ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ศูนย์ทันตกรรมผู้สูงอายุ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ Center for Medical Excellence

ศูนย์ทันตกรรมผู้สูงอายุ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ Center for Medical Excellence HealthServ.net

ศูนย์ทันตกรรมผู้สูงอายุ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ Center for Medical Excellence

ศูนย์ทันตกรรมผู้สูงอายุ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ Center for Medical Excellence ThumbMobile HealthServ.net
ศูนย์ทันตกรรมผู้สูงอายุ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ Center for Medical Excellence HealthServ
 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ร่วมกับ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เปิดให้บริการ #ศูนย์ทันตกรรมผู้สูงอายุ
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(Geriatric Dental Center, Faculty of Dentistry, CMU)
 
ให้บริการ
?ตรวจและให้คำปรึกษา
?วางแผนการรักษา
?บริการทางทันตกรรม
โดยมีระบบการควบคุมการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อ (ห้องความดันลบ) ที่มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานสากล
 
?ณ ชั้น 2 อาคารศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ต.แม่เหียะ
เปิดให้บริการวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นี้
 
กรุณานัดหมายล่วงหน้า
โทร 053-920638 หรือ 053-920666
เปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 08.30 – 16.30 น.
 
✨สามารถใช้สิทธิข้าราชการ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ Center for Medical Excellence

ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนน สิโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

เวลาเปิดทำการ
เปิดให้บริการทุกวัน
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
เปิดบริการ เวลา
8.00 น.
ปิดบริการ เวลา
20.00 น.
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด