ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

เทศบาลเมืองอรัญญิก พิษณุโลก ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี

เทศบาลเมืองอรัญญิก พิษณุโลก ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี HealthServ.net
เทศบาลเมืองอรัญญิก พิษณุโลก ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี ThumbMobile HealthServ.net

เทศบาลเมืองอรัญญิก พิษณุโลก จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า จัดหน่วยเคลื่อนที่ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยง ทั้งสุนัขและแมว เดือนมีนาคม 2566 ฟรี

 
 
กำหนดการและสถานที่ให้บริการ
อังคารที่ 28 มีนาคม 66 
เวลา 9.00-10.00 น. ลานหน้าเทศบาลเมืองอรัญญิก 
เวลา 10.30-11.30 น. อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 1 
 
พุธที่ 29 มีนาคม 66 
เวลา 9.00-10.00 น. อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 2
เวลา 10.30-11.30 น. อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7
 
พฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 66 
เวลา 9.00-10.00 น. ศาลาการเปรียญวัดสระสี่เหลี่ยม
เวลา 10.30-11.30 น. อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 4
 
ศุกร์ที่ 31 มีนาคม 66 
เวลา 9.00-10.00 น. อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 9
เวลา 10.30-11.30 น. อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 10
 
 
 
สอบถามข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองอรัญญิก โทร. 055-377730 ต่อ 600 ในวันและเวลาราชการ
 
 
เทศบาลเมืองอรัญญิก พิษณุโลก ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี HealthServ
เทศบาลเมืองอรัญญิก พิษณุโลก ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ฟรี HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด