ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

คลินิกโรคหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก

คลินิกโรคหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก Thumb HealthServ.net
คลินิกโรคหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก ThumbMobile HealthServ.net

คลินิกโรคหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก โทรศัพท์ 02-5470999 สายด่วนโรคหัวใจ 1668
เวลาเปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ ให้บริการในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00น.

 
 
รายละเอียดการตรวจ คลินิกโรคหัวใจ สถาบันโรคทรวงอก
 
1. การตรวจวินิจฉัยโรคการรักษาทางยา
 
2. ตรวจพิเศษทางโรคหัวใจ
- X-ray
- Electro cardiography
- Echo Cardiography
- Trans Esophageal Echo
- Bubble Test
- Exercise Stress Test
- Tilt Table Test
- Holter Monitor
- Arterial Bracheal Index
- Magnetic Resonance Imaging
 
3. หัตถการการรักษา
- Coronary Angiography
- Percutaneous Coronary Intervention
- Coronary Total Occlusion
- Amplazer Septal Occluder
- Radiofrequency Ablation
- Internal Pacemaker Implantation
- Percutaneous Mitral Valvuloplasty
- Electro Physiologic Study 


สถาบันโรคทรวงอก เป็นสถาบันเฉพาะทางด้านโรคหัวใจและปอดระดับนานาชาติ | สายด่วนโรคหัวใจ 1668 โทรศัพท์ 02-547-0999 เวลาเปิดให้บริการ วันจันทร์-วันศุกร์ ให้บริการในเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.00-12.00น.
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด