ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

โรงพยาบาลตากสิน บริการวัคซีน และคลินิก LONG COVID ประจำเดือนมิถุนายน

โรงพยาบาลตากสิน บริการวัคซีน และคลินิก LONG COVID ประจำเดือนมิถุนายน HealthServ.net
โรงพยาบาลตากสิน บริการวัคซีน และคลินิก LONG COVID ประจำเดือนมิถุนายน ThumbMobile HealthServ.net

โรงพยาบาลตากสิน ประกาศข้อมูล 4 บริการ วัคซีน และคลินิก ประจำเดือนมิถุนายน ได้แก่
1. วัคซีนโควิด-19
2. เปิดบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง)
3. ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (แก่ผู้ประกันตน)
4. คลินิก LONG COVID

วัคซีน และคลินิก LONG COVID ประจำเดือนมิถุนายน 

1. วัคซีนโควิด-19
รอบให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เดือนมิถุนายน 2565 มาแล้ว
เปิดฉีดวันจันทร์ที่ 6,13,20,27 มิถุนายน และ วันศุกร์ที่ 10,17,24 มิถุนายน 
ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น.
 รับจอง QQ 200 คน
 รับ walk in 200 คน
 
2. เปิดบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง)
ฉีดเฉพาะ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00-15.00 น.
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด

ติดต่อสอบถาม อนามัยชุมชน โรงพยาบาลตากสิน 02 437 0123 ต่อ 1115  
 
3. ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (แก่ผู้ประกันตน) รับ walk in เท่านั้น 
 สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลตากสิน ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ตามประกาศของประกันสังคม
 ฉีดเฉพาะ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00-15.00 น.
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565
หมายเหตุ : ผู้ที่จะรับบริการฉีดยาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ต้องไม่เคย รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ภายใน 6 เดือน ที่ผ่านมา

ติดต่อสอบถาม คลินิกประกันสังคม โรงพยาบาลตากสิน 02 437 0123 ต่อ 1128, 1170, 1169  
 
4. คลินิก LONG COVID
ให้บริการทุกวันจันทร์ เวลา 13.00 -16.00 น. 

โรงพยาบาลตากสิน บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เดือนมิถุนายน 2565 วันละ 400 คน

วัคซีนโควิด-19
รอบให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เดือนมิถุนายน 2565 มาแล้ว
เปิดฉีดวันจันทร์ที่ 6,13,20,27 มิถุนายน และ วันศุกร์ที่ 10,17,24 มิถุนายน 
ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น.
 รับจอง QQ 200 คน
 รับ walk in 200 คน 

โรงพยาบาลตากสิน บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง) LINK

โรงพยาบาลตากสิน บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง) โรงพยาบาลตากสิน บริการวัคซีน และคลินิก LONG COVID ประจำเดือนมิถุนายน
โรงพยาบาลตากสิน บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง) โรงพยาบาลตากสิน บริการวัคซีน และคลินิก LONG COVID ประจำเดือนมิถุนายน
เปิดบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง)
จองคิวผ่านแอปเป๋าตัง วันละ 30 คน และ รับ walk in วันละ 30 คน
ฉีดเฉพาะ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00-15.00 น.
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565 หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด
ติดต่อสอบถาม อนามัยชุมชน โรงพยาบาลตากสิน 02 437 0123 ต่อ 1115

โรงพยาบาลตากสิน ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (แก่ผู้ประกันตน) รับ walk in เท่านั้น LINK

โรงพยาบาลตากสิน ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (แก่ผู้ประกันตน) รับ walk in เท่านั้น โรงพยาบาลตากสิน บริการวัคซีน และคลินิก LONG COVID ประจำเดือนมิถุนายน
โรงพยาบาลตากสิน ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (แก่ผู้ประกันตน) รับ walk in เท่านั้น โรงพยาบาลตากสิน บริการวัคซีน และคลินิก LONG COVID ประจำเดือนมิถุนายน
ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (แก่ผู้ประกันตน) รับ walk in เท่านั้น 
 สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลตากสิน ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ตามประกาศของประกันสังคม
 ฉีดเฉพาะ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00-15.00 น.
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565
หมายเหตุ : ผู้ที่จะรับบริการฉีดยาวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ต้องไม่เคย รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ภายใน 6 เดือน ที่ผ่านมา
 
ติดต่อสอบถาม คลินิกประกันสังคม โรงพยาบาลตากสิน 02 437 0123 ต่อ 1128, 1170, 1169
 

คลินิก LONG COVID โรงพยาบาลตากสิน บริการทุกวันจันทร์ LINK

คลินิก LONG COVID โรงพยาบาลตากสิน บริการทุกวันจันทร์ โรงพยาบาลตากสิน บริการวัคซีน และคลินิก LONG COVID ประจำเดือนมิถุนายน
คลินิก LONG COVID โรงพยาบาลตากสิน บริการทุกวันจันทร์ โรงพยาบาลตากสิน บริการวัคซีน และคลินิก LONG COVID ประจำเดือนมิถุนายน
คลินิก LONG COVID ให้บริการทุกวันจันทร์ เวลา 13.00 -16.00 น. 
เหมาะกับผู้ป่วยที่สงสัยอาการตนเอง เข้าตรวจคัดกรองที่นี่ 
สิทธิการรักษา ตามที่ผู้ป่วยมี (ใช้ได้ทุกสิทธิ) 
สอบถามโทร 02-4370123 ต่อ 1530, 1169

ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด