ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17

คลินิกเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 HealthServ.net

คลินิกเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 อัพเดตล่าสุดประจำปีนี้ มีรายชื่อคลินิกดังนี้

คลินิกเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 ThumbMobile HealthServ.net
คลินิกเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 HealthServ
 คลินิกพจนารถ-บุญชัยการแพทย์ 
11 ถ.ราษฎร์นิยม ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
องค์ที่ 17 โทร 0 3553 1136
 
สองพี่น้องโพลีคลินิก 
209/15 ถ.บางลี่-หนองวัลยเปรียง ต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง
จ.สุพรรณบุรีโทร.0 3554 2471
 
 โรงพยาบาลดอนเจดีย์ 
747 ม.5 ต.ดอนเจดีย์อ.ดอนเจดีย์จ.สุพรรณบุรี
โทร.0 3550 7501
 
โรงพยาบาลด่านช้าง 
94 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
โทร.0 3559 5032
 
โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช
 153 ต.บางพระ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
โทร.0 3550 8492
 
โรงพยาบาลบางปลาม้า
 215 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
โทร.0 3540 0578
 
โรงพยาบาลศรีประจันต์
 218 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.วังน้ำ อ.ศรีประจันต์
จ.สุพรรณบุรีโทร.0 3558 2791
 
โรงพยาบาลสามชุก 
4/1 ม.7 ต.หนองผักนาก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
โทร.0 3557 1492
 
โรงพยาบาลหนองหญ้าไซ 
505 ม.7 ต.หนองหญ้าไซ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
โทร.0 3557 7068
 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งในจังหวัด
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด