ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน แพคเกจสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกพิเศษอายุรกรรมนอกเวลา SMC โรงพยาบาลบุรีรัมย์

คลินิกพิเศษอายุรกรรมนอกเวลา SMC โรงพยาบาลบุรีรัมย์ HealthServ.net

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ SPECIAL MEDICAL CLINIC ติดต่อสอบถามหรือโทรนัดล่วงหน้า เวลา 16.00 - 20.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3 โทร. 0813512511 ทุกวันจันทร์ - พุธ เวลา 08.00 - 15.00 น.

คลินิกพิเศษอายุรกรรมนอกเวลา SMC โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ThumbMobile HealthServ.net
คลินิกพิเศษอายุรกรรมนอกเวลา SMC โรงพยาบาลบุรีรัมย์ HealthServ
คลินิกพิเศษเฉพาะทางอายุรกรรม
นอกเวลาราชการ เวลา 16.00 - 20.00 น.
ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3
 
งดให้บริการวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
 
หมายเลขโทรศัพท์ 044-615002 ต่อ 4342 หรือ 4344 และเคาน์เตอร์ปฏิคม ต่อ 4341
 
การจ่ายค่าบริการ
ค่าบริการพิเศษ 300 บาท
(เบิกคืนไม่ได้)
ㆍค่าตรวจพิเศษอื่นๆ เช่น X-Ray, เจาะเลือด จ่ายตามสิทธิ์
ㆍเบิกค่ายาได้ตามสิทธิ์
 
ติดต่อสอบถามหรือโทรนัดล่วงหน้า
โทร. 081 351 2511 ทุกวันจันทร์ - พุธ เวลา 08.00 - 15.00 น.
 
 
 
 
จันทร์
 
คลินิกอายุรกรรมโรคทางเดินอาหารและตับ : นพ.สุรศักดิ์ อ่ำแก้ว
คลินิกอายุรกรรมโรคระบบประสาท : นพ.วิทูร มิตรานันท์
คลินิกอายุรกรรมโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ : พญ.ปรียากัสสร์ ฉัตร์เที่ยง
คลินิกอายุรกรรมโรคไต : นพ.ธีรพันธุ์ บุญสยมภู
 
 
อังคาร
คลินิกอายุรกรรมโรคข้อและรูมาติสชั่ม : พญ,นนทพร วงศ์เทวา
คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ : นพ.พัษดี น่าชม
คลินิกอายุรกรรมโรคทางเดินหายใจ : นพ.ธัญญวุฒิ เศรณีปราการ
คลินิกอายุรกรรมโรคระบบประสาท : พญ.ลิสา กองเงิน
คลินิกอายุรกรรมโรคมะเร็ง : พญ.แพรวพรรณ เรืองเอกวิทย์
คลินิกอายุรกรรมโรคติดเชื้อ : พญ.รนัชนันท์ ทดทะศรี
 
 
 
พุธ
คลินิกอายุรกรรมโรคติดเชื้อ : พญ.ภาวินี วงศ์ประสิทธิ์
(เวลา 16.00 - 18.00)
คลินิกอายุรกรรมโรคไต : นพ.วีรยุทร ศิลากุล
คลินิกอายุรกรรมโรคเลือด : พญ.ณิชา พงศ์ทิพากร
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด