ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ห้องพัก โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

ห้องพัก โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา Thumb HealthServ.net
ห้องพัก โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ThumbMobile HealthServ.net

ราคาค่าห้องพิเศษที่ต้องชำระเพิ่มตามสิทธิ จองห้องโทร.035-211888 ต่อ 2999 จองล่วงหน้าไม่เกิน 5 วัน

ห้องพัก โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา HealthServ
 ประเภทห้อง หลายประเภท ดังนี้
1. ห้องพิเศษพุทไธศวรรย์ ห้องเดี่ยว และห้อง VIP
2. ห้องพิเศษ 1, 5 ห้องศัลยกรรมกระดูก ห้องศัลยกรรม 
3. ห้องพิเศษ 2,3 อายุรกรรม
4. ห้องพิเศษนรีเวช (คลอดบุตร/นรีเวช) ห้องพิเศษมงคลบพิตร (คลอดบุตร/เด็ก)
ห้องพัก โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา HealthServ

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

46/1 หมู่ที่ 4 ถนน อู่ทอง อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000
โทร 035-211888 และ 035-958666 โทรสาร 035-242182
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด