ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

คลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช Thumb HealthServ.net
คลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกพิเศษเฉพราะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สอบถามข้อมูลคลินิกนอกเวลาเพิ่มเติม ติดต่องานประชาสัมพันธ์ได้ที่เบอร์ 055-511-024 ต่อ 0 หรือ 1000

คลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช HealthServ
คลินิกพิเศษนอกเวลาเปิดให้บริการ ตั้งแต่ 16.30 - 19.00 น. ดังนี้
 
▶️อายุรกรรมทั่วไปและโรคไต  พบกับ นพ.พลเศรษฐ เกียรติยศนุสรณ์(รับเฉพาะคนไข้ที่ทำนัดแล้วเท่านั้น)
 
▶️อายุรศาสตร์ทั่วไปและโรคหัวใจ  พบกับ นพ.พงศธร พัชระสุภา (รับเฉพาะคนไข้ที่ทำนัดแล้วเท่านั้น)
▶️คลินิกจักษุทั่วไป ศัลยกรรมจักษุตกแต่งเสริมสร้าง พบกับ นพ.ชววัฒก์ กังวาลวงศ์ไพศาล
▶️คลินิกจิตเวชและยาเสพติด พบกับ พญ.อัญชิดา ขำแก้ว
▶️คลินิกโรคเด็ก และโรคหัวใจเด็ก พบกับ พญ.รุ่งรัตน์ โรจน์รัตนาดำรง 
▶️คลินิกหู คอ จมูก พบกับ พญ.วรรนิดา จิตต์การุญ
▶️รังสีวิทยา อัลตร้าซาวน์ X-ray คอมพิวเตอร์ พบกับแพทย์รังสีวิทยา 
▶️คลินิกทันตกรรม ต้องทำการนัดล่วงหน้า ติดต่อได้ที่เบอร์ 061-2650036
(คลินิกทันตกรรมรับเฉพาะคนไข้นัดเท่านั้น)
 
**หากต้องการสอบถามข้อมูลคลินิกนอกเวลาเพิ่มเติม ติดต่องานประชาสัมพันธ์ได้ที่เบอร์ 055-511-024 ต่อ 0 หรือ 1000 ** 
คลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช HealthServ
คลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช HealthServ
คลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช HealthServ

คลินิกนอกเวลาราชการ ศัลยกรรมระบบประสาทสมองไขสันหลัง รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน LINK

คลินิกนอกเวลาราชการ ศัลยกรรมระบบประสาทสมองไขสันหลัง รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน คลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
คลินิกนอกเวลาราชการ ศัลยกรรมระบบประสาทสมองไขสันหลัง รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน คลินิกเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
คลินิกศัลยกรรมระบบประสาทสมองและไขสันหลัง (คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ) โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2563
วันเสาร์ 9.00-11.00 โทรนัดหมายล่วงหน้า 055-516332, 055-513982 ต่อ 1000
 
 
ตรวจรักษา
- โรคทางสมองและระบบประสาท
- ด้านการผ่าตัดสมองและระบบประสาท
การผ่าตัดเนื้องอกฐานกะโหลกศีรษะ
การผ่าตัดเนื้องอกสมองด้วยวิธีส่องกล้อง
- โรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง
การผ่าตัดหลอดเลือดสมอง
- โรคทางกระดูกไขสันหลัง
การผ่าตัดกระดูกสันหลัง
การผ่าตัดด้วยวิธีส่องกล้องกระดูกสันหลัง

โดย
 • นพ.อตินาท ศรีรัตน์
  วว. สาขาประสาทศัลยศาสตร์(Neurological Surgery)
 • นพ.เอื้ออังกูรยิ์ สิทธิมงคล
  วว. สาขาประสาทศัลยศาสตร์(Neurological Surgery)
 • นพ.กัณโชติ ชาญวนิชย์กุลชัย
  วว. สาขาประสาทศัลยศาสตร์(Neurological Surgery)
  วว.อนุสาขารังสีร่วมรักษาระบบประสาท(Interventional Neuroradiology)

วันเสาร์ 9.00-11.00
 
โทรนัดหมายล่วงหน้า 055-516332, 055-513982 ต่อ 1000
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด