Home :

ห้องพักผู้ป่วย

ห้องดีลักซ์ – Deluxe (ผู้ใหญ่)
ห้องดีลักซ์ – Deluxe (เด็ก)
ห้องซุปเปอร์ดีลักซ์ บี – Super Deluxe B (ผู้ใหญ่)
ห้องซุปเปอร์ดีลักซ์ บี – Super Deluxe B (เด็ก)
ห้องซุปเปอร์ดีลักซ์ เอ – Super Deluxe A
ห้องจูเนียร์สวีท – Junior Suite
ห้องสวีท – RPH Suite
ห้องพรีเมียร์ – RPH Premier
ห้องผู้ป่วยวิกฤติ – ICU (ปกติ)
ห้องผู้ป่วยวิกฤติ – ICU (positive/negative pressure)
ห้องทารกแรกเกิด – Nursery (เด็กป่วย)
ห้องทารกแรกเกิด – Nursery (Newborn)
ห้องรอคลอด
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลราชพฤกษ์ T: 043 333 555 T: 083-6667788
Date: 10/10/2563 View: 434
[ข้อมูล พย. 2563] ห้องดีลักซ์ – Deluxe (ผู้ใหญ่) ค่าห้องพัก 1,850 บาท / วัน ค่าพยาบาล 700 บาท / วัน อาหาร 440 บาท / วัน ค่าบริการ 300 บาท / วัน ราคารวม 3,290 บาท ห้องดีลักซ์ – Deluxe (เด็ก) ค่าห้องพัก 1,850 บาท / วัน ค่าพยาบาล 800 บาท / วัน อาหาร 440 บาท / วัน ค่าบริการ 300 บาท / วัน ราคารวม 3,390 บาท ห้องซุปเปอร์ดีลักซ์ บี – Super Deluxe B (ผู้ใหญ่) ค่าห้องพัก 2,600 บาท / วัน ค่าพยาบาล 700 บาท / วัน อาหาร 560 บาท / วัน ค่าบริการ 350 บาท / วัน ราคารวม 4,210 บาท ห้องซุปเปอร์ดีลักซ์ บี – Super Deluxe B (เด็ก) ค่าห้องพัก 2,600 บาท / วัน ค่าพยาบาล 800 บาท / วัน อาหาร 560 บาท / วัน ค่าบริการ 350 บาท / วัน ราคารวม 4,310 บาท ห้องซุปเปอร์ดีลักซ์ เอ – Super Deluxe A ค่าห้องพัก 2,800 บาท / วัน ค่าพยาบาล 800 บาท / วัน อาหาร 560 บาท / วัน ค่าบริการ 400 บาท / วัน ราคารวม 4,560 บาท ห้องจูเนียร์สวีท – Junior Suite ค่าห้องพัก 3,550 บาท / วัน ค่าพยาบาล 800 บาท / วัน อาหาร 560 บาท / วัน ค่าบริการ 450 บาท / วัน ราคารวม 5,360 บาท ห้องสวีท – RPH Suite ค่าห้องพัก 4,600 บาท / วัน ค่าพยาบาล 800 บาท / วัน อาหาร 560 บาท / วัน ค่าบริการ 550 บาท / วัน ราคารวม 6,510 บาท ห้องพรีเมียร์ – RPH Premier ค่าห้องพัก 7,800 บาท / วัน ค่าพยาบาล 800 บาท / วัน อาหาร 560 บาท / วัน ค่าบริการ 650 บาท / วัน ราคารวม 9,810 บาท ห้องผู้ป่วยวิกฤติ – ICU (ปกติ) ค่าห้องพัก 2,000 บาท / วัน ค่าพยาบาล 1,500 บาท / วัน ค่าบริการ 380 บาท / วัน ราคารวม 3,880 บาท ห้องผู้ป่วยวิกฤติ – ICU (positive/negative pressure) ค่าห้องพัก 2,500 บาท / วัน ค่าพยาบาล 1,500 บาท / วัน ค่าบริการ 380 บาท / วัน ราคารวม 4,380 บาท ห้องทารกแรกเกิด – Nursery (เด็กป่วย) ค่าห้องพัก 770 บาท / วัน ค่าพยาบาล 1,200 บาท / วัน ค่าบริการ 200 บาท / วัน ราคารวม 2,170 บาท ห้องทารกแรกเกิด – Nursery (Newborn) ค่าห้องพัก 300 บาท / วัน ค่าพยาบาล 700 บาท / วัน ค่าบริการ 200 บาท / วัน ราคารวม 1,200 บาท ห้องรอคลอด ค่าห้องพัก 1,600 บาท / วัน ค่าพยาบาล 1,200 บาท / วัน ค่าบริการ 280 บาท / วัน ราคารวม 3,080 บาท
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลราชพฤกษ์
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลราชพฤกษ์

456 หมู่ 14 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]