ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

"ฝากใจให้เราดูแล" รพ.ศรีธัญญา บริการรับฝากดูแลผู้ป่วยจิตเวชช่วงเทศกาลปีใหม่

"ฝากใจให้เราดูแล" รพ.ศรีธัญญา บริการรับฝากดูแลผู้ป่วยจิตเวชช่วงเทศกาลปีใหม่ Thumb HealthServ.net
"ฝากใจให้เราดูแล" รพ.ศรีธัญญา บริการรับฝากดูแลผู้ป่วยจิตเวชช่วงเทศกาลปีใหม่ ThumbMobile HealthServ.net

โรงพยาบาลศรีธัญญาเปิดรับฝากดูแลผู้ป่วยจิตเวชเพื่อเป็นของขวัญและส่งมอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ของผู้ป่วยจิตเวชและผู้ดูแล โดยมีการดูแลเหมือนอยู่ที่บ้าน มีกิจกรรมให้ผ่อนคลาย เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในการฟื้นฟูสุขภาพจิตจากทีมสหวิชาชีพ และฉีดวัคซีนป้องกันโควิด (เข็มกระตุ้น) ฟรี ภายใต้นโยบายของกรมสุขภาพจิต และมาตรฐาน Covid Free Setting

 
ตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค. 64 - 3 ม.ค. 65
 
สามารถเบิกค่าบริการได้ตามสิทธิ์
 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ

 
• เป็นผู้ป่วยจิตเวชรายเก่าของโรงพยาบาลศรีธัญญา และอาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
• ได้รับวัคชีนป้องกันโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม
• มีผลตรวจ RT-PCR เป็น Not Detected ภายใน 72 ชั่วโมง และ มีผลตรวจ ATK ในวันแรกรับเป็น Negative
• ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการทางจิตเวชที่เข้ากับเกณฑ์ข้อบ่งชี้ ในการรับการรักษาไว้ในโรงพยาบาล
• ไม่มีภาวะเร่งด่วนของโรคทางกายภาพและสามารถช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันได้ 
 
 
"ฝากใจให้เราดูแล" รพ.ศรีธัญญา บริการรับฝากดูแลผู้ป่วยจิตเวชช่วงเทศกาลปีใหม่ HealthServ
 

วิธีเข้าร่วมโครงการ

1. ลงทะเบียน โดยติดต่อ โรงพยาบาลศรีธัญญา โทร. 02-528-7800 ต่อ 57458
 
2.คัดกรองและประเมินผู้ป่วย
โดยพยาบาลวิชาชีพและจิตแพทย์ผ่านแบบประเบินและระuบ Online
 
3.เข้าพักในโรงพยาบาล
เดินทางบำส่งผู้ป่วยในโรงพยาบาลตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2564 ถึง
วันที่ 3 มกราคม 2565
 
เริ่มลงทะเบียน 20-27 ธันวาคม 2564 
ในวันและเวลาราชการ (8-16 น.) เว้นวันหยุดราชการ
โทร. 02-5287800 ต่อ57458
 

เอกสารที่ต้องเตรียม

1. บัตรประชาชนผู้ป่วยฉบับจริง
 

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

1) ผู้ป่วยต้องสมัคใจเข้าร่วมโครงการ และสามารถซ็นเอกสารยินยอมได้ด้วยตนเอง ในระหว่างเข้าร่วมโครงการ หากมีความจำเป็นต้องส่งต่อทางโรงพยาบาลฝ่ายกาย ผู้ดูแลต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เอง 
 
2) ผู้ดูแลต้องมารับผู้ป่วยกลับภายในวันที่สิ้นสุดโครงการ (3 มกราคม 2565 ไม่เกินเวลา 15.00 น.) หากไม่มารับตามกำหนดเวลา ทางโรงพยาบาลจะส่งผู้ป่วยกลับตามที่อยู่ประจำหรือตามที่อยู่ในทะเบียนบ้าน และคิดค่าใช้จ่ายที่เข้าร่วมโครงการตามจริง
 
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด