ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ตินเพร็พ (Thin Prep Pap Test) วิธีการตรวจหามะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรก

การตรวจมะเร็งปากลูกมดลูกอย่างสม่ำเสมอจะช่วยลดอัตราการเกิดมะเร็งที่ปากมดลูกได้อย่างมีนัยสำคัญหากตรวจพบรักษาแต่เนิ่นๆ โอกาสหายขาด 100% ในทางตรงกันข้ามถ้าปล่อยให้ลุกลามไปโอกาสหายก็ลดลง(จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่ามะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในสตรีไทย)

การตรวจมะเร็งปากลูกมดลูกอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยลดอัตราการเกิดมะเร็งที่ปากมดลูกได้อย่างมีนัยสำคัญ หากตรวจพบรักษาแต่เนิ่นๆโอกาสหายขาด100% ในทางตรงกันข้ามถ้าปล่อยให้ลุกลามไป โอกาสหายก็ลดลง (จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่ามะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในสตรีไทย)

ตินเพร็พ(ThinPrep) เป็นมาตราฐานใหม่ของวิธีการตรวจมะเร็งปากมดลูกมีข้อมูลการศึกษาวิจัยจากสถาบันทั่วโลกพบว่าจากการตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูกโดยวิธี “ตินเพร็พ” นั้นให้ผลละเอียดกว่าการตรวจแบบเก่าประมาณ 65 % ใครควรได้รับการตรวจหามะเร็งปากมดลูก ผู้หญิงที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ที่มีเพศสัมพันธ์หรือไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ก็ตามที่มีอายุมากกว่า 25 ปีขึ้นไป ควรได้รับการตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูกอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบเก่าเป็นวิธีการที่ใช้ตรวจหามะเร็งปากมดลูก โดยทำการตรวจหาเซลล์มะเร็งที่ปากมดลูกหรือตรวจหาเซลล์ที่อาจจะกลายเป็นมะเร็ง โดยแพทย์ผู้ตรวจจะใช้อุปกรณ์ทำจากไม้แผ่นบาง ๆ ป้ายเซลล์จากปากมดลูกแล้วนำมาป้ายบนแผ่นสไลด์แก้ว ส่งไปย้อมสีและส่องชันสูตรด้วยกล้องจุลทรรศน์ซึ่งการตรวจชนิดนี้ถูกค้นพบมานานกว่า 50 ปี ซึ่งมีข้อเสียคือจะมีการปนเปื้อนของมูกและเซลล์เม็ดเลือด หรือการซ้อนทับกันของเซลล์หนาแน่นเกินไปซึ่งปัจจัยจะปิดบังเซลล์ที่มีความผิดปกติ

นอกจากนี้ยังพบว่าเซลล์ที่เก็บโดยวิธีเก่านั้นจะหลุดหายไปกับอุปกรณ์เก็บตัวอย่างทั้งหมดนี้เป็นข้อจำกัดของการตรวจแบบเก่า ทำให้ไม่พบความผิดปกติที่มีอยู่แล้ว ตินเพร็พ(ThinPrep) เป็นมาตราฐานใหม่ของวิธีการตรวจมะเร็งปากมดลูกมีข้อมูลการศึกษาวิจัยจากสถาบันทั่วโลกพบว่าจากการตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูกโดยวิธี “ตินเพร็พ” นั้นให้ผลละเอียดกว่าการตรวจแบบเก่าประมาณ 65 % 

การตรวจวิธีนี้สำหรับในประเทศไทยเริ่มใช้มาประมาณ 1 ปี ข้อเสีย คือมีราคาสูงกว่าวิธีเก่า แต่มีข้อดีมากกว่าหลายอย่ารวมทั้งผู้หญิงไม่จำเป็นต้องมาตรวจซ้ำหลายครั้งในระยะเวลา 1 ปี

วิธีนี้ใช้อุปกรณ์เฉพาะเก็บตัวอย่าง ป้ายนำเยื่อบุผิวจากบริเวณปากมดลูกเช่นเดิม แต่จะนำเซลล์ตัวอย่างครบถ้วน แล้วนำเข้าเครื่องอัตโนมัติในการเตรียมเซลล์บนสไลด์แก้วจะมีการกำจัดสิ่งปนเปื้อนของมูก เซลล์เม็ดเลือด หรือลดการซ้อนทับกันของเซลล์ที่หนาแน่นเกินไป ทำให้เพิ่มโอกาสในการตรวจพบความผิดปกติที่มีอยู่ได้ดียิ่งขึ้น
ร.พ.วิภาวดี มีบริการตรวจหาเซลล์มะเร็งปากมดลูกโดยวิธี “ตินเพร็พ” 

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ แผนกสูติ-นรีเวช โทร 0-2941-2800 กด 1

ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด