ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.รามา เปิดบริการ ห้องรับรองผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน Discharge Lounge

รพ.รามา เปิดบริการ ห้องรับรองผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน Discharge Lounge Thumb HealthServ.net
รพ.รามา เปิดบริการ ห้องรับรองผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน Discharge Lounge ThumbMobile HealthServ.net

รพ.รามา เปิดให้บริการ ห้องรับรองผู้ป่วย ก่อนกลับบ้าน Discharge Lounge รองรับสำหรับผู้ป่วยระหว่างรอญาติรับกลับบ้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการหมุนเวียนเตียงของหอผู้ป่วยให้คล่องตัวขึ้น หรูหรา สะดวกสบาย ดีต่อคนใจทั้งผู้ป่วยและญาติ


เกณฑ์ผู้ป่วยที่สามารถใช้บริการ
  • สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ นั่งได้และเดินเข้าห้องน้ำได้เอง หรือใช้รถนั่งในกรณีมีคนดูแลส่วนตัว
  • อาการทางคลินิกคงที่ ไม่มีโรคร่วมทางจิตเวช ภาวะหลงลืม ภาวะสมองเสื่อมที่ต้องการการดูแลใกล้ชิด
  • ไม่มีภาวะติดเชื้อที่สามารถแพร่กระจายได้ง่าย
  • ไม่ต้องการการพยาบาลเพิ่มเติม เช่น การใช้ออกซิเจน การสวนปัสสาวะ การให้อาหารทางสายยาง


สิ่งอำนวยความสะดวก
  • ห้องน้ำชาย หญิง
  • โทรทัศน์
  • CCTV
  • อาหารและเครื่องดื่ม

สถานที่
ชั้น 2 อาคารหลัก (อาคาร 1) ข้างหน่วยบริการสุขภาพบุคลากร
เวลาทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00 - 20.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2201-0865, 0-2201-0866

ข้อมูลจากงานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
รพ.รามา เปิดบริการ ห้องรับรองผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน Discharge Lounge HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด