ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ HealthServ.net
สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ThumbMobile HealthServ.net

กรณีผู้ป่วยฉุกเฉินทุกสิทธิ ติดต่อแผนกฉุกเฉิน สามารถเข้ารับการรักษาได้ทันที โดยยังไม่ต้องมีใบส่งตัว

สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ HealthServ
สำหรับผู้ป่วยที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) สามารถเข้ารับการรักษาได้ โดยแสดงใบส่งตัวจากสถานพยาบาลต้นสังกัด
 
เอกสารเข้ารับบริการ 
  1. บัตรประชาชน หรือ สูติบัตร (กรณีเด็กต่ำกว่าอายุ 15ปี)
  2. ใบส่งตัวจากสถานพยาบาลต้นสังกัด
  3. ประวัติการรักษา หรือ ใบสรุปการรักษาที่มีข้อบ่งชี้ว่าต้องเข้ารับการรักษาหัตถการนั้น ๆ 
  4. ติดต่อเวชระเบียน เพื่อตรวจสอบสิทธิก่อนทุกครั้ง 
 
หมายเหตุ : กรณีผู้ป่วยฉุกเฉินทุกสิทธิ ติดต่อแผนกฉุกเฉิน สามารถเข้ารับการรักษาได้ทันที โดยยังไม่ต้องมีใบส่งตัว 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด