ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ศูนย์เวลเนส (Wellness Center) รับรองโดย กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ศูนย์เวลเนส (Wellness Center) รับรองโดย กรมการแพทย์แผนไทยฯ HealthServ.net
ศูนย์เวลเนส (Wellness Center) รับรองโดย กรมการแพทย์แผนไทยฯ ThumbMobile HealthServ.net

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ให้การรับรองสถานบริการ สถานพยาบาล ที่บริการลักษณะศูนย์เวลเนส (Wellness Center) โดยแบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว ภัตตาคาร/ร้านอาหาร นวดเพื่อสุขภาพ สปาเพื่อสุขภาพ และ สถานพยาบาล ชุดแรก 2 แห่ง ดังรายชื่อ



ศูนย์เวลเนส (Wellness Center) หมายถึง สถานที่ซึ่งผู้รับบริการจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทั้งรูป รส กลิ่น เสียงและสัมผัส ในวิธีการทำให้ตนเองหรือคนใกล้ชิดหรือครอบครัว มีสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์และความเชื่อจนเกิดความตระหนักรู้โดยได้รับคำแนะนำ ได้รับคำปรึกษาหรือได้รับบริการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคหรือการฟื้นฟูสภาพของร่างกายและจิตใจ


ศูนย์เวลเนสในประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเป็นการเฉพาะในการขออนุญาตจัดตั้งให้เป็นศูนย์เวลเนส ในความเป็นจริง ได้มีศูนย์เวลเนสจัดบริการแก่ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวนานมากกว่าทศวรรษแล้ว กองการแพทย์ทางเลือก จึงได้จำแนกประเภทของศูนย์เวลเนสเป็น 5 ประเภท ได้แก่
  1. ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว (Wellness Accommodation) ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรงแรม ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย [รายชื่อ]
  2. ประเภทภัตตาคาร/ร้านอาหาร (Wellness Restaurant) ยังไม่มีการบังคับจากกฎหมายที่เป็นการเฉพาะแต่จะถูกกำกับดูแลจากกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข [รายชื่อ]
  3. ประเภทร้านนวดเพื่อสุขภาพ (Wellness Spa) ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพอยู่ในความรับผิดชอบของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข [รายชื่อ]
  4. ประเภทสปาเพื่อสุขภาพ (Wellness Massage) ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข [รายชื่อ]
  5. ประเภทสถานพยาบาล (Wellness Clinic) ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข [รายชื่อ]

เกณฑ์การประเมินศูนย์เวลเนส

ศูนย์เวลเนสเป็นสถานบริการสุขภาพในรูปแบบใหม่ ที่ไม่มีกฎหมายเป็นการเฉพาะสำหรับใช้กำกับดูแลเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายที่มีอยู่ในขณะนี้ สามารถช่วยให้การกำกับดูแลครอบคลุมการบริการที่มีอยู่แล้ว โดยผู้ที่จะสามารถเข้าถึงบริการได้ส่วนใหญ่แล้ว เป็นผู้ที่เริ่มที่หันมาสนใจในการดูแลสุขภาพของตนเอง มีรายได้และเวลาเพียงพอที่จะสามารถเข้ามารับบริการที่ศูนย์เวลเนสได้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกจึงได้พัฒนาเกณฑ์การประเมินตนเองเพื่อยกระดับสถานประกอบการที่มีกิจการเกี่ยวกับสุขภาพ 5 ประเภท และศูนย์เวลเนสสามารถพัฒนากิจการตนเอง โดยนำศาสตร์ต่างๆ ประกอบด้วยการแพทย์สมัยใหม่ เวชศาสตร์ความงามเวชศาสตร์ชะลอวัยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกอื่นมาบูรณาการดูแลสุขภาพประชาชนผู้มาใช้บริการ

ข้อมูลจาก เกณฑ์การประเมินศูนย์เวลเนสประเมิน ThaiCam

ตรวจสอบข้อมูลศูนย์เวลเนส
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกองการแพทย์ทางเลือก เบอร์โทร 02 591 7007 ต่อ 2603 หรือ E-mail : wellnessthaicam@gmail.com 

ศูนย์เวลเนส ที่ผ่านการรับรอง (รอบแรกธันวาคม 2565)

1.ซี ซีคเกอร์ กระบี่ รีสอร์ท (Sea Seeker Krabi Resort)
ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว
เลขที่ 963 หมู่ที่ 2 หมู่บ้าน/อาคาร - ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล อ่าวนาง เขต/อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81000
เบอร์โทรศัพท์ : +66 75 817777
 
2.ณสุข เวลเนส รีสอร์ท (Na Sook Wellness Resort )
ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว
เลขที่ 199 หมู่ที่ 5 หมู่บ้าน/อาคาร - ซอย อ่าวน้ำเมาพัฒนา4 ถนน - แขวง/ตำบล ไสไทย เขต/อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81000
เบอร์โทรศัพท์ : 075680411
 
3.ณสุข เวลเนส รีสอร์ท(Na Sook Wellness Resort)
ประเภทภัตตาคาร ร้านอาหาร
เลขที่ 199 หมู่ที่ 5 หมู่บ้าน/อาคาร - ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล ไสไทย เขต/อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81000
เบอร์โทรศัพท์ : 075680411
 
4.บริษัท เวสต์ แลนด์ เฮิร์บ (ไทยแลนด์) จำกัด(West land herb (Thailand) CO.,LTD)
ประเภทสถานพยาบาล
เลขที่ 127 หมู่ที่ 5 แขวง/ตำบล แคมป์สน เขต/อำเภอ เขาค้อ จังหวัด เพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67280
เบอร์โทรศัพท์ : 0840404440
 
5.บริษัท แอนติ เอจิ้ง กรุงเทพ จำกัด(Bangkok Anti-Aging Center)
ประเภทสถานพยาบาล
เลขที่ 3 ซอย ประมวลสุข ถนน สุทธิสารวินัจฉัย แขวง/ตำบล สามเสนนอก เขต/อำเภอ เขตห้วยขวาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10310
เบอร์โทรศัพท์ : 022772818
 
6.ปาหนัน กระบี่ รีสอร์ท(Panan Krabi Resort)
ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว
เลขที่ 945 หมู่ที่ 2 หมู่บ้าน/อาคาร - ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล อ่าวนาง เขต/อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81000
เบอร์โทรศัพท์ : +66 (0) 75 817 788
 
7.รีฟ บีช คลับ กระบี่(REEVE Beach Club Krabi)
ประเภทภัตตาคาร ร้านอาหาร
เลขที่ 31/1 หมู่ที่ 2 หมู่บ้าน/อาคาร - ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล อ่าวนาง เขต/อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81000
เบอร์โทรศัพท์ : 093 631 7599
 
8.ร้านอาหารสยามบราสเซอรี(Siam Brasserie Restaurant )
ประเภทภัตตาคาร ร้านอาหาร
เลขที่ 3477 ถนน พระราม9 แขวง/ตำบล สวนหลวง เขต/อำเภอ เขตสวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250
เบอร์โทรศัพท์ : 02-308-8388
 
9.วังยาว ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท (Wang Yao Riverside Resort )
ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว
เลขที่ 314 หมู่ที่ 3 ถนน สาริกา - นางรอง แขวง/ตำบล สาริกา เขต/อำเภอ เมืองนครนายก จังหวัด นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26000
เบอร์โทรศัพท์ : 0661217525
 
10.ศูนย์การแพทย์บูรณาการแอ็บโซลูทเฮลธ์ (Absolute Health Regenerative Medicine)
ประเภทสถานพยาบาล
เลขที่ 53 หมู่ที่ - หมู่บ้าน/อาคาร อาคารUrbis ชั้น 3 ซอย ซ.ร่วมฤดี ถนน ถ.เพลินจิต แขวง/ตำบล ลุมพินี เขต/อำเภอ เขตปทุมวัน จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 02-651-5988
 
 
 
11.ศูนย์อภิบาลริเวอร์แควสหคลินิก(River Keaw Herbal Therapeutic center)
ประเภทสถานพยาบาล
เลขที่ 111/12 หมู่ที่ 4 หมู่บ้าน/อาคาร - ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล ท่ามะขาม เขต/อำเภอ เมืองกาญจนบุรี จังหวัด กาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์ 71000
เบอร์โทรศัพท์ : 034-910605 , 093-124-7175
 
12.สหคลินิกเรเมดี้ แคนน์ โคราช(Remedy Cann Korat)
ประเภทสถานพยาบาล
เลขที่ 725/2 หมู่ที่ - หมู่บ้าน/อาคาร โรงแรมเฮอร์มิเทจ ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล ในเมือง เขต/อำเภอ เมืองนครราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30000
เบอร์โทรศัพท์ : 0969654615
 
13.อ่าวนาง ปริ้นซ์วิลล์ วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา (ปริ้นซ์วิลล์ สปา)(Aonang Princeville Villa Resort & Spa (Princeville Spa))
ประเภทนวดเพื่อสุขภาพ
เลขที่ 164 หมู่ที่ 2 หมู่บ้าน/อาคาร - ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล อ่าวนาง เขต/อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81000
เบอร์โทรศัพท์ : 075637971-3
 
14.เดอะ ซีเครท การ์เดน สปา(The Secret Garden Spa)
ประเภทสปาเพื่อสุขภาพ
เลขที่ 219 หมู่ที่ 5 แขวง/ตำบล อ่างทอง เขต/อำเภอ เกาะสมุย จังหวัด สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84330
เบอร์โทรศัพท์ : 077243000
 
15.เทวารัณย์เวลเนส(Devarana Wellness)
ประเภทสปาเพื่อสุขภาพ
เลขที่ 1349 หมู่บ้าน/อาคาร โรงแรมดุสิตธานี ถนน เพชรเกษม แขวง/ตำบล ชะอำ เขต/อำเภอ ชะอำ จังหวัด เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76120
เบอร์โทรศัพท์ : 032-520009
 
16.แคลร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์(Klaire Medical Center )
ประเภทสถานพยาบาล
เลขที่ 259/22 ซอย ปรีดีพนมยงค์ 15 ถนน สุขุมวิท 71 แขวง/ตำบล พระโขนงเหนือ เขต/อำเภอ เขตวัฒนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
เบอร์โทรศัพท์ : 022270600
 
17.โรงแรม เดอะ ซิลเวอร์ปาล์ม(The Silver Palm Wellness Resort)
ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว
เลขที่ 69 ซอย สงบสุข ถนน พระราม 9 แขวง/ตำบล สวนหลวง เขต/อำเภอ เขตสวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250
เบอร์โทรศัพท์ : 023223679
 
18.โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท(Dusit Thani Krabi Beach Resort)
ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว
เลขที่ 155 หมู่ที่ 2 แขวง/ตำบล หนองทะเล เขต/อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81000
เบอร์โทรศัพท์ : 0857317855
 
19.โรงแรมดุสิตธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท(Dusit Thani Krabi Beach Resort)
ประเภทสปาเพื่อสุขภาพ
เลขที่ 155 หมู่ที่ 2 แขวง/ตำบล *คลองขนาน เขต/อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81180
เบอร์โทรศัพท์ : 0857317855
 
20.โรงแรมอ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา(Aonang Princeville Villa Resort & Spa)
ประเภทที่พักนักท่องเที่ยว
เลขที่ 164 หมู่ที่ 2 หมู่บ้าน/อาคาร - ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล อ่าวนาง เขต/อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81000
เบอร์โทรศัพท์ : 075-637971-3
 
21.โรงแรมอ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา (ปริ้นซ์วิลล์ สปา)(Aonang Princeville Villa Resort & Spa (Princeville Spa))
ประเภทสปาเพื่อสุขภาพ
เลขที่ 164 หมู่ที่ 2 หมู่บ้าน/อาคาร - ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล อ่าวนาง เขต/อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81180
เบอร์โทรศัพท์ : 075-637971-3
 
22.โรงแรมอ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา (ไวท์ออคิด)(Aonang Princeville Villa Resort & Spa (White orchid Restaurant))
ประเภทภัตตาคาร ร้านอาหาร
เลขที่ 164 หมู่ที่ 2 หมู่บ้าน/อาคาร - ซอย - ถนน - แขวง/ตำบล อ่าวนาง เขต/อำเภอ เมืองกระบี่ จังหวัด กระบี่ รหัสไปรษณีย์ 81180
เบอร์โทรศัพท์ : 075-637971-3
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด