Home :

คลินิกเด็ก

คลินิกเด็ก (กุมารเวช)
บุตรหลานของท่าน คือ ครอบครัวของเรา โรงพยาบาลเบญจรมย์ เรามีกุมารแพทย์พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ในการดูแลเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น โดยการรักษาแบบองค์รวม โดย ให้การบริการดูแลรักษาปัญหาสุขภาพของผู้ป่วยเด็ก ตั้งแต่ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันจนถึงเจ็บป่วยเรื้อรังต่างๆ อย่างครบวงจร

การให้บริการทางการแพทย์
การตรวจสุขภาพทั่วไป
การตรวจสุขภาพเพื่อสมัครทำประกันชีวิต
การตรวจสุขภาพเพื่อการศึกษาต่อ
ตรวจรักษาโรคทั่วไปและเฉพาะทางในเด็กและทารก
ตรวจรักษาโรคติดเชื้อ
ตรวจรักษาโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน ได้แก่ หอบหืด ภูมิแพ้ นอนกรน ภาวะแพ้อาหาร
ตรวจรักษาโรคทางเดินอาหารและโรคตับ ได้แก่ ปวดท้อง ท้องผูก เด็กน้ำหนักตัวน้อย
ให้คำปรึกษาแนะนำในการดูแลเด็ก
ให้บริการฉีดวัคซีนเสริมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคในเด็ก เช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ , วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก เป็นต้นการบริการตรวจรักษา
ให้คำปรึกษาพัฒนาการในเด็กปกติ และพัฒนาการล่าช้ากว่าวัย
พัฒนาการและพฤติกรรม ได้แก่ พัฒนาการช้า สมาธิสั้น และปัญหาพฤติกรรมต่างๆ
ตรวจประเมินพัฒนาการของเด็ก พร้อมทั้งให้คําปรึกษาการส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสม
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]