ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพของฉัน บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิด บริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก กิจกรรม-บริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ Health Economy ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

ค่ารักษาพยาบาลทันตกรรมต่างๆ โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่ารักษาพยาบาลทันตกรรมต่างๆ โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย HealthServ.net
ค่ารักษาพยาบาลทันตกรรมต่างๆ โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ThumbMobile HealthServ.net

ค่ารักษาพยาบาลทันตกรรมต่างๆ โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่ารักษาพยาบาลทันตกรรมต่างๆ โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย HealthServ
 ประเภทของการบริการทางทันตกรรม
 1. อุดฟันเด็ก ฟันน้ำนม โดยวัสคอมัลกัม โดยวัสดุคอมโพสิตเรซิน
 2. อุดฟันผู้ใหญ่ โดยวัสคอมัลกัม โดยวัสดุคอมโพซิตรซิน (ฟันหน้า) โดยวัสดุสีเหมือนฟันอมัลกัม (ฟันหลัง)
 3. ถอนฟัน ผ่าฟื้นคุด
 4. รักษารากฟัน ฟันหน้า ฟ่นกรามน้อย ฟันกรามใหญ่
 5. ขูดหินน้ำลาย (ขูดหินปูน) เกลารากฟื้น โรคปริทันต์
 6. ถ่ายภาพรังสี (X - ray) ฟิล์มเล็ก ฟิล์มใหญ่ CT-Scan
 7. ฟอกสีฟัน ฟอกสีฟันที่ได้รับการรักษารากฟินครั้งละ ฟอกสีฟินทั้งปาก ฟอกที่บ้าน/ฟอกในคลินิกต่อขากรรไกร
 8. หันตกรรมจัดฟ้น จัดฟ้น invisalign
 9. ฟันเทียมทั้งปากฐานอะคลิลิก ชิ้นละ (บน/ล่าง)
  ฟันเทียมฐานอะคลิลิก 1 -5 ซึ่ (รวมตะขอ) ชิ้นละ
  ฟันเที่ยมฐานอะคลิลิก 6 - 13 ที่รวมตะขอ) ชิ้นละ
  ฟันเทียมฐานโลหะ 1- 5 ซึ่ (รวมตะขอ) ชิ้นละ
  ฟันเทียมฐานโลหะ มากกว่า 5 ชื่ ขึ้นละ
  เทียมทั้งปากฐานโลหะชิ้นละ (บน/ล่าง)
  ครอบฟ้น ซี่ละ
  สะพานฟัน ซี่ละ (ราคาครอบฟินคูณด้วยจำนวนซึ่)
  เดือยฟัน รากเดียว หลายราก
 10. ทันตกรรมรากเทียม

ค่าบริการผู้ป่วยนอก 50-100  150-300
 
ผู้ป่วยโปรดสอบถามครักษาพยาบาลกับแพทย์ที่ทำการรักษาอีกครั้ง
ราคาครักษานี้เริ่มใช้ ตั้งแต่ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด