ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

จำนวนคนใน 5 สิทธิหลักประกันสุขภาพ ในประเทศไทย

จำนวนคนใน 5 สิทธิหลักประกันสุขภาพ ในประเทศไทย Thumb HealthServ.net
จำนวนคนใน 5 สิทธิหลักประกันสุขภาพ ในประเทศไทย ThumbMobile HealthServ.net

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยตัวเลขจำนวนประชาชนคนไทยที่อยู่ในสิทธิสุขภาพต่างๆ ที่มีในไทย ทั้ง 5 สิทธิ (บัตรทอง ประกันสังคม ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานท้องถิ่น ครูเอกชน) ข้อมูลล่าสุด ณ ตุลาคม 2566

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดเผยตัวเลขจำนวนประชาชนคนไทย ในสิทธิหลักประกันสุขภาพ ที่มีอยู่ 5 สิทธิ  ในประเทศไทย จากจำนวนประชากรในประเทศ   67.224  ล้านคน  ในจำนวนนี้มีประชากรที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ  66.896 ล้านคน  


ประจำเดือนกันยายน  2566 
 
 • สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง 30 บาท) 46.934 ล้านคน
 • สิทธิประกันสังคม 12.865 ล้านคน
 • สิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 5.321 ล้านคน
 • สิทธิพนักงานท้องถิ่น 0.681 ล้านคน
 • สิทธิครูเอกชน 0.081 ล้านคน


*ข้อมูลวันที่ : 18 ตุลาคม 2566
จำนวนคนใน 5 สิทธิหลักประกันสุขภาพ ในประเทศไทย HealthServ

ประจำเดือนเมษายน 2566

ประจำเดือนเมษายน 2566
•จำนวนประชากรในประเทศ   67.258   ล้านคน
•จำนวนประชากรที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ    66.938   ล้านคน  
•สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง 30 บาท) 47.0483 ล้านคน
•สิทธิประกันสังคม  12.806 ล้านคน
•สิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  5.286 ล้านคน 
•สิทธิพนักงานท้องถิ่น   0.678      ล้านคน
•สิทธิครูเอกชน   0.088     ล้านคน  

ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
• จำนวนประชากรในประเทศ   67.212   ล้านคน
• จำนวนประชากรที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ    66.891   ล้านคน  
• สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง 30 บาท) 47.004 ล้านคน
• สิทธิประกันสังคม  12.836 ล้านคน
• สิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  5.290 ล้านคน 
• สิทธิพนักงานท้องถิ่น   0.679      ล้านคน
• สิทธิครูเอกชน   0.085     ล้านคน 
 ข้อมูลวันที่ : 12 มิถุนายน 2566 

ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

ประจำเดือนกรกฎาคม  2566
• จำนวนประชากรในประเทศ   67.215   ล้านคน
• จำนวนประชากรที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ    66.890   ล้านคน  
• สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง 30 บาท) 47.006 ล้านคน
• สิทธิประกันสังคม  12.827 ล้านคน
• สิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  5.296 ล้านคน 
• สิทธิพนักงานท้องถิ่น   0.680    ล้านคน
• สิทธิครูเอกชน   0.082     ล้านคน 
ข้อมูลวันที่ : 18 สิงหาคม 2566 

ประจำเดือนสิงหาคม 2566

ประจำเดือนสิงหาคม  2566
• จำนวนประชากรในประเทศ   67.217   ล้านคน
• จำนวนประชากรที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ    66.891   ล้านคน  
• สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง 30 บาท) 46.975 ล้านคน
• สิทธิประกันสังคม  12.848 ล้านคน
• สิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  5.304 ล้านคน 
• สิทธิพนักงานท้องถิ่น   0.681      ล้านคน
• สิทธิครูเอกชน   0.082     ล้านคน 
 ข้อมูลวันที่ : 20 กันยายน 2566 

++ สรุปรายปี ++

 

จำนวนประชากรไทย จำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564

จำนวนประชากรไทย จำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564 
ประชากรในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 66.853 ล้านคน   
•สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 47.55 ล้านคน 
•สิทธิประกันสังคม 12.082 ล้านคน 
•สิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 5.093 ล้านคน 
•สิทธิพนักงานส่วนท้องถิ่น 0.630 ล้านคน 
•บุคคลมีปัญหาสถานะและสิทธิ 0.539 ล้านคน 
•ครูเอกชน 0.087 ล้านคน 
•ผู้ประกันตนคนพิการ 0.015 ล้านคน 
•บุคคลที่ยังไม่ลงทะเบียนสิทธิ 0.188 ล้านคน 
•บุคคลที่ไม่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 0.091 ล้านคน 
•คนไทยในต่างประเทศ 0.011 ล้านคน 

ข้อมูล ณ วันที่ 30  กันยายน 2564

จำนวนประชากรไทย จำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565

จำนวนประชากรไทย จำแนกตามสิทธิหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2565
ประชากรทั้งประเทศ 67.305 ล้านคน
ประชากรในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 66.984 ล้านคน
ประชากรที่ลงทะเบียนเข้าระบบ(ทั้งหมดทุกสิทธิ)  66.690 ล้านคน (99.56%)
แต่ละสิทธิได้แก่ 
 • สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 47.180 ล้านคน
 • สิทธิประกันสังคม 12.754 ล้านคน
 • สิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 5.298 ล้านคน
 • สิทธิพนักงานส่วนท้องถิ่น 0.639 ล้านคน
 • บุคคลมีปัญหาสถานะและสิทธิ 0.729 ล้านคน 
 • ครูเอกชน 0.076 ล้านคน 
 • ผู้ประกันตนคนพิการ 0.012 ล้านคน 
 • บุคคลที่ยังไม่ลงทะเบียนสิทธิ 0.197 ล้านคน 
 • บุคคลที่ไม่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 0.085 ล้านคน 
 • คนไทยในต่างประเทศ 0.011 ล้านคน
 • คนต่างด้าว 0.321 ล้านคน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
รายงานประจำปี 2565 (p68)
 

จำแนกตามสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศ ปีงบประมาณ 2561-2565


ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
รายงานประจำปี 2565 (p70)
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด