× การฉีดวัคซีนโควิด ตรวจโควิด ข่าวโควิด ข่าวสุขภาพ
แพคเกจสุขภาพ
ลงข้อมูล โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โปรแกรมสูติ-นรีเวช โรงพยาบาลวิภาวดี

โปรแกรมสูติ-นรีเวช โรงพยาบาลวิภาวดี - HealthServ
โรงพยาบาลวิภาวดี ห่วงใยในสุขภาพคุณ จึงได้จัดทำ package สูติ-นรีเวชขึ้น มีหลากหลายโปรแกรมรวมถึงการรักษาแบบส่องกล้องด้วย เพื่อการบริหารจัดการในการจัดสรรเวลาได้ดีขึ้น

บริการนี้เป็นของ โรงพยาบาลวิภาวดี
โปรแกรมสูติ-นรีเวช โรงพยาบาลวิภาวดี - HealthServ
Package สูตินรีเวช
ผู้หญิงกับความเสี่ยงการเกิดโรคในร่างกายนั้นมีมากกว่าผู้ชาย ซึ่งทุกโรคมีความร้ายแรงแตกต่างกันออกไป จึงไม่ควรปล่อยให้มีอาการแสดงออกมาก่อนหรืออาการหนัก แล้วค่อยมาดูแล โรงพยาบาลวิภาวดี ห่วงใยในสุขภาพคุณ จึงได้จัดทำ package สูติ-นรีเวชขึ้น มีหลากหลายโปรแกรมรวมถึงการรักษาแบบส่องกล้องด้วย เพื่อผู้หญิงทุกท่านจะได้ทราบถึงราคาและจำนวนวันที่ต้องพักในโรงพยาบาล จะได้บริหารจัดการในการจัดสรรเวลาได้ดีขึ้น
 
หมดเขต 31 ธันวาคม 2564
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
แผนกสูตินรีเวช 0-2561-1111 ต่อ 2219-20
 
รายละเอียดแพคเกจ
1. ผ่าตัดส่องกล้องตรวจดูอวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานส่องกล้องฉีดสีดูรังไข่ ราคา59,000
ผ่าตัดส่องกล้องตรวจดูอวัยวะภายในอุ้งเชิงกรานส่องกล้องฉีดสีดูรังไข่ (Diagnostic Laparoscope)
Admit 1 คืน
 
*รวมค่าธรรมเนียมแพทย์/วิสัญญีแพทย์/พยาบาลดมยา ค่าเครื่องมือแพทย์ ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด ค่าห้องพัก (เดี่ยวธรรมดา) พร้อมอาหาร ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล

2. ส่องกล้องตรวจภายในมดลูก ราคา59,000
ส่องกล้องตรวจภายในมดลูก (Diagnostic Hysteroscopy)
Admit 1 คืน
 
*รวมค่าธรรมเนียมแพทย์/วิสัญญีแพทย์/พยาบาลดมยา ค่าเครื่องมือแพทย์ ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด ค่าห้องพัก (เดี่ยวธรรมดา) พร้อมอาหาร ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล

3. ทำหมันหญิงผ่านกล้อง ราคา59,000
ทำหมันหญิงผ่านกล้อง (Laparoscopic Tubal resection)
Admit 1 คืน
 
*รวมค่าธรรมเนียมแพทย์/วิสัญญีแพทย์/พยาบาลดมยา ค่าเครื่องมือแพทย์ ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด ค่าห้องพัก (เดี่ยวธรรมดา) พร้อมอาหาร ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล

4. ผ่าตัดท่อนำไข่ผ่านกล้อง หรือผ่าตัดถุงน้ำรังไข่ผ่านกล้อง ราคา100,000
ผ่าตัดท่อนำไข่ผ่านกล้อง (Laparoscopic Salpingectomy)
หรือผ่าตัดถุงน้ำรังไข่ผ่านกล้อง (Laparoscopic Ovarian Cystectomy)
Admit 2 คืน
 
*รวมค่าธรรมเนียมแพทย์/วิสัญญีแพทย์/พยาบาลดมยา ค่าเครื่องมือแพทย์ ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด ค่าห้องพัก (เดี่ยวธรรมดา) พร้อมอาหาร ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล

5. ผ่าตัดมดลูกและปีกมดลูกทางหน้าท้อง หรือผ่าตัดเนื้องอกมดลูก(มากกว่า 2 ก้อน)ผ่านทางหน้าท้อง ราคา95,000
ผ่าตัดมดลูกและปีกมดลูกทางหน้าท้อง(Transabdominal Hysterectomy)
หรือผ่าตัดเนื้องอกมดลูก(มากกว่า 2 ก้อน)ผ่านทางหน้าท้อง (Transabdominal Myomectomy)
Admit 3 คืน
 
*รวมค่าธรรมเนียมแพทย์/วิสัญญีแพทย์/พยาบาลดมยา ค่าเครื่องมือแพทย์ ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด ค่าห้องพัก (เดี่ยวธรรมดา) พร้อมอาหาร ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล

6. ผ่าตัดถุงน้ำรังไข่ทางหน้าท้อง หรือผ่าตัดเนื้องอกมดลูก(1-2 ก้อน)ผ่านทางหน้าท้อง หรือผ่าตัดท่อนำไข่ผ่านหน้าท้อง ราคา80,000
ผ่าตัดถุงน้ำรังไข่ทางหน้าท้อง (Transabdominal Ovarian Cystectomy)
หรือผ่าตัดเนื้องอกมดลูก(1-2 ก้อน)ผ่านทางหน้าท้อง (Transabdominal Myomectomy)
หรือผ่าตัดท่อนำไข่ผ่านหน้าท้อง (Transabdominal Salpingectomy)
Admit 3 คืน
 
*รวมค่าธรรมเนียมแพทย์/วิสัญญีแพทย์/พยาบาลดมยา ค่าเครื่องมือแพทย์ ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด ค่าห้องพัก (เดี่ยวธรรมดา) พร้อมอาหาร ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล

7. ผ่าตัดมดลูกผ่านกล้อง ราคา120,000
ผ่าตัดมดลูกผ่านกล้อง (Laparoscopic Hysterectomy)
Admit 2 คืน
 
*รวมค่าธรรมเนียมแพทย์/วิสัญญีแพทย์/พยาบาลดมยา ค่าเครื่องมือแพทย์ ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด ค่าห้องพัก (เดี่ยวธรรมดา) พร้อมอาหาร ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล


8. ผ่าตัดแก้หมันโดยส่องกล้อง ราคา95,000
ผ่าตัดแก้หมันโดยส่องกล้อง (Laparoscopic Tubal reanastomosis)
Admit 2 คืน
 
*รวมค่าธรรมเนียมแพทย์/วิสัญญีแพทย์/พยาบาลดมยา ค่าเครื่องมือแพทย์ ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด ค่าห้องพัก (เดี่ยวธรรมดา) พร้อมอาหาร ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล


9. ผ่าตัดแก้หมัน ราคา85,000
ผ่าตัดแก้หมัน (Mini Explor Lap)
Admit 2 คืน
 
*รวมค่าธรรมเนียมแพทย์/วิสัญญีแพทย์/พยาบาลดมยา ค่าเครื่องมือแพทย์ ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด ค่าห้องพัก (เดี่ยวธรรมดา) พร้อมอาหาร ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล

10.ผ่าตัดมดลูกแบบไร้รอยแผล ราคา110,000
ผ่าตัดมดลูกแบบไร้รอยแผล (Non Descent Vaginal Hysterectomy)
Admit 2 คืน
 
*รวมค่าธรรมเนียมแพทย์/วิสัญญีแพทย์/พยาบาลดมยา ค่าเครื่องมือแพทย์ ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐานเพื่อเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนการผ่าตัด ค่าห้องพัก (เดี่ยวธรรมดา) พร้อมอาหาร ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล
ข้อมูล/ภาพจาก โรงพยาบาลวิภาวดี

โรงพยาบาลวิภาวดี

51/3 ถ.งามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

@vibhavadi

ความเห็น/คำถาม

โปรดใช้ถ้อยคำสุภาพ เหมาะสม เพื่อบรรยากาศที่ดีในการสนทนาและให้ข้อมูล

โปรแกรม-แพคเกจ ตรวจสุขภาพทั่วไป ประจำปี

ของโรงพยาบาลอื่นๆ ทั้งหมด

สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม

ติดตามข้อมูลข่าวสาร บริการ ด้านสุขภาพในทุกมิติ
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @healthserv

เพิ่มเพื่อน @healthserv
เพิ่มเพื่อน @healthserv
https://lin.ee/WSunSYA

โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี - HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการต่างๆ ในประเทศไทย เท่านั้น รายละเอียดเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับบริการ-ราคา-เงื่อนไข-วิธีการบริการ โปรดสอบถามไปยังรพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง (ในส่วนของ รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บริการ นั้น HealthServ ช่วยได้ในแง่ของข้อมูลติดต่อ สถานที่ตั้ง หรืออื่นๆ ที่เป็นข้อมูลทั่วไป)