ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

บริการตรวจรักษา ในเวลาราชการ-นอกเวลาราชการ สถาบันบำราศนราดูร

บริการตรวจรักษา ในเวลาราชการ-นอกเวลาราชการ สถาบันบำราศนราดูร Thumb HealthServ.net
บริการตรวจรักษา ในเวลาราชการ-นอกเวลาราชการ สถาบันบำราศนราดูร ThumbMobile HealthServ.net

บริการตรวจรักษา ในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ สถาบันบำราศนราดูร ติดต่อโทร. 02-9511170 ถึง 76 02-5911178 , 02-5911179

บริการตรวจรักษา ในเวลาราชการ-นอกเวลาราชการ สถาบันบำราศนราดูร HealthServ

สถาบันบำราศนราดูร
เลขที่ 38 หมู่ 4 ตำบลตลาดขวัญ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 02-9511170 ถึง 76  02-5911178 , 02-5911179
 
สายรถเมล์ 
สาย 18 , 32 , 63 , 97 , 114 , 505 
 

บริการตรวจรักษา สถาบันบำราศนราดูร

 
แผนกอายุรกรรม 
ในเวลาและนอกเวลาราชการ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 โทร.02-590-3454
 
 
แผนกกุมารเวช 
ในเวลาและนอกเวลาราชการ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 โทร.02-590-3436 , 02-590-3448 
 
แผนกตรวจสุขภาพเด็กดี (วัคซีนเด็ก)
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 โทร. 02-590-3448
 
 
แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ 
ในเวลาและนอกเวลาราชการ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3  โทร.02-590-3428
 
 
แผนกตา ในเวลาและนอกเวลาราชการ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 โทร. 02-590-3638
 
แผนกทันตกรรม 
ในเวลาและนอกเวลาราชการ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 โทร.02-590-3446
 
แผนก หู คอ จมูก 
ในเวลาและนอกเวลาราชการ
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 โทร.02-590-3651
 
แผนกศัลยกรรมทั่วไป
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 โทร.02-590-3583
 
แผนกผิวหนัง
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 โทร.02-590-3454
ผิวหนังเด็ก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 โทร.02-590-3448
 
แผนกสูติ-นรีเวช
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 5 โทร.02-590-3633,02-590-3634
 
แผนกฝากครรภ์
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 4 โทร.02-590-3633
 
แผนกวิสัญญี
 
แผนกรังสีวิทยา (X-Ray)
อาคาร 3 ชั้น 1 โทร.02-590-3504
 

สถาบันบำราศนราดูร

38 หมู่ 4 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์กลางสถาบันบำราศนราดูร โทรศัพท์ : 02-951-1170-79
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด