ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

10 วิธีประหยัดน้ำมันยุคเงินเฟ้อ

10 วิธีประหยัดน้ำมันยุคเงินเฟ้อ Thumb HealthServ.net
10 วิธีประหยัดน้ำมันยุคเงินเฟ้อ ThumbMobile HealthServ.net

เงินเฟ้อกำลังมา เศรษฐกิจฟื้นจากซบเซา ข้าวของเริ่มแพง รวมทั้งน้ำมัน พลังงาน และสิ่งสาธารณูปโภค ในฐานะประชาชนพลเมืองผู้บริโภค จะต้องมองหาวิธีประหยัดไว้บ้าง

 

10 วิธีประหยัดน้ำมันยุคเงินเฟ้อ

1. ขับรถไม่เกิน 90 กม./ชั่วโมง 
 
ความเร็วสูงสุดที่กฎหมายกำหนดไว้
• ทางธรรมดา 90 กม./ชม.
• ทางด่วน 110 กม./ชม.
• มอเตอร์เวย์120 กม./ชม. 
 
2. จอดรถไว้บ้านโดยสารสาธารณะ 
 
• ถ้าผู้ใช้รถยนต์ร้อยละ 1 จากจำนวน 5 ล้านคันหันมาใช้บริการรถสาธารณะด้วยระยะทาง 48 กม./วัน ใน 1 ปี (260 วันทำงาน) จะประหยัดน้ำมันถึง 52 ล้านลิตรคิดเป็นค่าน้ำมัน 780 ล้านบาท 
 
3. ไม่ขับก็ดับเครื่อง 
 
• การติดเครื่องยนต์จอดอยู่เฉย ๆ เป็นเวลา 5 นาทีสิ้นเปลืองน้ำมันโดยเปล่าประโยชน์ 500 ซี.ซี. 
 
4. ทางเดียวกันไปด้วยกัน 
 
ถ้าขับรถยนต์ 5 คัน ไปทางเดียวกัน ที่หมายใกล้กัน ระยะทาง 48 กม./คัน (ไป – กลับ) ใน 1 ปี (260 วันทำงาน) จะสิ้นเปลืองน้ำมัน 5,200ลิตร คิดเป็นค่าน้ำมัน 78,000 บาท 
 
ถ้าร้อยละ 1 ของรถยนต์ 5 ล้านคัน ใช้ Car Pool สลับขับ 5 คน ต่อรถ 1 คัน 
 
ใน 1 ปี จะประหยัดน้ำมันได้ 41.6 ล้านลิตร คิดเป็นเงิน 624 ล้านบาท 
 
5. หลีกเลี่ยงชั่วโมงเร่งด่วน 
 
• ถ้ารถติดเพียงร้อยละ 1 ของจำนวนรถยนต์ 5 ล้านคันในวันทำงานทุกวันและในบางเสาร์ – อาทิตย์ ใน 1 ปี (330 วัน/ปี) จะสิ้นเปลืองน้ำมัน 12.4 ล้านลิตร คิดเป็นค่าน้ำมัน 186 ล้านบาท 
 
 
6. ใช้โทรศัพท์ – โทรสารเลี่ยงรถติด 
 
• ใช้อุปกรณ์สื่อสารแทนการเดินทาง เช่น ส่งหนังสือระหว่างหน่วยงาน
• หากเร่งด่วนก็ใช้วิธีส่งทางโทรสาร
• หากเป็นเอสาระสำคัญก็ใช้วิธีรวบรวมเอกสารแล้วส่งพร้อมกัน
• หนังสือเวียนที่ไม่สำคัญก็ใช้วิธีส่ง E-Mail หรือส่งไปรษณีย์ 
 
7. วางแผนก่อนเดินทาง 
 
• ถ้าไม่ศึกษาเส้นทางก่อนเดินทางและขับรถหลงทาง 10 นาที จะสิ้นเปลืองน้ำมัน 500 ซี.ซี. คิดเป็นค่าน้ำมัน 7.50 บาท
• ถ้ารถยนต์ 5 ล้านคัน ขับหลงทาง เฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้งใน 1 ปี จะสิ้นเปลืองน้ำมัน 30 ล้านลิตร คิดเป็นค่าน้ำมัน 450 ล้านบาท 
 
8. ลมยางต้องพอดีไส้กรองต้องสะอาด 
 
ความดันลมยางอ่อนกว่ามาตรฐาน 1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ถ้าขับทุกวันเฉลี่ยวันละ 48 กม. ใน 1 เดือน
     * ขับ 91 เติม 91
     * เลือกเติมน้ำมันที่มีค่าออกเทนเหมาะสมกับเครื่องยนต์
     * เติม 95 ทั้งที่รถคุณใช้ 91 เสียเงินเพิ่มลิตรละ 2 บาท 
 
• รถยนต์ สิ้นเปลืองน้ำมันเพิ่มขึ้น 2.4 ลิตร
• รถจักรยานยนต์ สิ้นเปลืองน้ำมันเพิ่มขึ้น 1.2 ลิตร
• รถบรรทุก สิ้นเปลืองน้ำมันเพิ่มขึ้น 4.2 ลิตร ถ้าร้อยละ 30 ของรถแต่ละประเภท ละเลยเช่นนี้บ่อย ๆ รวมเป็น 30 วัน/ปี
• จะสิ้นเปลืองน้ำมันเพิ่มขึ้น 5.8 ล้านลิตร
• คิดเป็นเงิน 87 ล้านบาท ถ้าไส้กรองสะอาด จะช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำมันวันละ 65 ซี.ซี.
• ควรทำความสะอาดทุก ๆ 2,500 กม.
• ควรเปลี่ยนทุก 20,000 กม. 
 
9. ไม่บรรทุกของเกินจำเป็น 
 
• หากขับรถโดยบรรทุกของที่ไม่จำเป็น ประมาณ 10 กก. เป็นระยะทาง 25 กม. สิ้นเปลืองน้ำมัน 40 ซี.ซี.
• ถ้าร้อยละ 10 จำนวนงวดของรถยนต์ทั่วประเทศ 5 ล้านคัน ขับรถโดยบรรทุกสิ่งของมี่ทีเป็นใน 1 ปี จะสิ้นเปลืองน้ำมัน 7.3 ล้านลิตร คิดเป็นเงิน 10.95 ล้านบาท 
 
10. ตรวจเช็คเครื่องยนต์เป็นประจก 
 
• เปลี่ยนไส้กรองตามกำหนด
• เปลี่ยนน้ำมันหล่อลื่นทุก 5,000 กม.
• ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง และน้ำในแบตเตอรี่
• ตรวจสอบระดับน้ำป้อนหม้อน้ำ
• ปรับปรุงสมรรถนะรถยนต์ให้ดีตลอดเวลา ช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้ร้อยละ 3 - 9 
 
โดยร่วมกับ 7 มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลับเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 
หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน
 
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด