ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

การขอประวัติการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลปัตตานี

การขอประวัติการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลปัตตานี Thumb HealthServ.net
การขอประวัติการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลปัตตานี ThumbMobile HealthServ.net

การขอประวัติการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลปัตตานี มี 2 แบบ 1) การขอสำเนาเวชระเบียน 2) ขั้นตอนการขอประวัติการรักษาพยาบาล
ผู้รับบริการที่ประสงค์จะขอประวัติการรักษาพยาบาล ติดต่อ งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก (ขึ้นลิฟต์ตัวที่ 19) วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น. หรือ โทร 073-711010 ต่อ 8762 **

การขอประวัติการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลปัตตานี HealthServ
 การขอประวัติการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลปัตตานี มี 2 แบบ 1) การขอสำเนาเวชระเบียน 2) ขั้นตอนการขอประวัติการรักษาพยาบาล 

ผู้รับบริการที่ประสงค์จะขอประวัติการรักษาพยาบาล ติดต่อ งานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอก (ขึ้นลิฟต์ตัวที่ 19) วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น. หรือ โทร 073-711010 ต่อ 8762

ขั้นตอนการขอประวัติการรักษาพยาบาล
การขอประวัติการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลปัตตานี HealthServ
การขอประวัติการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลปัตตานี HealthServ

โรงพยาบาลปัตตานี

2 ถนนหนองจิก ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทร 073-711010 073-711011 073-711012 073-711013 073-711014 073-711015
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด