ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ศูนย์แพทย์เครือข่าย 4 แห่ง โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์แพทย์เครือข่าย 4 แห่ง โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา Thumb HealthServ.net
ศูนย์แพทย์เครือข่าย 4 แห่ง โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ThumbMobile HealthServ.net

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาเปิดบริการ ศูนย์แพทย์เครือข่าย 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์แพทย์ป้อมเพชร ศูนย์แพทย์วัดอินทาราม ศูนย์แพทย์วัดตึก ศูนย์แพทย์เทศบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ได้รับบริการรวดเร็ว ได้ประโยชน์สูงสุด

 

ศูนย์แพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาสาขา 1 ศูนย์เวชปฎิบัติครอบครัว

 ศูนย์แพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาสาขา 1 ศูนย์เวชปฎิบัติครอบครัว 
ตั้งอยู่ที่ 194/10 ม.4 ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 089-9012863  035-244342
[แผนที่ที่ตั้ง]
ศูนย์แพทย์ขนาดกลาง รับผิดชอบประชากร จำนวน 3,000 - 8,000 คน ครอบคลุมพื้นที่ หมู่ 4 ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา 
 

ศูนย์แพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สาขา 2 ศูนย์แพทย์วัดอินทาราม

ศูนย์แพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สาขา 2 ศูนย์แพทย์วัดอินทาราม 
ตั้งอยู่ที่ ม.6 ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 089-9012865
[แผนที่ที่ตั้ง]
ศูนย์แพทย์ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ รับผิดชอบประชากร จำนวน 8,001 คน ขึ้นไป ครอบคลุมพื้นที่  หมู่ 6 ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา 

ศูนย์แพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สาขา 3 ศูนย์แพทย์ป้อมเพชร

ศูนย์แพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สาขา 3 ศูนย์แพทย์ป้อมเพชร  
ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนป้อมเพชร ม.1 ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 
โทร. 035-245001 089-9012864
[แผนที่ที่ตั้ง]
ศูนย์แพทย์ขนาดกลาง รับผิดชอบประชากร จำนวน 3,000 - 8,000 คน ครอบคลุมพื้นที่ หมู่ 1  ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา 

ศูนยแพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สาขา 4 ศูนย์แพทย์วัดตึก

ศูนยแพทย์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา สาขา 4 ศูนย์แพทย์วัดตึก
ตั้งอยู่ที่ ม.1 ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทร. 089-9012866
[แผนที่ที่ตั้ง]
ศูนย์แพทย์ขนาดกลาง รับผิดชอบประชากร จำนวน 3,000 - 8,000 คน ครอบคลุมพื้นที่ หมู่ 1 ต.ท่าวาสุกรี อ.พระนครศรีอยุธยา

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

46/1 หมู่ที่ 4 ถนน อู่ทอง อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร 035-211888 และ 035-958666 โทรสาร 035-242182
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด