ข่าวสุขภาพ
ค้นหา รพ.-คลินิก-ร้านยาทั่วไทย ร้านยาคุณภาพ บริการสุขภาพ คลินิกเอกชน งาน รพ.
บริการวัคซีนโควิดบริการตรวจโควิด
ตำแหน่งงาน
ข่าวสุขภาพทั่วไป ข่าวธุรกิจสุขภาพไทย ข่าว/กิจกรรม/สาระ รพ.ต่างๆ ข้อมูลบริการ รพ.ต่างๆ สิทธิสุขภาพชาวไทย สาระความรู้สุขภาพ ท่องเที่ยวสุขภาพ กิจกรรม ESG CSR กิจกรรม Event Health Economy ข่าวธุรกิจสุขภาพรอบโลก บริจาค
น่าสนใจไทยแลนด์
English
About us เผยแพร่เนื้อหา สถิติเว็บไซต์ สำรวจความเห็นสุขภาพ โฆษณา
healthserv.net@gmail.com

24 นโยบายสุขภาพดีปี 2 กรุงเทพมหานคร

24 นโยบายสุขภาพดีปี 2 กรุงเทพมหานคร Thumb HealthServ.net
24 นโยบายสุขภาพดีปี 2 กรุงเทพมหานคร ThumbMobile HealthServ.net

5 ด้าน 1) ด้านบริการเข้าถึงง่ายทั่วถึงสู่เส้นเลือดฝอย 2) ด้าน เทคโนโลยี 3) ด้านภาวะฉุกเฉิน 4) ด้านโรคคนเมือง 5) ด้านส่งเสริมสุขภาพคนเมือง

 
5 ด้าน
 
ด้านบริการเข้าถึงง่ายทั่วถึงสู่เส้นเลือดฝอย
 
1. สอบถาม /รับเรื่อง/ ปรึกษา ปัญหาสุขภาพ
สอบถามปรึกษา ปัญหาสุขภาพ สนับสนุนการบริการ ระดับเขต โรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุข
 
 
 
ด้าน เทคโนโลยี
 
2. หมอถึงบ้าน - เชื่อมต่อผ่าน App หมอ กทม. 
3. ศูนย์เทคโนฯ สุขภาพดี - Health Tech ศูนย์เทคโนสุขภาพดี
4. บริการตรวจสุขภาพเชิงรุก 
5. เยี่ยมบ้าน แบบไร้รอยต่อ
6. การส่งต่อไร้พรมแดน 
 
 
 
 
ด้านภาวะฉุกเฉิน
 
7. มอเตอร์ไซด์กู้ชีพฉุกเฉิน - เข้าถึงพื้นที่แออัด การจราจรติดขัดเพื่อประเมินและเข้าถึงผู้ป่วยได้รวดเร็ว  เพิ่มเครือข่าย บริการฉุกเฉินและการกระจายตัวการเข้าถึงผู้ป่วยได้ทันเวลา
8. เอราวัณ ง่ายทันใจ - สร้างเครือข่ายบริการฉุกเฉิน และการกระจายตัว ก่อนเข้าถึงผู้ป่วย ได้ทันเวลา โดย UMSC และ Motor lance จะช่วยตอบปัญหา ประเมิน ดูแลเคส ที่ไม่เร่งด่วนด้วย 
9. 1 ชุมชน 1 AED - กด กระตุก ปลุกให้ฟื้นทุกชุมชน 
 
 
 
 
ด้านโรคคนเมือง
 
10. Preventive Urban medicine - ส่งเสริมป้องกัน แก้ไขความเสี่ยง
11. คลินิกเฉพาะทาง - เปิดบริการคลินิกเฉพาะทางในศูนย์บริการสาธารณสุข เข้าถึงบริการได้ง่าย
12. เพิ่มศูนย์บริการสาธารณสุข - เพิ่มบริการคนเมือง 
13. แผนที่ข้อมูลระบบสุขภาพและพื้นที่เสี่ยง
14. รถตรวจเบาหวานขึ้นตาเคลื่อนที่ 7 โซน
15. บริการรถพยาบาลเคลื่อนที่ 
16. คลินิกผู้สูงอายุครบวงจรทั่ว กทม. - ประชาชนเข้าถึงบริการการดูแลผู้สูงอายุคุณภาพ เตรียมพร้อมรับสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบ 
17. ศูนย์เวชศาสตร์เพื่อการฟื้นฟู 
18. ศูนย์โรคมะเร็งครบวงจรทั่วกทม. - ประชาชนเข้าถึงบริการด้านโรคมะเร็งและการดูแลตังเอง
19. บริการเจาะเลือด ใกล้บ้านคุณ - ผู้ป่วยสามารถเจาะเลือดในสถานพยาบาลใกล้บ้านและทราบผลการตรวจภายในเวลาที่กำหนดได้
20. ร้านยาใกล้บ้าน - ประชาชน เส้นเลือดฝอย เข้าถึงบริการปฐมภูมิ ตรวจรักษา รับยาใกล้บ้าน


 
 
ด้านส่งเสริมสุขภาพคนเมือง
 
21. ชมรมผู้สูงอายุประจำเขต - จัดตั้งชมผู้สูงอายุ ประจำแต่ละเขตและกลุ่มย่อยในชุมชน
22. Smart Day care center - บ้านเด็กเล็ก กทม.  Day care ผู้สูงอายุ
23. นักสืบฝุ่น ปี2 - สืบฝุ่น คัดกรอง ป้องกันโรคจากมลพิษทางอากาศ
24. อาสาสมัครเทคโนโลยี - เสริมพลังเครือข่าย อสท. และนำข้อมูลไปสร้างประโยชน์ทางสุขภาพ
 
 
ข่าว/บทความล่าสุด
เนื้อหาอ่านล่าสุด