ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ราคาห้องพิเศษ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

ราคาห้องพิเศษ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด Thumb HealthServ.net
ราคาห้องพิเศษ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ThumbMobile HealthServ.net

ศูนย์จองห้องพิเศษ โทร 043518200-5 ต่อ 7142 ตลอด 24 ชม.
*ราคาและเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลง แนะนำติดต่อสอบถามรพ.ร้อยเอ็ดอีกครั้ง

VIP - หอผู้ป่วยมะเร็ง ชั้น 7, 8

จำนวนที่นั่ง 1 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ หอผู้ป่วยมะเร็ง
อาคาร / สถานที่ หอผู้ป่วยมะเร็ง
ประเภทห้อง VIP - หอผู้ป่วยมะเร็ง ชั้น 7, 8
จำนวนเตียง / ห้อง 1 เตียง
ค่าห้อง / วัน 4,500 บาท
 
ชำระตามสิทธิ์
1. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ (เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง) ราคา 1,100 บาท
2. รัฐวิสาหกิจ ส่วนเกินสิทธิ์ ชำระ 50 %
3. ประกันสุขภาพ (บัตรทอง) ราคา 2,000 บาท
4. ประกันสังคม ราคา 2,000 บาท
5. พรบ. จ่ายตามสิทธิ์ผู้ป่วย
6. อสม. ทั่วไป / บุคคลผู้มีสิทธิตามประเภท ค. และบุคคลในครอบครัว ราคา 1,600 บาท
7. อสม. 10 ปีขึ้นไป / อสม. ดีเด่นระดับจังหวัดขึ้นไป และบุคคลในครอบครัว ราคา 1,100 บาท
8. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และญาติสายตรง สำหรับเจ้าหน้าที่ รพ.รอ. / สำหรับเจ้าหน้าที่ เครือข่าย รพ.รอ. ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะตัว ราคา 1,100 บาท
9. บุตรที่บรรลุนิติภาวะของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่ รพ.รอ. ราคา 1,100 บาท
10. พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างรายเดือน สังกัด รพ.รอ. เจ้าหน้าที่เครือข่าย รพ.รอ. ราคา 1,100 บาท (ใช้สิทธิ์เฉพาะตัว)
11. ญาติสายตรง พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างรายเดือน รพ.รอ. ราคา 1,100 บาท
ของใช้ในห้อง ตู้เย็น,พัดลม,โทรทัศน์

 

ห้องเดี่ยว - หอผู้ป่วยพิเศษสูติกรรม ชั้น 1

จำนวนที่นั่ง 1 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ หอผู้ป่วยพิเศษสูติกรรม
อาคาร / สถานที่ หอผู้ป่วยพิเศษสูติกรรม
ประเภทห้อง ห้องเดี่ยว - หอผู้ป่วยพิเศษสูติกรรม ชั้น 1
จำนวนเตียง / ห้อง 1 เตียง
ค่าห้อง / วัน 1,600 บาท
 
ชำระตามสิทธิ์
1. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ (เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง) ราคา 300 บาท
2. รัฐวิสาหกิจ ส่วนเกินสิทธิ์ ชำระ 50 %
3. ประกันสุขภาพ (บัตรทอง) ราคา 800 บาท
4. ประกันสังคม ราคา 800 บาท
5. พรบ. จ่ายตามสิทธิ์ผู้ป่วย
6. อสม. ทั่วไป / บุคคลผู้มีสิทธิตามประเภท ค. และบุคคลในครอบครัว ราคา 800 บาท
7. อสม. 10 ปีขึ้นไป / อสม. ดีเด่นระดับจังหวัดขึ้นไป และบุคคลในครอบครัว ราคา 300 บาท
8. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และญาติสายตรง สำหรับเจ้าหน้าที่ รพ.รอ. / สำหรับเจ้าหน้าที่ เครือข่าย รพ.รอ. ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะตัว ฟรีค่าห้อง
9. บุตรที่บรรลุนิติภาวะของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่ รพ.รอ. ราคา 500 บาท
10. พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างรายเดือน สังกัด รพ.รอ. เจ้าหน้าที่เครือข่าย รพ.รอ. ราคา 100 บาท (ใช้สิทธิ์เฉพาะตัว)
11. ญาติสายตรง พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างรายเดือน รพ.รอ. ราคา 500 บาท
ของใช้ในห้อง ตู้เย็น,พัดลม,โทรทัศน์

 

ห้องเดี่ยว - หอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรมชาย ชั้น 6

จำนวนที่นั่ง 1 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ หอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรมชาย
 อาคาร / สถานที่ หอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรมชาย
ประเภทห้อง ห้องเดี่ยว - หอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรมชาย ชั้น 6
จำนวนเตียง / ห้อง 1 เตียง
ค่าห้อง / วัน 1,600 บาท
 
ชำระตามสิทธิ์
1. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ (เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง) ราคา 300 บาท
2. รัฐวิสาหกิจ ส่วนเกินสิทธิ์ ชำระ 50 %
3. ประกันสุขภาพ (บัตรทอง) ราคา 800 บาท
4. ประกันสังคม ราคา 800 บาท
5. พรบ. จ่ายตามสิทธิ์ผู้ป่วย
6. อสม. ทั่วไป / บุคคลผู้มีสิทธิตามประเภท ค. และบุคคลในครอบครัว ราคา 800 บาท
7. อสม. 10 ปีขึ้นไป / อสม. ดีเด่นระดับจังหวัดขึ้นไป และบุคคลในครอบครัว ราคา 300 บาท
8. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และญาติสายตรง สำหรับเจ้าหน้าที่ รพ.รอ. / สำหรับเจ้าหน้าที่ เครือข่าย รพ.รอ. ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะตัว ฟรีค่าห้อง
9. บุตรที่บรรลุนิติภาวะของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่ รพ.รอ. ราคา 500 บาท
10. พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างรายเดือน สังกัด รพ.รอ. เจ้าหน้าที่เครือข่าย รพ.รอ. ราคา 100 บาท (ใช้สิทธิ์เฉพาะตัว)
11. ญาติสายตรง พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างรายเดือน รพ.รอ. ราคา 500 บาท
ของใช้ในห้อง ตู้เย็น,พัดลม,โทรทัศน์

 

ห้องเดี่ยว - หอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรมหญิง ชั้น 4, 5

จำนวนที่นั่ง 1 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ หอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรมหญิง
อาคาร / สถานที่ หอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรมหญิง
ประเภทห้อง ห้องเดี่ยว - หอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรมหญิง ชั้น 4, 5
จำนวนเตียง / ห้อง 1 เตียง
ค่าห้อง / วัน 1,600 บาท
ชำระตามสิทธิ์ 1. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ (เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง) ราคา 300 บาท
2. รัฐวิสาหกิจ ส่วนเกินสิทธิ์ ชำระ 50 %
3. ประกันสุขภาพ (บัตรทอง) ราคา 800 บาท
4. ประกันสังคม ราคา 800 บาท
5. พรบ. จ่ายตามสิทธิ์ผู้ป่วย
6. อสม. ทั่วไป / บุคคลผู้มีสิทธิตามประเภท ค. และบุคคลในครอบครัว ราคา 800 บาท
7. อสม. 10 ปีขึ้นไป / อสม. ดีเด่นระดับจังหวัดขึ้นไป และบุคคลในครอบครัว ราคา 300 บาท
8. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และญาติสายตรง สำหรับเจ้าหน้าที่ รพ.รอ. / สำหรับเจ้าหน้าที่ เครือข่าย รพ.รอ. ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะตัว ฟรีค่าห้อง
9. บุตรที่บรรลุนิติภาวะของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่ รพ.รอ. ราคา 500 บาท
10. พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างรายเดือน สังกัด รพ.รอ. เจ้าหน้าที่เครือข่าย รพ.รอ. ราคา 100 บาท (ใช้สิทธิ์เฉพาะตัว)
11. ญาติสายตรง พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างรายเดือน รพ.รอ. ราคา 500 บาท
ของใช้ในห้อง ตู้เย็น,พัดลม,โทรทัศน์

 


ห้องเดี่ยว - หอผู้ป่วยพิเศษเบญจศิริ ชั้น 1, 2, 3, 4, 5


จำนวนที่นั่ง 1 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ หอผู้ป่วยพิเศษเบญจศิริ
อาคาร / สถานที่ หอผู้ป่วยพิเศษเบญจศิริ
ประเภทห้อง ห้องเดี่ยว - หอผู้ป่วยพิเศษเบญจศิริ ชั้น 1, 2, 3, 4, 5
จำนวนเตียง / ห้อง 1 เตียง
ค่าห้อง / วัน 1,600 บาท
 
ชำระตามสิทธิ์
 
1. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ (เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง) ราคา 300 บาท
2. รัฐวิสาหกิจ ส่วนเกินสิทธิ์ ชำระ 50 %
3. ประกันสุขภาพ (บัตรทอง) ราคา 800 บาท
4. ประกันสังคม ราคา 800 บาท
5. พรบ. จ่ายตามสิทธิ์ผู้ป่วย
6. อสม. ทั่วไป / บุคคลผู้มีสิทธิตามประเภท ค. และบุคคลในครอบครัว ราคา 800 บาท
7. อสม. 10 ปีขึ้นไป / อสม. ดีเด่นระดับจังหวัดขึ้นไป และบุคคลในครอบครัว ราคา 300 บาท
8. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และญาติสายตรง สำหรับเจ้าหน้าที่ รพ.รอ. / สำหรับเจ้าหน้าที่ เครือข่าย รพ.รอ. ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะตัว ฟรีค่าห้อง
9. บุตรที่บรรลุนิติภาวะของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่ รพ.รอ. ราคา 500 บาท
10. พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างรายเดือน สังกัด รพ.รอ. เจ้าหน้าที่เครือข่าย รพ.รอ. ราคา 100 บาท (ใช้สิทธิ์เฉพาะตัว)
11. ญาติสายตรง พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างรายเดือน รพ.รอ. ราคา 500 บาท
ของใช้ในห้อง ตู้เย็น,พัดลม,โทรทัศน์
 
 

ห้องเดี่ยว - หอผู้ป่วยมะเร็ง ชั้น 7, 8


จำนวนที่นั่ง 1 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ หอผู้ป่วยมะเร็ง
อาคาร / สถานที่ หอผู้ป่วยมะเร็ง
ประเภทห้อง ห้องเดี่ยว - หอผู้ป่วยมะเร็ง ชั้น 7, 8
จำนวนเตียง / ห้อง 1 เตียง
ค่าห้อง / วัน 1,600 บาท
 
ชำระตามสิทธิ์
 
1. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ (เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง) ราคา 300 บาท
2. รัฐวิสาหกิจ ส่วนเกินสิทธิ์ ชำระ 50 %
3. ประกันสุขภาพ (บัตรทอง) ราคา 800 บาท
4. ประกันสังคม ราคา 800 บาท
5. พรบ. จ่ายตามสิทธิ์ผู้ป่วย
6. อสม. ทั่วไป / บุคคลผู้มีสิทธิตามประเภท ค. และบุคคลในครอบครัว ราคา 800 บาท
7. อสม. 10 ปีขึ้นไป / อสม. ดีเด่นระดับจังหวัดขึ้นไป และบุคคลในครอบครัว ราคา 300 บาท
8. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และญาติสายตรง สำหรับเจ้าหน้าที่ รพ.รอ. / สำหรับเจ้าหน้าที่ เครือข่าย รพ.รอ. ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะตัว ฟรีค่าห้อง
9. บุตรที่บรรลุนิติภาวะของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่ รพ.รอ. ราคา 500 บาท
10. พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างรายเดือน สังกัด รพ.รอ. เจ้าหน้าที่เครือข่าย รพ.รอ. ราคา 100 บาท (ใช้สิทธิ์เฉพาะตัว)
11. ญาติสายตรง พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างรายเดือน รพ.รอ. ราคา 500 บาท
ของใช้ในห้อง ตู้เย็น,พัดลม,โทรทัศน์
 
 

ห้องเดี่ยว- หอผู้ป่วยพิเศษมหาวิโร ชั้น 1, 2, 3


จำนวนที่นั่ง 1 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ หอผู้ป่วยพิเศษมหาวิโร
อาคาร / สถานที่ หอผู้ป่วยพิเศษมหาวิโร
ประเภทห้อง ห้องเดี่ยว- หอผู้ป่วยพิเศษมหาวิโร ชั้น 1, 2, 3
จำนวนเตียง / ห้อง 1 เตียง
ค่าห้อง / วัน 1,600 บาท
 
ชำระตามสิทธิ์
 
1. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ (เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง) ราคา 300 บาท
2. รัฐวิสาหกิจ ส่วนเกินสิทธิ์ ชำระ 50 %
3. ประกันสุขภาพ (บัตรทอง) ราคา 800 บาท
4. ประกันสังคม ราคา 800 บาท
5. พรบ. จ่ายตามสิทธิ์ผู้ป่วย
6. อสม. ทั่วไป / บุคคลผู้มีสิทธิตามประเภท ค. และบุคคลในครอบครัว ราคา 800 บาท
7. อสม. 10 ปีขึ้นไป / อสม. ดีเด่นระดับจังหวัดขึ้นไป และบุคคลในครอบครัว ราคา 300 บาท
8. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และญาติสายตรง สำหรับเจ้าหน้าที่ รพ.รอ. / สำหรับเจ้าหน้าที่ เครือข่าย รพ.รอ. ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะตัว ฟรีค่าห้อง
9. บุตรที่บรรลุนิติภาวะของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่ รพ.รอ. ราคา 500 บาท
10. พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างรายเดือน สังกัด รพ.รอ. เจ้าหน้าที่เครือข่าย รพ.รอ. ราคา 100 บาท (ใช้สิทธิ์เฉพาะตัว)
11. ญาติสายตรง พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างรายเดือน รพ.รอ. ราคา 500 บาท
ของใช้ในห้อง ตู้เย็น,พัดลม,โทรทัศน์
  
 

หอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์

VIP - หอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์ ชั้น 3, 4, 5, 6

จำนวนที่นั่ง 1 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ หอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์
อาคาร / สถานที่ หอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์
ประเภทห้อง VIP - หอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์ ชั้น 3, 4, 5, 6
จำนวนเตียง / ห้อง 1 เตียง
ค่าห้อง / วัน 3,200 บาท
ชำระตามสิทธิ์
1. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ (เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง) ราคา 1,100 บาท
2. รัฐวิสาหกิจ ส่วนเกินสิทธิ์ ชำระ 50 %
3. ประกันสุขภาพ (บัตรทอง) ราคา 2,000 บาท
4. ประกันสังคม ราคา 2,000 บาท
5. พรบ. จ่ายตามสิทธิ์ผู้ป่วย
6. อสม. ทั่วไป / บุคคลผู้มีสิทธิตามประเภท ค. และบุคคลในครอบครัว ราคา 1,600 บาท
7. อสม. 10 ปีขึ้นไป / อสม. ดีเด่นระดับจังหวัดขึ้นไป และบุคคลในครอบครัว ราคา 1,100 บาท
8. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และญาติสายตรง สำหรับเจ้าหน้าที่ รพ.รอ. / สำหรับเจ้าหน้าที่ เครือข่าย รพ.รอ. ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะตัว ราคา 1,100 บาท
9. บุตรที่บรรลุนิติภาวะของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่ รพ.รอ. ราคา 1,100 บาท
10. พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างรายเดือน สังกัด รพ.รอ. เจ้าหน้าที่เครือข่าย รพ.รอ. ราคา 1,100 บาท (ใช้สิทธิ์เฉพาะตัว)
11. ญาติสายตรง พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างรายเดือน รพ.รอ. ราคา 1,100 บาท
ของใช้ในห้อง ตู้เย็น,พัดลม,โทรทัศน์

ห้องเดี่ยว - หอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์ ชั้น 3,4,5,6

จำนวนที่นั่ง 1 ที่นั่ง
อาคาร/สถานที่ หอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์
อาคาร / สถานที่ หอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์
ประเภทห้อง ห้องเดี่ยว - หอผู้ป่วยพิเศษสงฆ์ ชั้น 3,4,5,6
จำนวนเตียง / ห้อง 1 เตียง
ค่าห้อง / วัน 1,600 บาท
ชำระตามสิทธิ์ 1. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ (เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง) ราคา 300 บาท
2. รัฐวิสาหกิจ ส่วนเกินสิทธิ์ ชำระ 50 %
3. ประกันสุขภาพ (บัตรทอง) ราคา 800 บาท
4. ประกันสังคม ราคา 800 บาท
5. พรบ. จ่ายตามสิทธิ์ผู้ป่วย
6. อสม. ทั่วไป / บุคคลผู้มีสิทธิตามประเภท ค. และบุคคลในครอบครัว ราคา 800 บาท
7. อสม. 10 ปีขึ้นไป / อสม. ดีเด่นระดับจังหวัดขึ้นไป และบุคคลในครอบครัว ราคา 300 บาท
8. ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และญาติสายตรง สำหรับเจ้าหน้าที่ รพ.รอ. / สำหรับเจ้าหน้าที่ เครือข่าย รพ.รอ. ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะตัว ฟรีค่าห้อง
9. บุตรที่บรรลุนิติภาวะของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ เจ้าหน้าที่ รพ.รอ. ราคา 500 บาท
10. พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างรายเดือน สังกัด รพ.รอ. เจ้าหน้าที่เครือข่าย รพ.รอ. ราคา 100 บาท (ใช้สิทธิ์เฉพาะตัว)
11. ญาติสายตรง พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างรายเดือน รพ.รอ. ราคา 500 บาท
ของใช้ในห้อง ตู้เย็น,พัดลม,โทรทัศน์
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด