ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รพ.นครพิงค์ ประกาศค่าธรรมเนียม ใหม่ คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (SMC) เริ่ม 1 ต.ค.66

รพ.นครพิงค์ ประกาศค่าธรรมเนียม ใหม่ คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (SMC) เริ่ม 1 ต.ค.66 Thumb HealthServ.net
รพ.นครพิงค์ ประกาศค่าธรรมเนียม ใหม่ คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (SMC) เริ่ม 1 ต.ค.66 ThumbMobile HealthServ.net

โรงพยาบาลนครพิงค์ ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม ใหม่ สำหรับบริการของคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (SMC) ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป

 ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราซการ และ ค่าห้องพิเศษในการบริการ พิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ (Special Medical Clinic: SMC) พ.ศ.2566
 
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
 
*** อัตราค่าบริการเรียกเก็บเพิ่มเติมจากสิทธิที่มีอยู่ ***

1. ค่าบริการผู้ป่วยนอก (นอกเวลาราขการ) 110 บาท/ครั้ง (สิทธิราชการ เบิกได้ 50 บาท/ครั้ง)
2. ค่าแพทย์ตรวจรักษาผู้ป่วยนอก 270 บาท/ครั้ง กรณีชาวต่างชาติ 390 บาท/ครั้ง
3. ค่าบริการห้องผ่าตัดเล็ก 1,500 บาท/ครั้ง
4. ค่าบริการห้องผ่าตัดใหญ่ 4,500 บาท/ครั้ง
5. ค่าบริการห้องตรวจพิเศษ 1,000 บาท/ครั้ง
6. ค่าบริการห้องพิเศษรวมค่าอาหารวันละ 2,500 บาท/วัน (สิทธิราชการ เบิกได้ 1,000 บาท/วัน)
7. ค่ารังสีแพทย์
8. ค่าแพทย์ทำผ่าตัด/หัตถการ
9. ค่าวิสัญญ์แพทย์ทำผ่าตัด/ห้ตถการ
10. ค่อุปกรณ์ทางการแพทย์ และคำวัสดุกรญี่ผ่าตัด Laparoscopic
11. คำาพยาบาลวิชาชีพในการผ่าตัด/หัตถการในห้องผ่าตัด
รพ.นครพิงค์ ประกาศค่าธรรมเนียม ใหม่ คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ (SMC) เริ่ม 1 ต.ค.66 HealthServ
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด