ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) โรงพยาบาลเมืองสงขลา

คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) โรงพยาบาลเมืองสงขลา HealthServ.net
คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) โรงพยาบาลเมืองสงขลา ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลเมืองสงขลา เปิดให้บริการ วันเวลาให้บริการ จันทร์-ศุกร์ 16.30-20.30 น. เสาร์ 8-12.30 น. และ 16.30-20.30 น. อาทิตย์ 8-12.30 น. สอบถามโทร. 074-313254 ต่อ 627

คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) โรงพยาบาลเมืองสงขลา HealthServ

แผนกที่ให้บริการ 
  • อายุรกรรมทั่วไป
  • อายุรกรรมโรคไต
  • อายุรกรรมระบบประสาท
  • อายุรกรรมระบบทางเดินอาหาร
  • ศัลยกรรมทั่วไป
  • ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
  • เวชศาสตร์ฟื้นฟู (กายภาพ)
  • กระดูกและข้อ
 
 
วันเวลาให้บริการ
จันทร์-ศุกร์ 16.30-20.30 น.
เสาร์ 8-12.30 น. และ 16.30-20.30 น.
อาทิตย์ 8-12.30 น.
 
ค่าบริการเริ่มต้น 300 บาท (ที่เหลือเบิกได้ตามสิทธิ)
 
สอบถามโทร. 074-313254 ต่อ 627
 

คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสงขลา(เกาะยอ) LINK

คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสงขลา(เกาะยอ) คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) โรงพยาบาลเมืองสงขลา
คลินิกนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสงขลา(เกาะยอ) คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) โรงพยาบาลเมืองสงขลา
คลินิกนอกเวลาราชการโรงพยาบาลสงขลา(เกาะยอ) เปิดให้บริการในวันและเวลาดังนี้ ค่าบริการ ครั้งละ 100 บาท (ที่เหลือเบิกได้ตามสิทธิ) สอบถามโทร.074-338100 หรือ 074-858050

คลินิกพิเศษเฉพาะทาง หู คอ จมูก นอกเวลาราชการ LINK

คลินิกพิเศษเฉพาะทาง หู คอ จมูก นอกเวลาราชการ คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) โรงพยาบาลเมืองสงขลา
คลินิกพิเศษเฉพาะทาง หู คอ จมูก นอกเวลาราชการ คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) โรงพยาบาลเมืองสงขลา
คลินิกพิเศษเฉพาะทาง หู คอ จมูก นอกเวลาราชการ #โรงพยาบาลสงขลาเกาะยอ เปิดให้บริการ #ทุกวันจันทร์ เวลา 16:00-20.00 น. สอบถามโทร. 074-338100 ต่อ 8902

ศูนย์ส่องกล้องนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสงขลา LINK

ศูนย์ส่องกล้องนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสงขลา คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) โรงพยาบาลเมืองสงขลา
ศูนย์ส่องกล้องนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสงขลา คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) โรงพยาบาลเมืองสงขลา
ศูนย์ส่องกล้องนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสงขลาสอบถามโทร. 074-338100 ต่อ 4011 บริการจันทร์-ศุกร์ 16.30-20 น. *ค่าบริการเพิ่มเติมไม่สามารถเบิกตามสิทธิได้ ค่ายาและค่าบริการอื่นๆ เบิกได้ตามสิทธิ์

คลินิกพิเศษเฉพาะทางอายุรกรรม นอกเวลาราชการ LINK

คลินิกพิเศษเฉพาะทางอายุรกรรม นอกเวลาราชการ คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) โรงพยาบาลเมืองสงขลา
คลินิกพิเศษเฉพาะทางอายุรกรรม นอกเวลาราชการ คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) โรงพยาบาลเมืองสงขลา
โรงพยาบาลสงขลา(เกาะยอ) เปิดให้บริการ คลินิกพิเศษเฉพาะทางอายุรกรรมนอกเวลาราชการ ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16:00-20:00 น. #เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ #ค่าทำเนียมบริการนอกเวลา 300 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คลินิกอายุรกรรม หรือโทร 074-338100 ต่อ 1015 (ในเวลาราชการ)

คลินิกพิเศษเฉพาะทางหัตถการหัวใจ นอกเวลาราชการ LINK

คลินิกพิเศษเฉพาะทางหัตถการหัวใจ นอกเวลาราชการ คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) โรงพยาบาลเมืองสงขลา
คลินิกพิเศษเฉพาะทางหัตถการหัวใจ นอกเวลาราชการ คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) โรงพยาบาลเมืองสงขลา
คลินิกพิเศษเฉพาะทางหัตถการหัวใจนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสงขลา(เกาะยอ) เปิดให้บริการ 
ตรวจสุขภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง 
ตั้งแต่เวลา 16-20 น. 
ค่าธรรมเนียม ครั้งละ 300 บาท ค่าหัตถการเกินสิทธิ 720 บาท
สอบถามโทร.074-338100 ต่อ 1031 (ในเวลาราชการ)

คลินิก​พิเศษเฉพาะทาง​นอกเวลา​ราชการ สูติ-นรีเวช LINK

คลินิก​พิเศษเฉพาะทาง​นอกเวลา​ราชการ สูติ-นรีเวช คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) โรงพยาบาลเมืองสงขลา
คลินิก​พิเศษเฉพาะทาง​นอกเวลา​ราชการ สูติ-นรีเวช คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) โรงพยาบาลเมืองสงขลา
คลินิก​พิเศษเฉพาะทาง​นอกเวลา​ราชการ สูติ-นรีเวช โรงพยาบาลเมืองสงขลา​ ให้บริการตรวจภายใน อัลตราซาวด์ ตรวจมะเร็งปากมดลูก ปรึกษาฝากครรภ์ วางแผนครอบครัว และคุมกำเนิด 
เปิดให้บริการ จันทร์-พุธ เวลา 16.30-20.30 น. สอบถามโทร.074-313254  ค่าบริการเริ่มต้น  300 บาท (ที่เหลือเบิกได้ตามสิทธิ์)

คลินิกพิเศษเฉพาะทางจักษุนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสงขลา(เกาะยอ) LINK

คลินิกพิเศษเฉพาะทางจักษุนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสงขลา(เกาะยอ) คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) โรงพยาบาลเมืองสงขลา
คลินิกพิเศษเฉพาะทางจักษุนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสงขลา(เกาะยอ) คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) โรงพยาบาลเมืองสงขลา
คลินิกพิเศษเฉพาะทางจักษุนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสงขลา(เกาะยอ) เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 16.00-20.00 น. (ค่าบริการเริ่มต้น 300 บาท) สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 074-338100 ต่อ 2112 (ในวันและเวลาราชการ)

คลินิกพิเศษสูติ-นรีเวช เวลาราชการ โรงพยาบาลเมืองสงขลา LINK

คลินิกพิเศษสูติ-นรีเวช เวลาราชการ  โรงพยาบาลเมืองสงขลา คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) โรงพยาบาลเมืองสงขลา
คลินิกพิเศษสูติ-นรีเวช เวลาราชการ  โรงพยาบาลเมืองสงขลา คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) โรงพยาบาลเมืองสงขลา
คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ สูติ-นรีเวช โรงพยาบาลเมืองสงขลา เปิดให้บริการ วันจันทร์ อังคาร พุธ เวลา 16.30 - 20.30 น. ค่าบริการครั้งละ 300 บาท ที่เหลือเบิกได้ตามสิทธิ 
สอบถามโทร. 074-313254 
 

โรงพยาบาลสงขลา

เปิดให้บริการ 2 แห่งคือ
1. โรงพยาบาลสงขลา
เลขที่ 666 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา – ระโนด ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90100
2. ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสงขลา (โรงพยาบาลสงขลาแห่งเดิม)
เลขที่ 161 ถนนรามวิถี ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด