ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

การออกกำลังกาย ป้องกันหกล้ม ในผู้สูงอายุ 3 ระดับ (ง่าย-ปานกลาง-ขั้นสูง)

การออกกำลังกาย ป้องกันหกล้ม ในผู้สูงอายุ 3 ระดับ (ง่าย-ปานกลาง-ขั้นสูง) HealthServ.net

คลินิกป้องกันการหกล้ม งานกายภาพบำบัด สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ได้จัดทำคู่มือคำแนะนำการออกกำลังกาย ป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุ เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างปลอดภัย แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับง่าย ระดับปานกลาง และระดับยาก

การออกกำลังกาย ป้องกันหกล้ม ในผู้สูงอายุ 3 ระดับ (ง่าย-ปานกลาง-ขั้นสูง) ThumbMobile HealthServ.net
 

ระดับง่าย 12 ขั้นตอน

 เป็นท่าในการยืดกล้ามเนื้อ และฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

ระดับปานกลาง 11 ขั้นตอน

 เป็นท่าในการยืดกล้ามเนื้อ และฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และการทรงตัว

ระดับยาก 10 ขั้นตอน

เป็นท่าในการยืดกล้ามเนื้อ และฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ และการทรงตัว
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด