ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต) ในจังหวัดฉะเชิงเทรา

รายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต) ในจังหวัดฉะเชิงเทรา Thumb HealthServ.net
รายชื่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต) ในจังหวัดฉะเชิงเทรา ThumbMobile HealthServ.net

จังหวัดฉะเชิงเทรา มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต) 110 แห่ง ใน 11 อำเภอ (อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอบางคล้า อำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางปะกง อำเภอบ้านโพธิ์ อำเภอพนมสารคาม อำเภอราชสาส์น อำเภอสนามชัยเขต อำเภอแปลงยาว อำเภอท่าตะเกียบ อำเภอคลองเขื่อน)

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดฉะเชิงเทรา

 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก้อนแก้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตลาด จังหวัดฉะเชิงเทรา
 4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางโรง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 5. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเล่า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 6. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองตะเกรา (บ้านหนองคอก) จังหวัดฉะเชิงเทรา
 7. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองตะเกรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 8. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลควนโนรี จังหวัดปัตตานี
 9. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าตะเกียบ (บ้านท่ากลอย) จังหวัดฉะเชิงเทรา
 10. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเทพประทาน ตำบลคลองตะเกรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 11. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธรรมรัตน์ใน ตำบลคลองตะเกรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 12. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองประโยชน์ ตำบลท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 13. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปรือกันยาง ตำบลท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 14. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม ตำบลท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 15. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทองหลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 16. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระเจ็ด หมู่ที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา
 17. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกระเจ็ด หมู่ที่ 4 จังหวัดฉะเชิงเทรา
 18. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสวน จังหวัดฉะเชิงเทรา
 19. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสาวชะโงก จังหวัดฉะเชิงเทรา
 20. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ดใต้ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 21. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเสม็ดเหนือ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 22. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวไทร จังหวัดฉะเชิงเทรา
 23. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนเกาะกา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 24. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนฉิมพลี (บ้านคลอง 17) จังหวัดฉะเชิงเทรา
 25. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขนาก จังหวัดฉะเชิงเทรา
 26. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลอง 21 ตำบลดอนเกาะกา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 27. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสว่างอารมณ์ ตำบลศาลาแดง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 28. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงน้ำรักษ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 29. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพรงอากาศ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 30. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโยธะกา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 31. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศาลาแดง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 32. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสิงโตทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 33. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหมอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 34. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าข้าม ตำบลท่าข้าม จังหวัดฉะเชิงเทรา
 35. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสะอ้าน จังหวัดฉะเชิงเทรา
 36. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเกลือ ตำบลบางเกลือ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 37. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางผึ้ง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 38. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางวัว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 39. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสมัคร จังหวัดฉะเชิงเทรา
 40. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปากอ้อมใหญ่ ตำบลเขาดิน จังหวัดฉะเชิงเทรา
 41. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสนทรีย์ ตำบลวัดโบสถ์ จังหวัดปราจีนบุรี
 42. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแสมขาว ตำบลสองคลอง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 43. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพิมพา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 44. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองคลอง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 45. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองจอก จังหวัดฉะเชิงเทรา
 46. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหอมศีล จังหวัดฉะเชิงเทรา
 47. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนทราย จังหวัดฉะเชิงเทรา
 48. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพลับ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 49. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเทพราช จังหวัดฉะเชิงเทรา
 50. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกรูด จังหวัดฉะเชิงเทรา
 51. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางซ่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
 52. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดขวาง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 53. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสนามจันทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 54. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสิบเอ็ดศอก จังหวัดฉะเชิงเทรา
 55. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสนภูดาษ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 56. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตีนนก จังหวัดฉะเชิงเทรา
 57. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 58. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแหลมประดู่ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 59. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
 60. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าถ่าน จังหวัดฉะเชิงเทรา
 61. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านซ่อง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 62. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้นนา ตำบลหนองยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 63. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปลายกระจับ ตำบลหนองแหน จังหวัดฉะเชิงเทรา
 64. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงโพรง ตำบลเขาหินซ้อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
 65. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้า ตำบลบ้านซ่อง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 66. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยพูล จังหวัดฉะเชิงเทรา
 67. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองเก่า จังหวัดฉะเชิงเทรา
 68. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 69. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแหน จังหวัดฉะเชิงเทรา
 70. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 71. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองอุดม จังหวัดฉะเชิงเทรา
 72. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งพระยา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 73. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระบกเตี้ย ตำบลท่ากระดาน จังหวัดฉะเชิงเทรา
 74. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกตะเคียนงาม ตำบลทุ่งพระยา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 75. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชำป่างาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
 76. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าเลียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 77. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนา ท่ากระดาน จังหวัดฉะเชิงเทรา
 78. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 79. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนายาว ตำบลท่ากระดาน จังหวัดฉะเชิงเทรา
 80. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโปร่งเกตุ ตำบลท่ากระดาน จังหวัดฉะเชิงเทรา
 81. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโปร่งเจริญ ตำบลท่ากระดาน จังหวัดฉะเชิงเทรา
 82. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านยางแดง ตำบลคู้ยายหมี จังหวัดฉะเชิงเทรา
 83. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระไม้แดง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 84. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
 85. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
 86. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองจุกกระเฌอ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 87. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองนา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 88. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองเปรง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 89. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหลวงแพ่ง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 90. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองอุดมชลจร จังหวัดฉะเชิงเทรา
 91. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนครเนื่องเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
 92. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 93. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขวัญ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 94. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางตีนเป็ด จังหวัดฉะเชิงเทรา
 95. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเตย จังหวัดฉะเชิงเทรา
 96. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางไผ่ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 97. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางพระ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 98. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแขวงกลั่น ตำบลบางเตย จังหวัดฉะเชิงเทรา
 99. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองนครเนื่องเขต ตำบลคลองนครเนื่องเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
 100. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสมอเซ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 101. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทรา
 102. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังตะเคียน จังหวัดฉะเชิงเทรา
 103. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา
 104. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนามแดง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 105. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโกรกแก้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 106. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองหนึ่ง ตำบลแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 107. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านไทรทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 108. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
 109. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลภูมิเจริญ ตำบลหัวสำโรง จังหวัดฉะเชิงเทรา
 110. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองไม้แก่น จังหวัดฉะเชิงเทรา
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด