Home : ข่าว COVID-19

รายชื่อโรงพยาบาลที่เปิดจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 เขตพื้นที่กรุงเทพ (จากเพจหมอพร้อม)

ข้อมูล 4 พค 64
เพจหมอพร้อม https://www.facebook.com/Mohpromt
Date: 05/05/2564 View: 2,148
image1 size: 800x320px
 
รายชื่อโรงพยาบาลที่เปิดจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 เขตพื้นที่กรุงเทพ (จากเพจหมอพร้อม)  (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img2 size: 800x883 px
 
รายชื่อโรงพยาบาลที่เปิดจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 เขตพื้นที่กรุงเทพ (จากเพจหมอพร้อม)  (ข่าว COVID-19 ) Healthserv.net Img3 size: 800x887 px
 
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์
หมวดเดียวกัน ทั้งหมด

ทั้งหมด

แพคเกจ/โปรโมชั่นสุขภาพ

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
 
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ"

ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้

ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี

© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ [email protected]