ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

กัญชาปลดล็อกแล้ว แพทย์แผนไทยทำอะไรได้บ้าง

กัญชาปลดล็อกแล้ว แพทย์แผนไทยทำอะไรได้บ้าง HealthServ.net
กัญชาปลดล็อกแล้ว แพทย์แผนไทยทำอะไรได้บ้าง ThumbMobile HealthServ.net

กัญชาสู่การพืชทางการแพทย์เต็มตัวแล้ว แพทย์แผนไทยและแผนปัจจุบันสามารถสั่งจ่ายให้กับผู้ป่วยที่ประสงค์จะใช้ได้ตามอาการและการวินิจฉัยของแพทย์ แต่กระนั้นเพื่อความเข้าใจที่มากขึ้น สำนักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย ได้จัดทำข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่เพียงแต่กลุ่มแพทย์เท่านั้น แต่ประชาชนทั่วไปก็สามารถศึกษาและทำความเข้าใจได้เช่นเดียวกัน


การจ่ายยากัญชาแพทย์แผนไทย

 
 
1.จะจ่ายยาที่มีกัญชาปรุงผสม ต้องขออนุญาตหรือไม่
 
การศึกษาวิจัย หรือแปรรูป จำหน่าย จ่ายยา ส่งออกสมุนไพรควบคุม (กัญชา) เพื่อการค้า ต้องขออนุญาต* กับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (ตามที่ตั้งของสถานประกอบการ)
[*ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565]
 
2. ต้องอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยหรือไม่ ก่อนที่จะจ่ายยากัญชา
 
กฎหมายปัจจุบันไม่ได้บังคับให้ต้องอบรมแล้ว ผู้ที่ยังไม่อบรมสามารถจ่ายยากัญชาได้ ทั้งนี้ยังคงเปิดให้มีการ
อบรมออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ ocktelearning.com เพื่อให้ความรู้ที่เกี่ยวกับกัญชาทางการแพทย์แผนไทย
 
 
3. ตำรับยากัญชาใดบ้างที่แพทย์แผนไทยสามารถจ่ายได้
 
จ่ายได้ทุกตำรับ ตามองค์ความรู้และกรรมวิธีการแพทย์แผนไทย ตำรับยาปรุงให้กับผู้ป่วยเฉพาะราย รวมถึงตำรับยาที่รัฐมนตรีประกาศ ** ก็สามารถจ่ายได้
[**ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้]
 


 

การผลิตและการปลูก กัญชาแพทย์แผนไทย

 
4. จะผลิตยากัญชา (ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป) ต้องทำอย่างไร
 
1.ขออนุญาตแปรรูปและจำหน่ายสมุนไพรควบคุม (กัญชา)*
[*ขออนุญาตฯ ได้ที่ กรมการแพทแผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (ตามที่ตั้งของสถานประกอบการ/กิจการ)]
 
2. ขึ้นทะเบียนตำรับยาหรือผลิตภัณฑ์สมุนไพร กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
 
 
5. หาซื้อยากัญชา เพื่อนำมาจ่ายให้กับผู้ป่วยในคลินิก/สถานพยาบาล/โรงพยาบาล ได้จากที่ไหน
 
ซื้อได้จากโรงงานผลิตยาแผนไทยที่ได้มาตรฐาน GMP เช่น กองพัฒนายาแผนไทยฯ กรมการแพทย์แผนไทยฯ, รพ.พระอาจารย์ฝันฯ, รพ.ดอนตูม, รพ.คูเมือง,รพร.เด่นชัย และรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร
 
 
6. หาวัตถุดับกัญชา เช่น ช่อดอก ได้จากที่ไหน
 
 • ปลูกเอง โดยจดแจ้งการปลูกกัญชา ผ่านเว็บไซค์ ปลูกกัญ (Plook ganja) กับอย.
 • ซื้อจากแหล่งปลูกที่ได้รับอนุญาตจำหน่ายสมุนไพรควบคุม (กัญชา) ได้โดยตรง
 • ผู้ป่วยปลูกกัญชาเองแล้วนำมามอบให้แพทย์แผนไทยปรุง เป็นยาปรุงเฉพาะราย เพื่อจ่ายให้แก่ผู้ป่วย ก็สามารถทำได้
 
 


 

คลินิกกัญชาแพทย์แผนไทย

 
7. เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย ต้องทำอย่างไร
 
 • กรณีคลินิกเอกชน ต้องขออนุญาตประกอบกิจการและดำเนินการคลินิก ตามพรบ.สถาพยาบาล พ.ศ. 2541*
  [*ขออนุญาตฯ ได้ที่ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (ตามที่ตั้งของคลินิก)]
 • ขออนุญาตจำหน่ายสมุนไพรควบคุม (กัญชา)
 
 
8. ต้องขออนุญาตจำหน่ายยาเสพติดให้โทษ (ยส.5) อีกหรือไม่
 
ไม่ต้องขออนุญาตจำหน่ายยาเสพติดให้โทษ (ยส.5) แล้ว
 
 
9. อยากได้เอกสารหรือคู่มือการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย
 
สุแกน QR code เพื่อดูเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย [หรือตามลิงค์นี้]
 
 
10. ระบบรายงานกัญชาทางการแพทย์ มีระบบอะไรบ้าง
 
 • ระบบรายงานการสั่งใช้กัญชาทางการแพทย์ (สปสช.)
 • ระบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของกัญชา (ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ)
 
 
11. ใครต้องเป็นผู้ร้ายงานในระบบกัญชาทางการแพทย์
 
ผู้ที่สั่งใช้ผลิตภัณฑ์หรือตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสม
 
 
 
12. หากพบปัญหาการใช้งานระบบรายงานการสั่งใช้กัญชาทางการแพทย์ ต้องติดต่อที่ไหน

กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
โทs 0 2590 7772
email: narcotic@fda.moph.go.th
 
 
 
13. สามารถดูรายงานการใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมได้จากที่ไหน
 
 • Cannabis Intelligence Dashboard ของกองควบคุมวัตถุเสพติด (อย.)
 • Health Data Center (HDC) ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (สป.สธ.)
 
 
สำนักงานจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย
ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด