ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

บริการตรวจสุขภาพประจำปี โรงพยาบาลศิริราช

บริการตรวจสุขภาพประจำปี โรงพยาบาลศิริราช Thumb HealthServ.net
บริการตรวจสุขภาพประจำปี โรงพยาบาลศิริราช ThumbMobile HealthServ.net

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-419-7390 หรือ 02-419-8340 ช่วงเวลาในการสอบถามข้อมูลวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 13.00 น.- 15.00 น. เท่านั้น ถ้าต้องการตรวจอุจจาระ ให้เก็บอุจจาระมาจากบ้านก่อนมาตรวจที่โรงพยาบาล

บริการตรวจสุขภาพประจำปี
     การตรวจสุขภาพ สำหรับบประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการตรวจแก่ผู้ที่ยังไม่มีอาการผิดปกติใดๆ หรืออาจะมีความผิดปกติเพียงเล็กน้อยไม่ชัดเจน การตรวจสุขภาพนี้เป็นเพียงการค้นหาโรคที่อาจแฝงอยู่โดยยังไม่ปรากฎอาการผิดปกติ เช่น ความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคอ้วน ไขมันในเลือดสูง เป็นต้น

 
     การตรวจสุขภาพ ช่วยให้สามารถตรวจพบโรคเหล่านี้ในระยะเริ่มต้น เป็นประโยชน์ในการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มแรกของโรค ทำให้ได้ผลในการรักษาที่ดี ลดความรุนแรง ภาวะแทรกซ้อน หรือความพิการต่างๆ ที่อาจเกิดจากโรคบางโรคได้ อย่างไรก็ตาม การตรวจสุขภาพ มิได้ เป็นการรับประกันว่าท่านจะปลอดจากโรคดังกล่าวข้างต้น หากแต่จะช่วยให้ตรวจพบโรคระยะเริ่มแรกได้เท่านั้น การดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ในปริมาณที่เหมาะสม การออกกำลังกาย ยังคงเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ การสังเกตุอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกับตัวท่านและการปรึกษาแพทย์เมื่อมีภาวะผิดปกติดังกล่าว ก็เป็นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะช่วยตรวจหาโรคที่ท่านอาจเป็นเพิ่มเติมได้
 

แนะนำตรวจสุขภาพสำหรับผู้ที่มีสุขภาพปกติ ผู้ที่มีความเจ็บป่วยต้องการตรวจหาโรคเพื่อรักษา ไม่ควร ใช้โปรแกรม บริการการตรวจสุขภาพ
 

การให้บริการตรวจสุขภาพ
 
         บริการตรวจสุขภาพประจำปีและขอใบรับรองแพทย์สำหรับประชาชนทั่วไป ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป ที่มีสุขภาพดี ผู้ที่มีความเจ็บป่วยต้องการตรวจหาโรคเพื่อรักษา ไม่ควร ใช้โปรแกรม บริการการตรวจสุขภาพ
 

คำแนะนำ/ขั้นตอนการรับบริการตรวจสุขภาพ
 1. ติดต่อทำประวัติในแบบฟอร์มขอมีเวชระเบียน ที่จุดคัดกรองผู้ป่วยใหม่ ห้องเวชระเบียน 100 ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 พร้อมแสดงบัตรประชาชนตัวจริง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการทำบัตรใหม่ หรือสมัครลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ออนไลน์ที่ ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่
 2.  ให้บริการตรวจสุขภาพไม่เกิน 30 ราย/วัน กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร 02-4197390 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.00น.) พร้อมแจ้งเลขHN บัตรผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช
 3.  ติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยตรวจสุขภาพที่ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4 ห้อง 499 (เวลา 07.00-08.00น.)ถ้ามาเกินเวลาที่กำหนดท่านอาจจะไม่ได้รับการตรวจในวันนั้น
 4. สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจน้ำตาลและไขมันในเลือด ต้องงดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดเป็นเวลา 10-12 ชั่วโมง ก่อนมาตรวจ(ตั้งแต่20.00น.) ยกเว้นน้ำเปล่าที่มาสารถดื่มได้
 5. ท่านที่มีโรคประจำตัว หากท่านต้องการตรวจโรคเดิมแนะนำให้พบแพทย์ผู้ทำการรักษาท่านเดิมเพื่อรักษาต่อเนื่อง
 6. ท่านที่มีอาการผิดปกติควรตรวจกับแพทย์ตามแผนกที่เหมาะสม เช่น ปวดเข่า เข่าเสื่อม ควรตรวจกับแพทย์โรคกระดูกและข้อ หรือหากท่านไม่ทราบว่าจะต้องตรวจแผนกใด ท่านอาจแจ้งพยาบาลหน่วยคัดกรอง เพื่อแนะนำแพทย์แผนกที่เหมาะสมให้แก่ท่านได้
 7. สำหรับสุภาพสตรี ที่มีอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป ที่ต้องการตรวจเต้านม หรือตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ซึ่งสามารถตรวจได้ที่ศูนยืถันยรักษ์หรือศูนย์เต้านม และภาควิชาสูตินรีเวช ตามลำดับ หรือสถานบริการอื่น โดยสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ท่านได้‰
 
คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับสุภาพสตรี
 • ไม่ควรตรวจปัสสาวะในช่วงมีประจำเดือน ก่อนและหลังหมดประจำเดือนใหม่ๆ เนื่องจากอาจมีเม็ดเลือดแดงปนในปัสสาวะทำให้แปลผลการตรวจไม่ได้
 • หากต้องการตรวจแมมโมแกรม ไม่ควรตรวจช่วงกำลังมีประจำเดือนเนื่องจากเต้านมอาจคัดตึง
 • หากสงสัยหรือกำลังตั้งครรภ์ ต้องแจ้งก่อนรับบริการเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจเอกซเรย์
 • สุภาพสตรีที่ต้องการตรวจภายใน ควรสวมใส่กระโปรงและควรตรวจก่อนหรือหลังการมีประจำเดือน 7 วัน
 
ขั้นตอนการตรวจ
 1. นัดหมายการตรวจล่วงหน้า โทร 02-4197390( จันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-15.00น )
 2. กรณีที่ไม่มีการนัดหมายล่วงหน้า ติดต่อยื่นบัตรโรงพยาบาลหรือติดต่อทำบัตรใหม่ ที่แผนกเวชระเบียนตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1ห้องเบอร์ 100 ในช่วงเวลา 7.00-7.30 น.เพื่อรับการนัดหมายและตำแนะนำการเตรียมตัวก่อนมาตรวจ
 3. ผู้ที่มีการนัดหมาย ติดต่อที่ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 4 ห้อง 499 เพื่อคัคกรองซักประวัติ ส่งเจาะเลือดในช่วงเวลา 7.00-8.00 น. เท่านั้น หากมาติดต่อหลังจากช่วงเวลาดังกล่าว ทางหน่วยงานจะขอนัดตรวจเป็นวัดถัดไป
 4. ชำระค่าบริการเจาะเลือด เอกซเรย์ปอด รับประทานอาหาร
 5. กลับมาตึกผู้ป่วยนอกชั้น 4 ห้อง 499 เพื่อชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต รอพบแพทย์ ในช่วงเวลา 09.00- 10.00 น.
 6. พบแพทย์ เพื่อตรวจร่างกาย ฟังผลการตรวจสุขภาพ และคำแนะนำเพ่อส่งเสริมสุขภาพ ในช่วงเวลา 09.00-12.00 น.

   
ค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษา
 • ตรวจสุขภาพสำหรับประชาชนทั่วไป ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 1,000 บาท ค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นตามรายการตรวจที่ระบุตรวจเพิ่ม
 • ไม่สามารถใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงได้ ชำระเป็นเงินสด แล้วนำใบเสร็จไปเบิกที่หน่วยงานต้นสังกัด
 • ครอบครัวข้าราชการ /ครอบครัวรํฐวิสาหกิจ การตรวจเลือดหาระดับ HDL-Cholesterol,ค่าตรวจร่างกายโดยแพทย์ ไม่สามารถเบิกค่าตรวจสุขภาพได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
หมายเหตุ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-419-7390 หรือ 02-419-8340
ช่วงเวลาในการสอบถามข้อมูลวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 13.00 น.- 15.00 น. เท่านั้น

ถ้าต้องการตรวจอุจจาระ ให้เก็บอุจจาระมาจากบ้านก่อนมาตรวจที่โรงพยาบาล
 

โรงพยาบาลศิริราช

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด