 15-34 ปี  ตรวจ 1 ครั้ง
  • ผู้ประกันตน อายุ 35 ปีขึ้นไป  ตรวจ 1 ครั้ง/ปี
 5. ตรวจปัสสาวะ UA. ผู้ประกันตน อายุ 35 ปีขึ้นไป  ตรวจ 1 ครั้ง/ปี
 6. ตรวจน้ำตาลในเลือด FBS  ผู้ประกันตน อายุ 35 ปีขึ้นไป  ตรวจ 1 ครั้ง/ปี
 7. ตรวจการทำงานของไต Cr และ eGFR  ผู้ประกันตน อายุ 35 ปีขึ้นไป  ตรวจ 1 ครั้ง/ปี
 8. ตรวจไขมันในเลือดชนิด Total cholesterol & HDL cholesterol  
  • ผู้ประกันตน อายุ 20-34 ปี  ตรวจทุก 5 ปี
  • ผู้ประกันตน อายุ 35 ปีขึ้นไป  ตรวจ 1 ครั้ง/ปี
 9. ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบ HBsAg    สำหรับผู้ที่เกิดก่อน พ.ศ.2535  ตรวจ 1 ครั้ง
 10. ตรวจมะเร็งปากมดลูก Pap Smear. ผู้ประกันตน อายุ 30 ปีขึ้นไป  ตรวจทุก 3 ปี
 11. ตรวจมะเร็งปากมดลูก Via  ผู้ประกันตน อายุ 30-35 ปี  ตรวจทุก 5 ปี 
  * อายุ 55 ปี ขึ้นไป ควรใช้วิธี Pap Smear เท่านั้น 
 12. ตรวจ HPV DNA TEST ชนิด 2 สายพันธุ์ และ 14 สายพันธุ์   ผู้ประกันตน อายุ 30 ปีขึ้นไป  ตรวจทุก 5 ปี 
 13. ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง FIT TEST  ผู้ประกันตน อายุ 50 ปีขึ้นไป  ตรวจ 1 ครั้ง/ปี
 14. เอกซเรย์ปอด Chest X-ray. ผู้ประกันตน อายุ 15 ปีขึ้นไป  ตรวจทุก 3 ปี 
 
         นอกจากรายการดังข้างต้น ผู้ประกันตนสามารถรักษาฟัน ด้วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ประกันสังคม ทำฟันฟรี (อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟัน และผ่าฟันคุด) ภายใต้วงเงิน 900 บาท/ปี ณ สถานประกอบการของท่าน โดยไม่ต้องหยุดงานและไม่ต้องเดินทาง ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 67 กรณีมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนประกันสังคม 1556
อย่าให้เสียสิทธิ์! ผู้ประกันตนตรวจสุขภาพ ฟรี 14 รายการ ที่ รพ.รัฐบาล-รพ.เอกชน เหล่านี้ HealthServ

รายชื่อ รพ.เอกชน 54 แห่ง

 

รายชื่อ รพ.รัฐบาล ทั่วประเทศ 163 แห่ง

 
 
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด