ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

สธ.รณรงค์ "ส่งเสริมการหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย" เพื่อแบบอย่างที่ดี-ปลอดภัยบนถนน

สธ.รณรงค์ "ส่งเสริมการหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย" เพื่อแบบอย่างที่ดี-ปลอดภัยบนถนน Thumb HealthServ.net
สธ.รณรงค์ "ส่งเสริมการหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย" เพื่อแบบอย่างที่ดี-ปลอดภัยบนถนน ThumbMobile HealthServ.net

ข่าวรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ชนคนข้ามถนน ชนผู้ใช้ถนน ชนคนบนทางเท้า มีให้เห็นบ่อยครั้ง โดยเฉพาะกับที่เป็นกรณีดังกับการเสียชีวิตของคุณหมอกระต่าย ส่งแรงกระเพื่อมไปทั้งสังคม กระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต้องมีการขยับเพื่อขับเคลื่อนมาตรการ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้บังเกิดกับประชาชน และหนึ่งในนั้นคือกรมควบคุมโรค ได้ริเริ่มนโยบายรณรงค์ส่งเสริมการหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายแล้วในพื้นที่ของกระทรวงสาธารณสุข

สธ.รณรงค์ "ส่งเสริมการหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย" เพื่อแบบอย่างที่ดี-ปลอดภัยบนถนน HealthServ
22 กุมภาพันธ์ 2565 ที่บริเวณทางม้าลายระหว่างกรมควบคุมโรคกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานกิจกรรมรณรงค์ "ส่งเสริมการหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย" “ความดีที่คุณทำได้” เพื่อส่งเสริมการหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ในบริเวณพื้นที่กระทรวงสาธารณสุข
 
          นายแพทย์โอภาส กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนนมีผู้เสียชีวิตบนทางม้าลาย ซึ่งมีสาเหตุจากการขับรถเร็ว และไม่หยุดรถให้คนเดินข้ามทางม้าลาย ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนได้ให้ความสำคัญในการสร้างกระแสการรับรู้ สร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยทางถนน จึงมีนโยบายให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดทุกจังหวัดและทุกหน่วยงาน "รณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามทางม้าลาย" และพื้นที่กระทรวงสาธารณสุขมีการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เนื่องจากมีการเดินทางสัญจรของบุคลากรและประชาชนทั่วไปเป็นจำนวนมากและมักใช้ความเร็วสูง ทำให้เมื่อเกิดอุบัติเหตุมักเกิดการบาดเจ็บที่รุนแรง ซึ่งสภาพการณ์ดังกล่าว ทำให้การเดินข้ามถนนของบุคลากรมีความเสี่ยงต่ออันตรายและเกิดการบาดเจ็บได้
 
          นายแพทย์โอภาส กล่าวต่อไปว่า เพื่อให้บุคลากรในกระทรวงสาธารณสุขมีความปลอดภัย โดยเฉพาะบุคลากร เจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค ต้องทำให้เป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบด้านความปลอดดภัยทางถนน ไม่เพียงการหยุดรถข้ามทางม้าลายเท่านั้น ควรมีพฤติกรรมที่ดีด้านความปลอดภัย เช่น การสวมหมวกนิรภัย การคาดเข็มขัดนิรภัย การไม่ขับรถเร็ว และรู้จักประเมินความเสี่ยงและหลีกเลี่ยง จะช่วยให้เรามีความปลอดภัยทุกขณะในการเดินทาง
 
          สำหรับกิจกรรมรณรงค์ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม ได้แก่ คณะผู้บริหารและบุคลากรกรมควบคุมโรค โดยคาดหวังว่าจะสร้างกระแสการรับรู้และเห็นความสำคัญเรื่องการสร้างความปลอดภัยทางถนน โดยเฉพาะผู้ขับขี่ให้มีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขับรถที่เสี่ยงอันตรายต่อผู้อื่น
 
ข้อมูลจาก : กองป้องกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด