Home : แพคเกจ : ตรวจสุขภาพสตรี

โปรแกรม ตรวจสุขภาพผู้หญิง วัยทำงาน Smart Lady

 
ข้อมูลนี้เป็นบริการของ โรงพยาบาลเจ้าพระยา T: 02-434-1111
* ราคา/เงื่อนไขอาจเปลี่ยนแปลง คลิกดูข้อมูลล่าสุดของผู้ให้บริการ
Date: 01/10/2562 View: 877
โปรแกรม ตรวจสุขภาพผู้หญิง วัยทำงาน Smart Lady  ตรวจสุขภาพสตรี ตรวจสุขภาพสตรี Healthserv.net
โปรแกรม ตรวจสุขภาพผู้หญิง วัยทำงาน Smart Lady
โปรแกรม ตรวจสุขภาพผู้หญิง วัยทำงาน Smart Lady – โรงพยาบาลเจ้าพระยา
 
การตรวจสุขภาพสำหรับผู้หญิง ควรต้องตรวจอะไรบ้าง? เรามีคำตอบให้ กับโปรแกรม ตรวจสุขภาพผู้หญิง สำหรับผู้หญิงวัยทำงาน และห่วงใยในสุขภาพ Smart Lady Program
 
 
ดูข้อมูลเว็บผู้ให้บริการ
ข้อมูลโรงพยาบาลเจ้าพระยา
แชร์ต่อทางไลน์/ทวิต/เฟซ/whatsApp/อีเมล์

โรงพยาบาลเจ้าพระยา

113/44 ถนนบรมราชชนนี
แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700
โทร. 02-434-1111, 02-884-7000
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มห
Program 4 Platinum for Lady 30-50 ปี
ราคา 14,790
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มห
Program 6 Diamond for Lady > 50 ปี
ราคา 21,390
สำรวจความต้องการบริการสุขภาพของคนไทย ภายใต้เงื่อนไขเรื่องงบประมาณ "บริการสุขภาพใดที่ท่านต้องการเพื่อตัวเองและครอบครัวมากที่สุด" ร่วมตอบแบบสอบถาม
Disclaimer "ข้อจำกัดความรับผิดชอบ" ข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้านี้โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับ "วันที่ เวลา รายละเอียด ราคา เงื่อนไข ตลอดจน ภาพถ่าย ภาพประกอบ ภาพวาด ภาพเคลื่อนไหว ไฟล์และสื่อรูปแบบต่างๆ ฯลฯ" เป็นข้อมูลที่บันทึกไว้ ณ เวลาหนึ่ง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ ณ เวลาที่ท่านได้เข้าชมข้อมูลนี้
ดังนั้น โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับบริษัท/หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลการบริการหรือให้บริการนี้ อีกครั้ง ก่อนตัดสินใจ - เว็บไซต์ HealthServ.net ไม่รับประกันความถูกต้องของข้อมูลที่เปลี่ยนไป และไม่รับผิดชอบต่อการนำข้อมูลไปใช้หรืออ้างอิงในทุกกรณี
© HealthServ ข้อเสนอแนะ/พบปัญหาการใช้งาน/ข้อมูลไม่ถูกต้อง/ต้องการลงข้อมูล ส่งมาที่ healthserv.net@gmail.com