ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เปิดให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เปิดให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ Thumb HealthServ.net
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เปิดให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ThumbMobile HealthServ.net

พบแพทย์เฉพาะทาง รอไม่นาน บริการประทับใจ เบิกค่ายาได้ตามสิทธิ์ คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16.30 – 20.30 น. วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 12.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทร.043-518200 ต่อ 7174,7175

โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เปิดให้บริการคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ HealthServ
คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
เปิดให้บริการบริเวณ ชั้น 2 ศูนย์มะเร็ง ห้องตรวจ 15 ห้อง
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 16.30 – 20.30 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 12.00 น. 

คิดค่าบริการนอกเวลา 250 / คน
 
“พบแพทย์เฉพาะทาง รอไม่นาน บริการประทับใจ เบิกค่ายาได้ตามสิทธิ์”

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด โทร.043-518200 ต่อ 7174,7175


ตารางออกตรวจ OPD SMCs  ล่าสุด ดูได้ที่รพ.ร้อยเอ็ด
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด