ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

รวมตัวอย่างข้อความและแนวทางการพิจารณาอนุมัติ-ไม่อนุมัติ การโฆษณา เกี่ยวกับสถานพยาบาล

รวมตัวอย่างข้อความและแนวทางการพิจารณาอนุมัติ-ไม่อนุมัติ การโฆษณา เกี่ยวกับสถานพยาบาล Thumb HealthServ.net
รวมตัวอย่างข้อความและแนวทางการพิจารณาอนุมัติ-ไม่อนุมัติ การโฆษณา เกี่ยวกับสถานพยาบาล ThumbMobile HealthServ.net

กรม สบส. เผยแพร่ตัวอย่างข้อความและแนวทางการพิจารณาอนุมัติ-ไม่อนุมัติ ข้อความ ภาพ การโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลลักษณะต่างๆ เพื่อให้นำไปปรับใช้และผลิตสื่อโฆษณาได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดกฏหมาย


เนื่องด้วยในประเทศไทย มีกฏหมายกำกับดูแลการโฆษณาสถานพยาบาล  มีหน่วยงานที่รับผิดชอบคือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดำเนินการให้เป็นไปตาม ประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปี 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและค่าใช้จ่ายในการโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาล  สาระสำคัญคือ

การจะโฆษณาสถานพยาบาล จะต้องขออนุมัติการโฆษณาหรือประกาศ ก่อนจะทำการโฆษณาฯ ทุกครั้ง

การขออนุมัติได้ที่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จังหวัดนนทบุรี และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในพื้นที่ที่สถานพยาบาลตั้งอยู่
 
2 ประการหลักที่ สถานพยาบาลต้องรู้ โดยเฉพาะโทษที่กำหนดไว้ชัดเจนและค่อนข้างรุนแรง
 
1. หากเผยแพร่โฆษณาฯ โดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้อนุญาต
ระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท และปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท นับแต่วันที่ฝ่าฝืนคำสั่งที่ให้ระงับ  จนกว่าจะระงับการโฆษณา 
 
2. หากใช้ข้อความ ภาพ หรือเสียง ที่เป็นเท็จ โอ้อวดเกินจริง หรือน่าจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญ  ระวางโทษ จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท นับแต่วันที่ฝ่าฝืนคำสั่งที่ให้ระงับ จนกว่าจะระงับการโฆษณา


ทั้งนี้ เพื่อให้สถานพยาบาลหรือผู้เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตดำเนินการต่างๆ ได้เข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  กรม สบส. ได้เผยแพร่ตัวอย่างข้อความและแนวทางการพิจารณาอนุมัติ-ไม่อนุมัติ ข้อความ ภาพ การโฆษณาหรือประกาศเกี่ยวกับสถานพยาบาลลักษณะต่างๆ  เพื่อให้นำไปปรับใช้และผลิตสื่อโฆษณาได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดกฏหมาย 

* สามารถดาวน์โหลดเอกสาร pdf ได้จากลิงค์นี้ [กรม สบส.]
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/44 หมู่ 4 ซอยสาธารณสุข 8 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
สบส. Call Center โทร 1426
โทรสาร 02-149-5670

หมวด ก. ข. ค.

หมวด ค.(ต่อ) จ. ฉ.

หมวด ฉ. (ต่อ) หมวด ช. ซ. ด.

หมวด ต. ถ. ท.

หมวด ท.(ต่อ) ธ. น. บ.

หมวด บ.(ต่อ) ป. ผ.

 

หมวด ผ.(ต่อ) พ.

หมวด ฟ. ภ.

หมวด ภ.

หมวด ภ.(ต่อ)

หมวด ม.

หมวด ม.(ต่อ) ย. ร.

หมวด ร. (ต่อ)

หมวด ว.

หมวด ศ.

หมวด ส.

หมวด ส.(ต่อ) ห.

หมวด ห.(ต่อ)

 

หมวด อ. ฮ.

ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด