ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เยี่ยมชม รพ..สต. เกาะหลีเป๊ะ เช็คความพร้อมดูแลนักท่องเที่ยว

เยี่ยมชม รพ..สต. เกาะหลีเป๊ะ เช็คความพร้อมดูแลนักท่องเที่ยว HealthServ.net
เยี่ยมชม รพ..สต. เกาะหลีเป๊ะ เช็คความพร้อมดูแลนักท่องเที่ยว ThumbMobile HealthServ.net

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะหลีเป๊ะ เปิดใจ "จากอดีตสู่ปัจจุบันเราไม่เคยที่จะหยุดพัฒนาจากเมื่อก่อนมีพื้นที่จำกัดในการดูแลผู้ป่วย รพ..สต. เกาะหลีเป๊ะได้ปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ภายนอกและภายในเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รองรับนักท่องเที่ยวและผู้ป่วยที่มารับบริการ และเรายังคงพัฒนาต่อไปเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน"

เยี่ยมชม รพ..สต. เกาะหลีเป๊ะ เช็คความพร้อมดูแลนักท่องเที่ยว HealthServ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะหลีเป๊ะ เผยแพร่ภาพภายในโรงพยาบาล แผนกต่างๆ และเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ ที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมและการเตรียมตัว เพื่อให้บริการกับผู้ที่ต้องการ ซึ่งเป็นประชาชนที่อาศียในพื้นที่เกาะหลีเป๊ะ  เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลที่อาศัยอยู่บนเกาะ รวมถึง พนักงานในสถานประกอบการ รีสอร์ท โรงแรม ที่พักต่าง ๆ รวมถึง นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวบนเกาะ ส่วนใหญ่เข้ารับบริการเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางการท่องเที่ยว เช่น การจมน้ำ อาการสำลักน้ำ หกล้ม เกิดบาดแผลทางทะเล และได้รับพิษจากสัตว์ทะเล เป็นต้น

พื้นที่การให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะหลีเป๊ะ  ได้แก่ อาคารฉุกเฉิน ห้อง ER ห้อง Obs ห้องคลีนิคอนามัยแม่และเด็ก ห้องคลอด ห้องสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ห้องทันตกรรม ห้องยา คลังยาใน ห้องข้อมูล ห้องประชุมสำหรับทีมงานและเจ้าหน้าที่  เรียกว่ามีครบทุกความจำเป็นพื้นฐานในการดูแลสุขภาพและช่วยเหลือเบื้องต้น เลยทีเดียว ดีใจกับชาวเกาะหลีเป๊ะอย่างยิ่ง

ภาพจากเพจรพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะหลีเป๊ะ 2019
เยี่ยมชม รพ..สต. เกาะหลีเป๊ะ เช็คความพร้อมดูแลนักท่องเที่ยว HealthServ
เยี่ยมชม รพ..สต. เกาะหลีเป๊ะ เช็คความพร้อมดูแลนักท่องเที่ยว HealthServ
เยี่ยมชม รพ..สต. เกาะหลีเป๊ะ เช็คความพร้อมดูแลนักท่องเที่ยว HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด