ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

การให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี

การให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี Thumb HealthServ.net
การให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี ThumbMobile HealthServ.net

ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 025405615 ถึง 025405616 ให้บริการสุขภาพหลายด้าน คลินิกสัตว์แพทย์ 02-9145822 (เบอร์ตรงไม่มีโอนสาย)

ศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 319 ถนนสีหบุรานุกิจ เขตมีนบุรี  กรุงเทพมานคร
โทรศัพท์ 02 540 5615 – 16
แฟกซ์ 02 540 7334 (ในเวลาราชการ)
คลินิกสัตว์แพทย์ : 02 914 5822 เบอร์ตรงไม่มีโอนสาย
 
 
การให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี HealthServ
การให้บริการของศูนย์บริการสาธารณสุข 43 มีนบุรี HealthServ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด